Electrónica, Electricidad y Sonido


Font d'alimentació: 12v 3A/5v 0.8A


Que es preten?

Que es el que fa?

Quines característiques te?

Quina utilitat te?

Característiques del components.

Esquema teòric.

Fotolit.

Informació taladres.

Fotolit i components.

Llista de materials.

Característiques tècniques i mesures.

Que es preten?

Amb aquesta practica el que es preten es que l'alumne tingui un primer contacte amb el components, les plaques i la forma de dissenyar-les a ma.

Es preten construir una font d'alimentació de 12v i 5v amb un consum màxim de 3 A per la part de 12v i de 0,8 A per la part de 5v.

L'alumne ha de construir el prototip a partir d'una idea, ha de fer els primers dissenys de la futura placa, per poder construir el fotolit sense cap mitjà informàtic, o sigui, el disseny te que ser manual, amb paper i llapis.

Que es el que fa?

Aquesta font d'alimentació ha de rebaixar la tensió de la red elèctrica (220v) a una tensió inferior de 12v i de 5v per poder treballar amb ella sense perill.

Quines característiques te?

La nostra font de 12v i 5v estarà protegida contra sobrecarregues i curcircuits, la font donarà 3 A per 12v i 800 mA per a 5v com a màxim. El seu consum a la red serà d'un màxim de 280mA, consum quasi insignificant.

Quina utilitat te?

La nostra font tindrà moltes utilitats, ens servirà per altres assignatures, per alimentar circuits analògics a 12v i circuits digitals a 5v, també per fer els nostres experiments, ja que esta protegida contra curcircuits i sobrecarregues.

Característiques del components.

FU1 El fusible general es de 350mA, la intensitat calculada del circuit es de 280mA, s'ha posat el fusible una mica mes gran per les intensitats de pic que puguin sorgir.

TR1 El transformador elegit per el muntatge es de la casa ROQMO, en especial el model 630, que te varies formes de connectar-lo al secundari, segons les teves necessitats, jo he optat per la connexió que em subministrarà 15v amb una intensitat màxima de 4ª suficients per alimentar tot el circuit, la tensió d'entrada pot ser de 125v o 220v, aquesta ultima tensió serà la que tindrem que utilitzar.

PD El pont de diodes rectificadors elegit es el model de FAGOR B40 C5000/3300, he agafat un pont rectificador per que era més fàcil que el disseny i per la seva construcció, aquest pont el que fa es rectificar la tensió alterna rebaixada del transformador per aconseguir una tensió continua polsant.

C1 i C2 Els condensadors C1 i C2 son de 3300µF i 25v son els encarregats de filtrar la tensió polsant per aconseguir una tensió de rizat inferior a la inicial. Contra mes gram sigui la seva capacitat mes petita serà la tensió de rizat fins que arriba al seu límit, quan ja no pot disminuir menys.

IC1 i IC2 Els estabilitzadors IC1 i IC2 son un integrats de tres potes, 7812 i 7805, respectivament, s'encarreguen de rebaixar la tensió d'entrada a la tensió desitjada, depenent de l'estabilitzador serà una tensió o serà una altre. Ve dit per els dos números finals de l'integrat, així doncs, el 7812 serà de 12v i el 7805 serà de 5v.

La família dels 78XX te uns avantatges però també te inconvenients:

 • Depenent de la lletra que hi hagi darrera de la numeració (7812L, 7812M,...), l'integrat suportarà una intensitat o un altre. La intensitat màxima escollida ronda uns 800mA més o menys.

 • Aquest integrat es capaç de suportar curtcircuit, sempre que estiguin ben refrigerats.

 • El fabricant recomana que per que el seu funcionament sigui òptim tenim que connectar-li dos condensadors de entre 47nF i 150nF entre les seves potes. Nosaltres hem agafat dos condensadors de 100nF (C3, C4, C5, C6).

 • La tensió màxima d'entrada a l'integrat no pot superar el 30v, per que l'integrat funcioni be.

 • La tensió mínima d'entrada a de ser 3v mes gran que la de sortida per que l'integrat funcioni.

C3,C4,C6 i C7 Aquest condensadors els recomana el fabricant dels integrats 78XX. Diu que tenen que ser entre 47nF i 150nF, nosaltres els hem agafat de 100nF. Aquest condensadors es col·locaran un a la entrada i un a la sortida, el més pròxim a l'integrat possible, per evitar oscil·lacions.

C5 i C8 Aquest dos condensadors el col·locarem a la sortida de l'integrat per assegurar encara més la estabilització de la senyal de sortida. Seran d'un valor de 200F i electrolítics.

R3 i R4 Les resistències R3 i R4 son per limitar la intensitat del leds, a uns 10mA, una regla que va molt be es donar 500K per cada 5v a limitar, per això R3 es de 1K i R4 de 470, ja que les seves tensions son de 12 i 5v respectivament.

L1 i L2 Aquests dos son dos diodes luminiscents que s'encenen quan estan polaritzats directament (per això cal respectar la seva polaritat), en cas de connectar-lo inversament es possible que el led es destrueixi, la seva intensitat de treball normal es de uns 10mA.

R1, R2, Tr1 i Tr2 Tots aquest component treballen junts, R1 fa treballar a Tr1 mentre la intensitat sigui baixa, sempre que la tensió a R2 sigui menor a 0.6v per que Tr2 no funcioni, Quan augmenti la intensitat de carrega, augmentarà la tensió de R2, que polaritzarà a Tr2, que entrarà en conducció, llavors Tr2 polaritza inversament a Tr1, que queda saturat i no deixa passar més intensitat de la calculada, tota la sobrant se la queda Tr2, que no cal que sigui de molta potencia, per això hem agafat un de mitja potència, un BD136 i per el Tr1 un transistor de potència MJ2955, capaç d'aguantar 15 A.

Esquema teòric

Fotolit

Informació dels Taladres

El Fotolit i els components.

Llista de Materials.

Condensadors

C1 ------------------------------------------------------3300µF/25v (electrolític)

C2 ------------------------------------------------------3300µF/25v (electrolític)

C3 ------------------------------------------------------100nF/20v (ceràmic)

C4 ------------------------------------------------------100nF/20v (ceràmic)

C5 ------------------------------------------------------200µF/20v (electrolític)

C6 ------------------------------------------------------100nF/20v (ceràmic)

C7 ------------------------------------------------------100nF/20v (ceràmic)

C8 ------------------------------------------------------200µF/20v (electrolític)

Resistències

R1 ------------------------------------------------------3 ½W

R2 --------------------------\---------------------------0.17 3W

\ ------------------- 6 de 1 ½W

R3 ------------------------------------------------------1K ¼W

R4 ------------------------------------------------------470 ¼W

Transistors

Tr1 -----------------------------------------------------MJ2955

Tr2 -----------------------------------------------------BD136

Estabilitzadors

Ic1 ------------------------------------------------------7812

Ic2 ------------------------------------------------------7805

Diodes

D1, D2, D3, D4 => PD ---------------------------- FAGOR B40 C5000/3300

L1 ----------------------------------------------------- Led Vermell 5mm

L2 ----------------------------------------------------- Led Vermell 5mm

Transformador

Tr1 ---------------------------------------------------- ROQMO 630 15v/4A

Fusible

F1 ----------------------------------------------------- 350mA 220v

Pf1 ---------------------------------------------------- Portafusible

Connexió

B1, B3 ------------------------------------------------ Femella 4mm negre

B1, B3 ------------------------------------------------ Femella 4mm negre

Re1 --------------------------------------------------- Regleta per placa

Varis

Placa de fibra de vidre fotosensible positiva de 210 x 110mm.

5 separadors hexagonals M3x10mm M/F

2 separadors hexagonals M3x10mm F/F

2 cargols M3x5mm

2 cargols M4x10mm

5 femelles M3

5 arandelles 3mm

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES I MESURES DE COMPROVACIÓ

 • Aquesta es la tensió que tindria que haber-hi a les potes dels condensadors C1 i C2.

 • Aquesta es la tensió que tindria que haber-hi a les potes del condensadors C3.

 • Aquesta es la tensió que tindria que haber-hi a les potes del condensadors C4 i C5.

Característiques Técniques.

 • La font d'alimentació va alimentada per una tensió alterna de 220v/50Hz, la de la red eléctrica comú.

 • La font donarà com a màxim unes tensions de 12v i de 5v.

 • La font donarà com a màxim una intensitat de 3A en la part de 12v i de 800mA-1A a la part de 5v.

 • La font està protegida contra curtcircuits i sobreintensitat.

 • La seva temperatura mormal de treball a de ser entre 0ºC i 50ºC.

 • Consum màxim calculat de 250mA.

 • © D.S.A.®

  DSA1998!

  ¡Error! No hay tema especificado.

  ¡Error! No hay tema especificado.

  ¡Error! No hay tema especificado.

  ¡Error! No hay tema especificado.

  Font d'alimentació: 12v 3A/5v 0.8A

  Font d'alimentació: 12v 3A/5v 0.8A

  Font d'alimentació: 12v 3A/5v 0.8A

  Font d'alimentació: 12v 3A/5v 0.8A

  Font d'alimentació: 12v 3A/5v 0.8A

  Font d'alimentació: 12v 3A/5v 0.8A
  Descargar
  Enviado por:Kal Trempat
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar