Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente


Fòssils


DEFINICIO DE FÒSSIL: Els fòssils son restes o marques d'essers vius antics mineralitzades i conservades a l'interior d'una roca.

1. PRECAMBRIÀ. -ARQUEÀ -PROTEROZOIC (4.500-550)

GEOLOGIA:

-Únic continent Pangea I

-Els materials s'ordenen per densitat. 1)Nucli 2)Mantell 3)Escorça

-Comença l'activitat tectònica: PANGEA I es fragmenta Terratrèmols, volcans,...

CLIMA I ATMOSFERA

-No existeix hidrosfera a causa de que no hi ha Oxigen

-Atmosfera reductora

No hi ha ozó O3 arriben els raigs UV

-Clima fred i humit

BIOLOGIA

-(3500m.a)1ª cèl·lula procariota, cèl·lula no fotosintètica

-(2500m.a) Cèl·lula fotosintètica o autòtrofa, comença oxigen a l'atmosfera

2. PALEOZOIC. -CAMBRIA -ORDOVICIA -SILURIA -DEVONIA -CARBONIFER -PERMIA (550-250)

GEOLOGIA

-PANGEA I es divideix en continents

 • Gondwana

 • NAm

 • Eur

 • As

 • -Numeroses col·lisions

1- NAm+Eu= orogenia caledoniana

2- Orogènia caledoniana+As+Godwana= orogènia herciniana

-S'ajunten i formen PANGEA II

CLIMA I ATMOSFERA

-S'alternen períodes càlids i fred en tota l'era. Glaciacions en el continent austral i clima desèrtic i càlid al nord.

-Atmosfera cada vegada mes oxidantmes O3mes protecció.

BIOLOGIA

-Expansió del invertebrats: nautiloïdeus, braquiòpodes, graptòlits, trilobitsfòssil guia

-Apareixen els primers peixos

-Origen de les falgueres i de les gimnospermesarbres sense fruit

-Primers amfibis i rèptils

-Psilofilitatesplanta entre aquàtica i terrestre

3. MESOZOIC. -TRIASIC -JURASSIC -CRETACI (250-70)

GEOLOGIA

-PANGEA II es fragmenta gondwana (S) lawrasia (n)

-Fragmentacions de lawrasia (NAmerica, Eur-asia)

-Fragmentacions de godwana (SAmerica, Austràlia, India, Aràbia, África)

-Col·lisions de continents OROGENIA ALPINA (Pirineus, bètica, himalaia, Alps)

CLIMA I ATMOSFERA

-Principi càlid i final fred

-Atmosfera oxidant

BIOLOGIA

Flora

-Dominiboscos de coníferesgimnospermes (sense fruit)

-Apareixen les plantes amb fruit i flor (angiospermes)

Fauna

--Invertebrats: Evolució dels insectes/mol·luscs cefalòpodes

-Fòssil guia amonites, belemnites

--Vertebrats: Peixos ossis. Apareixen nous amfibis i desapareixen els antics

- Dominen els rèptils:

-medi terrestre dinosaures

-medi aquàticictiosaures

-medi aeripterosaure

-- Aparició de mamífers i d'ocells al final del mesozoic

-ocellrèptil amb plomes

-mamíferrèptil amb pel (ovípar)

CENOZOIC. -TERCIARI -QUATERNARI (70-actualitat)

GEOLOGIA

- Continua la separació del continents

- OROGENIA ALPINA

--COL·LISIONS:

Eur-asiatica amb Africà (estret de gibraltar)

asia-indiahimalaia

AmN-AmS (illes Panamà)

CLIMA Y ATMOSFERA

-Encalentiment progressiu durant el terciari.

-El clima es refreda al final d'aquesta era i comença una alternança de períodes glacials i interglacials que dura fins a l'actualitat.

| causa: canvis a l'eix de la terra

| conseqüències:pujada i davallada del mar

BIOLOGIA

-Origen del homínids

-Expansió de praderies d'herbàcies i bandes de grans herbívors

-Desenvolupament dels boscos d'arbres de fulla caduca

-Expansió de les angiospermes i del insectes pol·linitzadors.

-Fòssil representatiu marí: nummulits.

-També desapareixen els mamuts o els tigres de dents de sable.

MECANISMES DE FOSSILITZACIO

 • FOSSILS QUE FOSSILITZEN SENSE TRANSFORMACIONS

 • -Insectes a l'ambre

 • TRANSFORMACIONS MINERALSmolt comú

 • -Recristal·litzacions: closques (CaCO3ròmbic)

  Fòssil (CaCO3romboèdric)calcita

 • Procés que nomes passarà als vegetalsCARBONITZACIO

 • -Petroli, carbó,…

  FOSSILS A RECORDAR DE MALLORCA

 • PALEOZOIC Trilobits (invertebrat, artròpode, marí)

 • MESOZOICAmonites, belemnites, rèptils (invertebrats, mol·luscs, cefalòpodes, marins)

 • CENOZOICNummulits (unicel·lulars, amb closca)

 • (Myotragus balearicus)

  GUILLEM COLOMGeòleg, paleontòleg.

  METODES DE DETERMINACIO CRONOLOGICA

 • RELATIUS: Ex.: Els dinosaures varen existir abans que l'home.

 • -Ordenem l'edat de successos a l'edat de les roques

  MÈTODES:

  -Principi de superposicióStenocientífic italià

  En una sèrie estratigràfica els estrats moderns estan a dalt i els mes antics a baix, sempre que no hi hagi hagut transformacions (falles, dics, sils, erosió, plecs)

  -PRINCIPI DE SUCCESIO D'ESDEVENIMENTS GEOLOGICS

  -PRINCIPI DE SUCCESIO BIOLOGICA (fòssils)

 • ABSOLUTS: Ex.: Els dinosaures varen existir fa 65 m.a

 • -BiològicsEls anells d'arbres/de coralls

  -Mètodes radiactius. C14 s'utilitza per determinar la vida d'un fòssil homínid
  Descargar
  Enviado por:Mike
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar