Equipos e instalaciones electrotécnicas


Fonts d'alimentació i oscil: L'osciloscopi


MEMÓRIA 2

FONTS D'ALIMENTACIÓ I OSCIL.LOSCOPI

1.- Objectius

Apendre a crear una font d'alimentació i coneixer totes les funcions de l'oscil·loscopi i com s'inerpetren les seves dades. Continuar endinçar-nos en el funcionament de l'electrónica i el manejament de les eines i materials. Creació d'una sonda per a poder mesurar els circuits a l'oscil·loscopi.

2.- Materials

Oscil·loscopi

Sonda

Condensador de 1000mF

Resisténcia

Font d'alimentació

Cable de coure telefonic

Pela cables

Alicates universals

Pinces

Soldador

Estany

Díodes

Placa de protips

Terminals espadins

Pinces de cocodril

Cable coaxial

3.- Procediment

3.1.- Muntatge i explicació

Sonda per a medir oscil.loscopi

En una punta del cable es pela el cable i es conecta el mascle del cable coaxial, mirant sempre que la punta petita que es trba dins el mascle sobresurti lo suficient per a que la conexió posteriror amb l'ocil·loscopi sigui eficient.

En l'altre punta del cable, es pela uns 5 cm i es separa la malla del nucli i si solda les pinces del cocodril. Una vegada fet aixo es comprova que que el muntatge hagi estat muntat correctament amb el polimetre. La sonda ens servirà per a poder mesurar el circuit amb l'oscil·loscopi. Les components que hem de medir amb l'oscil·loscopi els medirem amb la opció tester del mateix.

Rectificador de ½ ohm

Sobre la placa de prototips es solden 2 espadins, on es conectarà la font d'alimentació, conectat a un dels espadins i va la pota positiva del díode mitjançant un cable soldat per a sota de la placa de topos. Seguit del díode i va el condesador a on hi va conectada la pota positiva del condensador de 470 mF, de la pota positiva i va onectat a la resistència i de la resistencia per la pota negativa va conectada a la pota negativa del condesador i despres a l'espadin que resta lliure.

3.2.- Esquemes

Fonts d'alimentació i oscil: L'osciloscopi

Fonts d'alimentació i oscil: L'osciloscopi

Fonts d'alimentació i oscil: L'osciloscopi

3.3.-Càlculs

4.- Comentaris i conclusions

En aquesta memória hem aprés a utiltzar l'oscil·loscpi i totes les seves funcions tot i que en les pràctiques no les hem utilitzat totes. No és senzill utilitzar l'oscil.lospi perque nomes que hi hagi un botó apretat que no hauria d'estar la imatge ja et surt malament i et pots pensar que es el circuit que no està bé.

Quan s'acaba la sonda s'ha de mirar que no hi hagi algun fil curcircuitat per dins mitjançant el tester. Les pràctiques de la memória han sigut una mica massa llarga i en alguns moments confusses per la falta de material o el mal estat en que es troabava.
Descargar
Enviado por:Eduard Martínez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar