Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Frontón # Frontó


Índex

1. Historia del frontó 2

2. Situació geogràfica 2

3. Reglament 2

4. Variants 5

5. A Catalunya 6

5.I Instal·lacions 6

5.II Normativa de la competició 6

5.III Modalitat de sac 7

5.IV Indumentària 8

5.V Material de juego 9

6. Clubs a Catalunya 10

1. Historia del frontó

El seu origen no és aire clar però se sap que els romans jugaven a alguna cosa similar, també els irlandesos hi jugaven fa mil anys i el van dur cap Amèrica al s. XIX, però allà ja es jugava a un joc similar amb unes pilotes molt semblants a les actuals, eren un nucli de cautxú, desprès recobertes amb un entramat de lli o cotó i finalment recobertes amb pell de cabre. Els irlandesos al duri el seu joc més el que ja hi havia van donar lloc un altre joc similar al frontó.

Actualment els jocs de frontó han intentat ser agrupats i organitzats, tot i que encara no existeix una federació global d'aquest joc les normes descrites aquí son de la United States Handball Association.

2. Situació geogràfica

Aquest joc en el nostre país es juga sobretot al País Vasc, Navarra, València, Múrcia, Canàries i Logronyo, però fora del nostre país es juga a Miami, Argentina, La Havana, Mèxic o en llocs tan allunyats com Yakarta.

3. Reglament

 • Vestuari: la indumentària des jugadors pot ser de qualsevol mena però no pot tenir cap color que dificulti la visió de la pilota.

 • Duració: el joc sol estar format per dos jocs, més un de desempat si és necessari. El tems del joc és variable, el temps de descans entre jocs és de 5 minuts, el servei s'ha d'efectuar en deu segons o serà perdut. Es poden demanar fins a tres temps morts d'un minut i dos en el joc de desempat, a decisió de l' àrbitre es podes concedir diferents temps morts per a substituir l'equipament malmès o humit, en aquest cas el temps mort serà de dos minuts i no és restaran de temps mort del jugador. Si un jugador es lesiona se li concedeix un temps mort de quinze minuts desprès dels quals haurà de continuar o perdre el partit.

 • Puntuació: els jocs son a vint-i-un punts, si cada equip en guanya un el de desempat serà a onze punt. EL jugador només anoten punt quan saquen i el guanyen si el perden passa a mans de l'altre jugador.

 • Ordre del servei: el primer servei es fa a sorts, i aparti de llavors va canviant de jugador segons si perd o si guanya.

 • El servei: només es pot efectuar quan els dos jugador estan en posició, es pot efectuar des de qualsevol punt de l'ària del servei; el servidor ha de tenir els dos peus en aquesta ària. La pilota es servirà directament a la paret frontal i te que passar la línia curta, pugen o no tocar la paret lateral. El jugador s'ha de mantenir en la zona de sac fins que la pilota passi la línia, en dobles el company del servidor també s'ha de mantenir en aquesta zona d'esquena a la paret fins que la pilota passi la línia. El receptor s'ha d'estar a 5 peus de la línia fins que el servidor colpegi la pilota.

 • Faltes en el servei: un jugador que fa dos faltes successives perd el servei. Es produeix falta quan:

 • El servidor abandona la zona de servei avanç que la pilota creui la línia.

 • En dobles, el company de servidor abandona la zona avanç que la pilota passi la línia.

 • La pilota toca el terra abans del rebot o no arriba a passar la línia desprès del rebot, tan si ha tocat o no una de les parets laterals.

 • La pilota toca la paret frontal i desprès la del fons sense tocar el terra.

 • La pilota toca dos parets laterals desprès d'haver tocat la frontal.

 • La pilota servida toca el sostre, tan si ha tocat com si no una paret lateral.

 • La pilota surt del frontó.

  • Servi “out”: determinats errors provoquen la pèrdua immediata del servei (out). Aquests son:

  • El receptor no toca la pilota desprès del primer rebot al terra o la toca amb el cos.

  • La pilota toca al company del servidor abans de fer el rebot a terra i ell esta fora de la zona de servei.

  • La pilota toca qualsevol part del frontó avanç de tocar la paret frontal.

  • En dobles, els jugadors serveixen sense seguir l'ordre.

  • Si el servidor fa el sac desprès del deu segons permesos.

   • Servei de pilota morta: no hi ha penalització, el servidor torna repetir el sac, qualsevol falta prèvia no és afectada per això. Es produeix un servei de pilota morta quan:

   • La pilota toca al company del servidor abans de que la pilota toqui a terra i ell esta en la zona de servei.

   • La pilota passa tan a prop del servidor i el seu company (si en te) que obstrueixen la visió del receptor.

   • La pilota passa entre el company i la paret lateral.

   • La pilota passa entre les cames del servidor desprès del rebot a la paret frontal.

   • La pilota toca qualsevol part del frontó, que segons les normes locals es digui que és pilota morta.

    • Devolució de la pilota rere el servi: és bona quan el receptor colpeja la pilota desprès que la pilota haguí passat la línia, i sempre que els peus del receptor no hagin creuat la línia curta avanç de tocar la pilota. La pilota retornada no ha de tocar el terra avanç de tocar la paret frontal. El jugador pot tirar directament contra la paret frontal o avanç tocant alguna de les parets laterals, ambdues parets, la paret del fons, el sostre o qualsevol combinació d'aquestes superfícies.

    • Bon rally: el rally es el cop que precedeix al servei. Es bo quan el jugador colpeja la pilota directament a l'aire o desprès d'haver donat un bot. De manera que la torna a la paret frontal o tocant qualsevol part del frontó que no sigui terra. Si el jugador falla el primer ho pot tornar a intentar avanç de que toqui terra per segona vegada. En dobles els dos jugadors tenen el mateix dret.

    • Mal rally: es un mall rally, que produeix un punt contra l'infractor, quan:

    • El receptor colpeja la pilota amb dues mans

    • Colpeja la pilota amb el cos.

    • No aconsegueix torna la pilota a la paret frontal, tirant-la fora del frontó, tot i que si a rebotat a la paret frontal és bona o que desprès del rebot es consideri pilota morta.

       • Toc de pilota: qualsevol jugador que no sigui el receptor i toqui la pilota serà penalitzat amb un punt en contra. En dobles quan es el company l'infractor, perden els servi.

       • Pilota morta per obstrucció: no te cap penalització però es torna a repetir el punt. Es pilota morta per obstrucció quan:

       • A opinió de l'arbit, el joc es afectat per un vot errat produïda per una obstrucció del frontó o patini a una zona humida del terra.

       • El contacte físic amb un altre jugador i produeix una falta de visió o interfereixi a la devolució de la pilota.

       • La pilota rebotada des de la paret frontal i aquesta passi tan a prop del jugador que obstrueixi la visió del receptor (això inclou que li passi per sota les cames) o que no tingui una oportunitat justa per retornar-la.

       • Una pilota retornada toqui al seu company abans de la paret frontal.

        • Obstrucció evitable: la penalització en un out o punt encontre de l'infractor, depenent de qui estigues servint o rebent. Es una obstrucció evitable quan:

        • Un jugador no s'aparta per permetre tirar al seu contrincant.

        • Un jugador es situa en una zona que molesta o bloqueja al seu contrincant.

        • En dobles, el company del que colpeja bloqueja o obstrueix el pas d'un contrincant.

        • Un contrincant es posa deliberadament a la trajectòria de la pilota quan aquesta a sigut colpejada.

        • Un jugador es posa deliberadament en el camp de visió just avanç de que colpegi la pilota.

        • Un jugador empeny enèrgicament a un contrincant.

        • Un jugador intimida o distreu deliberadament a un contrincant.

        • 4. Variants

         • Mano: és la modalitat més dura de totes, per què els jugadors, anomenats pelotaris, juguen sense guants ni proteccions de cap tipus i tenen que impactar la pilota de cuir amb la mà. Es pot jugar individuals però sol ser molt dur i en parelles es quan el joc te el màxim esplendor. Els partits se solen jugar a 22 punts i no tenen límit de temps, el frontó sol ser de 36m de llarg, 10 d'alçada, 10 d'amplada i entre 90 i 100 cm d'alçada de la línia frontal. Aquesta modalitat es juga sobretot al País Vasc i a Navarra.

         • Pala: aquí hi ha diferents tipus de pales i pesos de pilotes donant tres jocs diferents. Els tres es juguen per parelles i allà on es practica és al País Vasc, Navarra i Barcelona. Els tres tipus son:

         • La pala llarga: és la més dura i exigeix molt tan de físic com de tècnica, es juga en un frontó de 60m, 10m d'ample, 10 o 11m d'alçada i 1m d'alçada de la línia frontal. Es juga amb pilota de cuir i a 45 punts la pala es la més pesant de les tres i es serveix des de 48m de la paret frontal o frontis.

         • La pala curta: és similar a la pala llarga però menys exigent, juga en un frontó de 36m, 10m d'ampla, 10m d'alçada i 90 o100 cm d'alçada de la línia en el frontis. Els partits es juguen a 40 punts, el servei s'efectua des de 35m del frontis.

         • La paleta: és diferencia principalment en què la pala és molt més lleuger i la pilota és de goma, es juga en un frontó de 30m, 10m d'ample, 10m d'alçada, i 90 o 100 cm d'alçada de la línia en frontis. Els partits es juguen a 35 punts el servei s'efectua des del numero set del frontó i a de rebotar entre el quatre i el set.

         • Cesta punta: en cesta punta o jai alai els jugadors porten una espècia de cistella amb la qual agafen la pilota que és de cuir, en aquesta modalitat no es colpeja la pilota sinó que es recull per desprès llançar-la, es la modalitat més ràpida i perillosa ja que la pilota pot agafar els 300km/h i de impactes al cap han mort persones. Es juga a Mèxic, Amèrica i a Espanya. Es juga en un frontó de 60 m de llargada, es juga a 40 punts.

         • El share: També s'utilitza la pala del jai alai. Es juga en un “trinquete” que és un frontó de 30m amb 4 parets, i una espècia d'escaló a la paret lateral, així la pilota pot fer més rebots. Es juga per parelles a 35 punts.

         • Joko-garbi: aquesta modalitat es juga a pocs pobles del país Vasc i es juga sobre una sola paret, la pala utilitzada es la cesta punta i es juga amb equips de 6 o més jugadors.

         • Frontenis: aquesta modalitat va ser introduïda per els mexicans, la diferencia principal és que es juga amb la raqueta de tenis normal i amb una pilota de goma buida per dintre, es pot jugar per parelles i se'n diferencien dos parts la modalitat olímpica i la preolímpica.

         • Frontenis preolímpic: és juga amb una pilota de goma normalment groga de la mida de les pilotes de tenis, n'hi ha tres tipus la lenta, la ràpida i la de competició. Es juga en un frontó de 36 m de llargada, 10 d'alçada, 10 d'ample i 70 cm d'alçada de la línia del frontis. La federació de la pilota imposa que es juguin a 30 punts i amb una hora de temps màxim, si amb una hora ningú guanya, guanya el que te més punts.

         • Frontenis olímpic: no es gaire conegut en el nostre país ja que no el coneix ningú menys els que juguen a nivell de competició internacional. La diferencia principal amb el frontenis preolímpic es la pilota, és de goma però és més petita i amés està plena d'un gas que amb la color s'expandeix i fa que la pilota agafi molts més efectes i boti molt més, la raqueta també canvia ja que té dobles cordes, es a dir que per a cada forat hi passa una corda més, per a poder efectuar molts mes efectes. El frontó és de 30m, i 60cm d'alçada de la línia del frontis, i els servei s'efectua des de 5m i te que entrar entre 3 i 5m, es juga a 30 punts i no te límit de temps.

         5. A Catalunya

         A Catalunya les normes son dictades per la federació de la pilota que és l'organisme que domina aquest sector a Espanya.

         Les normes dictades, textualment, per la federació de la pilota aquest any son:

         CAMPEONATOS DE CATALUNYA DE RAQUETA 2000-2001

         MODALIDAD : PREOLIMPICA POR PAREJAS

         NORMATIVA GENERAL

         Normativa de competición consensuada en la Asamblea de Clubs de Frontenis del 5 de Septiembre de 2000, con validez para todas las Competiciones Oficiales de la Modalidad.

         I

         INSTALACIONES

         Medidas de los Frontones

         El Frontón Oficial en las modalidades de Raqueta y Paleta Argentina es el de 30 metros con pared de rebote que especifica el Reglamento General de la Federación Española de Pelota , con medidas de : 30 metros de largo, 10 de altura del Frontis y 10 de ancho de cancha, con una contracancha mínima de 4'5 metros.

         Por acuerdo de las Asambleas de Clubs de Frontenis de Septiembre de 1999 y 2000, quedan homologados para la competición los frontones actuales que tengan pared de rebote con las siguientes características :

         Longitud máxima de 36 metros y mínima de más de 25 metros, de entre 9 y 10 metros de alto en frontis y pared izquierda, de 8 a 10 metros de ancho, con la pared de rebote de altura no inferior a los 6'40 metros, y contracancha mínima de 3'5 metros.

         Todos los frontones sea cual sea su medida deberán tener la chapa del Frontis a 0'60 metros de altura, a contar desde la parte superior de la misma, así como en todos deberá efectuarse el Saque desde la raya del nº 3, a 10'50 metros del Frontis.

         II

         NORMATIVA DE LA COMPETICION

         1 - Los partidos se regirán, en lo que no este especialmente especificado, en la presente normativa, por el Reglamento General de la FEDERACION ESPAÑOLA DE PELOTA.

         2 - Los partidos deberán ser obligatoriamente dirigidos por un Juez Colegiado que se acreditará ante los Delegados de los equipos con su correspondiente Licencia en vigor y su D.N.I. o documento acreditativo de su personalidad.

         3 - En los casos en que el Club anfitrión no disponga de Juez Colegiado por ser de nueva adscripción, o no haber tenido acceso a la obtención del Título, efectuará esta función, y precisamente por este orden : 1º un Juez Colegiado si está presente en el frontón, 2º la persona que designen los delegados de los dos equipos de común acuerdo, o 3º la persona que designe el Club visitante. En todo caso deberá figurar en el Acta del partido la filiación completa de quien ejerza esa función, que además firmará el Acta como Juez del mismo.

         4 -Todos los jugadores que intervengan en la competición deberán estar en posesión de la Licencia Federativa del año en curso, sin cuyo requisito no podrán participar en ningún encuentro.

         5 - Los jugadores deberán presentar al Juez del partido, antes del inicio del mismo, su correspondiente Licencia en vigor y su D.N.I. o documento que acredite su personalidad.

         6 - Los jugadores y jueces deberán presentarse en el frontón al menos con 15 minutos de antelación a la hora prevista para el inicio del partido.

         7 - Cada partido se disputará a 30 tantos o 1 hora de juego, excepto en los partidos de Categoría Infantil que los serán a 25 tantos, y los de las Categorías Alevín y Benjamín que serán a 20 tantos.

         8 - Si al finalizar el tiempo de juego, que no podrá acabar mientras haya un tanto en juego, el resultado fuera de empate, deberá jugarse un tanto adicional para determinar el ganador del partido.

         9 - El tiempo total de descanso para cada pareja en un partido será de 5 minutos. La pareja que tenga el saque a su favor podrá pedir el tiempo de descanso de 1 minuto por vez. Durante los últimos 5 minutos de juego o durante los 5 últimos tantos, los tiempos de descanso no podrán sumar más de 2 minutos.

         III

         MODALIDAD DE SAQUE

         10 - En la Modalidad de Raqueta Preolímpica el saque deberá efectuarse desde el cuadro 3 (a 10'5 metros del Frontis), inexcusablemente para todos los frontones, sea cual sea su medida.

         11 - En la modalidad de Raqueta preolímpica no existe Pasa.

         El saque tendrá validez cuando la pelota haga su primer bote en el suelo de la cancha, tras la línea de falta en el cuadro 3, independientemente de si toca antes en la pared izquierda, en la pared de rebote, o en ambas en cualquier orden.

         12 - En cada partido se asignarán dos puntos a la pareja que lo gane, un punto por cada partido perdido y 0 puntos en caso de no presentación, además de las pertinentes sanciones reglamentarias que procedan, en este último caso.

         IV

         INDUMENTARIA

         13 - Todos/as los/as jugadores/as de un mismo equipo o pareja deberán llevar idéntico atuendo deportivo, tanto en la forma como en el color.

         Los pantalones pueden ser cortos o largos, debiendo ser iguales para ambos componentes e la pareja.

         Para las jugadoras quedan asimismo autorizados los atuendos deportivos tipo bodi y vestido completo, con o sin mangas.

         Las camisas podrán ser de tipo “polo”, con cuello y solapas, o camiseta, y obligatoriamente deberán llevarse por dentro del pantalón o falda.

         Las zapatillas deportivas serán siempre de color predominantemente blanco.

         14 - El Acta del partido es el único documento oficial y válido que informa sobre los datos del mismo, por lo que debe ser cumplimentada en todos sus apartados por el Juez del partido, que es el único autorizado a escribir en la misma, debiendo recoger, si procede, las incidencias y reclamaciones.

         15 - Podrán hacerse reclamaciones por parte de los Clubs, que entiendan que sus derechos han sido perjudicados en alguna manera, tanto por las circunstancias del juego o de la cancha, mediante carta de reclamación, por duplicado, entregada en la Federació dentro de las 48 horas de celebrado el partido, que será contestada por la misma en un plazo de tiempo no superior a los 7 dias de su recepción, con transcripción del fallo a la demanda, si fuese ejecutivo, o con la apertura de expediente, si procediere.

         16 - Los partidos del calendario de competición deben ser jugados, aunque se observe alguna irregularidad, tanto por lo que compete a los jugadores, delegados, jueces o a la cancha de juego, no debiendo ninguna pareja negarse a jugar, evitando las discusiones y enfrentamientos, si bien harán constar las irregularidades por los procedimientos reglamentarios, el Acta del partido o la Carta de Reclamación, se exceptua de esta norma el mal estado (peligrosidad) de la cancha de juego por lluvia o humedad, en cuyo caso se decidirá siempre si se juega o no el partido por consenso entre los dos equipos.

         17 - Es obligatorio remitir el Acta de cada Encuentro a la Federación dentro de las 48 horas siguientes a la celebración del mismo, en caso de incumplimiento de este plazo será penalizado el equipo que incurra en el mismo con la pérdida de los puntos del Encuentro, independientemente del resultado del mismo.

         18 - Los encuentros deberán jugarse el dia determinado por el Calendario de Competición. Si debiera aplazarse o adelantarse alguno, exclusivamente por causa de fuerza mayor, deberá ponerse en conocimiento de la Federación, así como el día acordado por ambas parejas para la celebración del encuentro aplazado o adelantado, si hay aplazamiento deberá jugarse inexcusablemente en el plazo de tres semanas desde el aplazamiento, si no hay acuerdo en la fecha entre los dos Clubs la Federación decidirá al respecto obligando su decisión a ambos Clubs.

         V

         MATERIAL DE JUEGO

         20 - Todos los partidos deberán disputarse con el material Oficial de juego.

         En los partidos de Categoría de Honor, 1ª y 2ª Categoria es obligatorio jugar siempre con pelotas nuevas procedentes de botes presurizados intactos y sin manipulación.

         En el resto de Categorias el material, siempre el Oficial, podrá ser usado, siempre que sea identificable. En caso de que en el lote que aporten los equipos hayan pelotas nuevas, deberá jugarse con estas, que tendrán prioridad sobre las usadas en todos los partidos.

         21 - Cada pareja aportará el material de juego que considere oportuno de los modelos oficiales de pelota, a tal fin entregará al juez del partido, antes de comenzar el mismo, un mínimo de un bote presurizado nuevo y sin abrir, en Categoría de Honor, 1ª y 2ª Categoria, y de dos pelotas identificables en el resto, de las pelotas de su elección,que podrán ser probadas por la pareja contraria antes de empezar el partido, y pudiendo escoger cuando tenga el saque a su favor la que quiera de las pelotas que componen el lote, que estará en poder del Juez del encuentro. No podrán añadirse pelotas nuevas al lote elegido mientras en el mismo quede alguna en buen estado. Si se agotara el lote se compondrá otro, de la misma manera que el inicial, con el se continuará el partido.

         22 - Se mantienen los Partidos de Promoción para descenso y ascenso en las Categorias de Honor, Primera, Segunda y Tercera a la que tendrán acceso los dos clasificados inmediatamente antes de los dos últimos que descienden, tanto en Honor como en Primera y Segunda Categorias, y los clasificados en tercer y cuarto lugar de Primera, Segunda y Tercera Categorias.

         7. Iniciació en el esport

         A Catalunya hi ha varies escoles on ensenyen a jugar i les normes, en les quals t'ensenyen a fer el sac i el cop de pilota bé, també t'ajuden amb les teves habilitats físiques com ara la ràpides i l'agilització de moviments.

         Algunes d'aquestes escoles són:

         Escola de Ferramenta

         Lloc: Frontons de Bac de Roda
         Dies: dimecres i dissabtes tarda
         Responsable: Enric Muoz
         Telèfons contacte: 932 663 870 i 626 666 838

         Escola de Mà

         Lloc: Frontons Casa de los Navarros i Vall d'Hebron
         Dies: dimecres i dissabtes tarde
         Responsable: J.A.Lopez Iturri
         Telèfons contacte: 933 172 095 i 934 204 591

         Escola de Cesta Punta

         Lloc: Frontons de Valle d'Hebrón
         Dies: dijous i diumenges
         Responsable: Josep MMirapeix i Abel Zubicaray
         Telèfons contacte: 934 285 913 i 934 283 952

         Escola de Frontennis

         Lloc: Frontons Colon i Bac de Roda
         Dies: dissabtes tarde
         Responsable: Jordi Albanell
         Telèfon contacte: 933 172 095 i 933 023 295

         Pelotas Oficiales para los Campeonatos de Catalunya 2000-2001

         KLENSER COMPETICION (TAPA ROJA) y VIP-FEP (BOTE AZUL) en botes presurizados.
Descargar
Enviado por:Sir_wimelef
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar