Ciencias de la Salud


Funcions de relació # Funciones de relación


Tema - 3

Les Funcions de Relació

1. Conceptes previs

1.1 - Òrgans dels sentits

2. El sistema Nerviós

2.1 - La Neurona

2.2 - Transmissió de l'impuls nerviós

2.3 - Anatomia del sistema nerviós

 • Musculatura

 • Músculs

 • Contracció muscular

 • L'esquelet

 • Ossos

 • El sistema Hormonal

 • Activitats - P.48

  1.- Digues cinc estímuls que reben habitualment, les respostes que donen a cadascun i es efectors que les produeixen.

  • Quan tenim Fred, tremolem

  • Quan tenim gana, els budells fan soroll.

  • La llum quan se'n va.

  • Quan una cosa crema, no la tocarem per no cremar-nos

  • Quan toquem una cosa i ens fem mal, retirem la mà

  Tipus d'estímuls

  · Canvis de pressió - Mecanoreceptors - Tota la pell

  - Oïda

  · Canvis de temperatura - Termoreceptors - Tota la pell

  Olfacte - Pituïtària

  groga

  · Substàncies químiques - Quimioreceptors -

  Llengua - Botons

  Gustatius

  · Canvis de llum - Fotoreceptors - (Vista - D'ull)

  Sentit

  Tipus de cèl·lules

  Òrgans més significatius

  Tacte

  Mecanoreceptors

  Termoreceptors

  Corpuscle tàctils de la pell

  Oïda

  Mecanoreceptors

  Orella externa, mitjana i interna

  Equilibri

  Mecanoreceptors

  Canals semicirculars o laberint membranós de l'orella interna

  Olfacte

  Quimioreceptores

  Pituïtària groga de cavitat nasal

  Gust

  Quimioreceptores

  Botons gustatius de la llengua i la cavitat bucofaringea

  Vista

  Fotoreceptores

  Ulls

  El Sistema Nerviós

  “La Neurona”

  'Funcions de relació # Funciones de relación'

  Les Sinapsis

  'Funcions de relació # Funciones de relación'

  El Sistema Nerviós

  Cervell

  S.N.C Cerebel Encèfal Crani

  Bulb Raquidi

  Medul·la espinal Columna espinal

  S.N.P Nervis Cranials

  Sistema vegetatiu o autònom

  El Sistema Hormonal

  · Hormona : Substància química fabricada per glàndules i que regula alguna funció de l'organisme.

  Glàndules Hormones

  Hipofisi GH (Hormona del Creixement)

  Prolactina

  Tiroides Tiroxina

  Calcitonina

  Pancrees Insulina / Glucagó

  Gl. Suprarenals Corticoides

  Adrenalina

  Activitats - P.60

  12 .- A partir de l'esquema que apareix en la pàgina anterior, digues el nom de les hormones que intervenen en la regulació de la glucèmia, quina funció fa cadascuna, quina glàndula endocrina les allibera i quin n'és l'òrgan diana.

  • Regulació de la Glucèmia

  Funció Òrgan Diana Glàndula

  - Hormones

  - Insulina - Retina Glucosa - Fetge - Pancrees

  A la sang

  - Glucagó - Allibera glucosa

  A la sang

  13. - Els filets de fetge són un bon aliment molt nutritiu i solen tenir un cert regust dolç. A què és degut això?

  Perquè és l'òrgan que acumula el sucre

  14 .- Quina hormona intervé quan ens posem morens en prendre el sol?

  La Melanina

  15.-Entre els medicaments que es poden utilitzar per ajudar a corregir l'osteoporosi (Descalcificació dels ossos) de la gent gran hi ha la Calcitonina. Explica per què.

  Perquè la Calcitonina afavoreix la calcificació dels Ossos.

  16.- En quines situacions se sol aplicar a una persona popularment, la frase: està secretant adrenalina?

  Quin fonament pot tenir aquesta expressió?

  La adrenalina determina el funcionament del cos en moments de perills.

  17.- Quina glàndula endocrina pot provocar si funciona malament, gegantisme o nanisme?

  L' Hipòfisi

  Activitats -P.63

  7.- Sigues el nom de dues substàncies neurotransmisores

  Adrenalina i l'Acetilicolina

  9.- Digues el nom dels nervis relacionats amb l'Oïda, la visió i la parla.

  Òptic, Estatoacústic, Hipoglòs, Motor ocular comú, Patètic.

  13.- Quins òrgans constitueixen el sistema Nerviós perifèric?

  Està format pels nervis que surten del sistema nerviós central i que, junt amb els ganglis, s'estenen per tots els òrgans del cos.

  14.- Digues la mena d'activitats del nostre cos que coordina el sistema nerviós autònom. Posa'n dos exemples.

  D'una manera automàtica i sense que ens n'adonem .

  L'activitat d'òrgans viscerals com l'estómac o el fetge.

  23.- Explica què són les hormones, les glàndules endocrines i els òrgans diana.

  Hormones -> Substàncies de natura variable, sovint lipídica o proteica.

  Glàndules endocrines -> Glàndules secretores

  Òrgans Diana -> Hi viatgen les Hormones un cop estan en el corrent Sanguini.
  Descargar
  Enviado por:Y moon y
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar