Matemáticas


Formulación matemática


Fórmulas de Diferenciación.

1.- dc=0

2.- dx=dx

3.- dxn=nxn-1dx

4.- d (cu)=cdu

5.- d (u+v-w)=du+dv-dw

6.- d (un)=nun-1du

7.- d (uv)=udv+vdu

8.- d (uvw)=uvdw+uwdv+vwdu

9.- d (u/v)=vdu-udv/v2

10.- d (u/c)=du/c =1/c du

11.- d (c/v)= - cdv/v2

12.- d sen v= cos vdv

13.- d cos v= - sen vdv

14.- d tan v = sen2 vdv

15.- d cot v = - csc2 vdv

16.- d In v= dv/v = 1/v dv

17.- d Log v= Log e dv/v

18.- d ev=evdv

19.- d av = Ln a avdv

20.- duv = v uv-1 du+uvLn udv

21.- d Arc Sen v = dv / 2

22.- d Arc Tan V = dv / v2+1

23.- d Arc Cos V = - dv/ 2

24.- d Arc Cot V = - dv/ v2+1

25.- d Arc Sec V = du / v'Formulación matemática'

26.- d Arc Csc V = - dv / v 'Formulación matemática'

27.- d = du / 2

28.- d 'Formulación matemática'
=

Identidades Trigonométricas.

1.- Sen x Csc x = 1 Sen x= 1 / Csc x ; Csc x = 1 / Sen x

2.- Cos x Sen x= 1 Cos x= 1 / Sen x ; Sen x = 1 / Cos x

3.- Tan x Cot x = 1 Tan x= 1 / Cot x ; Cot x = 1 / Tan x

4.- Tan x = Sen x / Cos x

5.- Cot x = Cos x / Sen x

6.- Sen2x + Cos2x = 1 Sen2x = 1 - Cos2x ; Cos2x = 1- Sen2x

7.- Sec2x = Tan2x + 1

8.- Tan2x = Sec2x - 1

9.- Csc2x = Cot2x + 1

10.- Cot2x = Csc2x - 1

11.- Sen2x = 2Sen x Cos x

12.- Cos2x = Cos2x - Sen2x

13.- Sen2x = 'Formulación matemática'
- 'Formulación matemática'
Cos2x

14.- Cos2x = 'Formulación matemática'
+ 'Formulación matemática'
Cos2x

15.- Sen (x+y) = Sen x Cos y + Sen y Cos x

16.- Sen (x-y) = Sen x Cos y - Sen y Cos x

17.- Cos (x+y) = Cos x Sen y - Sen x Sen y

18.- Cos (x-y) = Cos x Cos y + Sen x Sen y

19.- Sen x Cos y = 'Formulación matemática'
Sen (x-y) + 'Formulación matemática'
Sen (x+y)

20.- Cos x Cos y = 'Formulación matemática'
Cos(x-y) + 'Formulación matemática'
Cos(x+y)

21.- Sen x Sen y = 'Formulación matemática'
Cos(x-y) - 'Formulación matemática'
Cos (x+y)

Formulas de Integración

1.- " dx = x + c

2.- " xndx = xn-1 + c ; n " - 1

3.- " k du = k " du

4.- " (du + dv + dw) = " du + " dv - " dw

5.- " undu= (un-1 / n+1) + c ; n " -1

6.- " dv / v = Ln v +c

7.- " ev dv = ev + c

8.- " av dv = (1 / Ln a) av + c

9.- " du = 2/3 3 + c

10.- " dx = 2/3 3 + c

11.- " Sen u dv = - Cos v + c

12.- " Cos v dv = Sen v + c

13.- " Sec2 v dv = Tan v + c

14.- " Csc2 v dv = - Cot v +c

15.- " Sen v Tan v dv = Sen v + c

16.- " Csc v Cot v dv = - Cos v + c

17.- " Tan v dv = Ln Sec v + c = - Ln Cos v + c

18.- " Cot v dv = Ln Sen v + c = - Ln Csc v + c

19.- " Sec v dv = Ln |Sec v + Tan v| + c

20.- " Csc v dv = Ln |Csc v - Cot v| + c

21.- " dv/v2 + a2 = Arc Tan + c

22.- " dv / v2 - a2 = Ln | | + c

23.- " dv / a2 - v2 = Ln | | + c

24.- " dv / 'Formulación matemática'
= Arc Sen + c

25.- " dv / = Ln | v + | + c

26.- " dv / = Arc Sen + c

27.- " dv = + Arc Sen + c

28.- " dv = 'Formulación matemática'
Ln | v + 'Formulación matemática'
| + c
Descargar
Enviado por:Mario Ibañez
Idioma: castellano
País: México

Te va a interesar