Matemáticas


Funciones


EXAME MATÉMÁTICAS

x

1.- Representar gráficamente y =

x - 1

2.- Área 50 metros cadrados. Calcular dimensión mínima.

3.- Buscar a ecuación da recta tanxente á circunferencia: x + y = 10 no punto de abscisa x = 1 e ordeada positiva.

4.- Calcula-los máximos e mínimos de y = x · Lnx - 2x
Descargar
Enviado por:Picon
Idioma: gallego
País: España

Te va a interesar