Historia


Franquismo


Exercicis de síntesi

1-. Dedueix, a partir de les fonts A i E, quins van ser els principals suports ideològics de la dictadura franquista. Comenta els motius d'aquest suport i les compensacions que en van treure.

-. En primer lloc el franquisme va tenir suport directe de l'exèrcit vencedor, tal i com podem observar en la fotografia de la font A, l'exercit sempre estava present en tots els actes oficials del règim. A més a més la dictadura de Franco significava la pujada de l'exercit o d'un general d'aquest al poder. A continuació podem destacar el suport que va tenir el règim per part de l'església, ja que el regim de Franco va defensar en tot moment la fe catòlica de tal manera que l'església va resultar un dels màxims representants del règim, tal i com podem observar a la fotografia i a la font E. Per altra banda Franco va tenir també el suport dels falangistes i els tradicionalistes, que van marcar les tendències ideològiques del règim, i de la dreta conservadora.

2-. Explica el concepte totalitarisme a partir del text de la font B.

-. El totalitarisme es aquell règim que no accepta la voluntat popular, es a dir el que està dient la font B es que tot el poble està sotmès al servei de la pàtria sota un únic partit polític en el qual el poble no hi pot participar. És a dir s'aboleix d'aquesta manera tot tipus de vida política que no sigui la del règim.

3-. La creació d'una cambra com Les Corts, ¿limitava el poder personal de Franco, segons la font C?

-. No, la creació de les corts no va limitar en cap moment el poder de Franco, ja que els la gran majoria de membres estaven elegits per ell o per propers a ell, a més a més les corts no controlaven l'acció de govern, i Franco es reservava la facultat d'elaborar i de sancionar directament les lleis. La única funció que va tenir la cambra va ser donar una imatge a l'estranger com un país més o menys democràtic, i distanciar-se d'una visió feixista per tal de no ser atacat per les potències aliades, un cop finalitzada la guerra.

4-. Quina contradicció es pot observar en la font D? Quin aspecte del que s'esmenta en aquesta font continua vigent als nostres dies?

-. Els dos articles d'aquesta font s'estan contradient ja que el primer ens parla d'un estat constituït en regne, mentre que l'article 2 declara a Franco com a únic cap d'estat i governador d'Espanya. L'Article 1 es el que encara segueix vigent als nostres dies , en canvi l'article 2, òbviament, ja no.

5-. En la font F, Domènec Latorre, condemnat a mort pel règim franquista, diu que professa la fe catòlica. Com s'entén, aleshores, el que diu el text de la font E? Explica-ho.

-. Domènec Latorre diu que es condemnat a mort per ser Catalanista. Encara que aquest professi la fe catòlica, la font E està parlant de la unitat d'Espanya i de la nació espanyola sota les lleis i la fe de Déu. Per tant Latorre tot i ser cristià defensa una nació que no es acceptada per el règim i per tan això significava per a Franco, un atemptat contra la pàtria espanyola.

6-. Quina finalitat et sembla que podia tenir el canvi de noms dels carrers? Quina característica de la ideologia franquista revela això? Redacta un informe dels trets bàsics del franquisme a partir de totes aquestes fonts.

-. La finalitat del canvi de nom dels carrers era mostrar i plasmar la ideologia del règim a la ciutat, aquest fet ens mostra la dictadura personal que va dur a terme Franco.

El franquisme es va caracteritzà pel totalitarisme i l'unipartidisme, per la dictadura personal de Franco i per l'arbitrarietat jurídica. Va tenir el suport de l'exercit vencedor, de l'església que va veure la fe catòlica imposada a la societat espanyola i dels falangistes i tradicionalistes que van veure la seva ideologia plasmada al règim. El franquisme va defensar la fe catòlica com a base de la nació espanyola, prohibint així la defensa de qualsevol altra nació dins l'estat espanyol que no fos aquesta, per tant Catalunya es va sentir directament perjudicada juntament amb el País Basc.
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar