Dibujo Artístico y Técnico


Fonamets del disseny


Les causes que motiven l'aparició del disseny

 • Avanços científics (la maquina de vapor)

 • La millora d'alguns materials: ferro, vidre, formigó...

 • Decadència estètica de finals del segle XVIII.

 • Industrialització i les seves conseqüències: a) Concentracions urbanes

b) Concentracions industrials

Evolució del disseny esta lligada:

 • Nous invents

 • Aparició de nous materials i la seva millora

 • Canvis de pensament “corrents filosòfiques” sorgits arrel dels grans esdeveniments: guerres, descobriments arqueològics...

Un descobriment que va marcar molt va ser el descobriment de Tut anj amon

 • Avanços tecnològics

Segle XVIII (característiques més importants)

 • Anglaterra hi ha la revolució industrial a causa de la màquina de vapor

 • Apareix la litografia (transmissió i manifestació de l'imatge)

Segle XIX

 • Millora de nous materials: ferro, coure, vidre... que fan canviar radicalment el concepte d'arquitectura i amb ella totes les arts.

El palau de Tristall (Londres) La torre Eiffel (París), L'estàtua de la llibertat (New York), Canal de Panamà...

 • Reacció contra la industrialització secundada per artistes de prestigi com: Poe, Dickens, Mecville, Boudelaire, Zoca.

 • Polèmica que sorgeix arrel de la “GREAT EXHIBITION” al 1981, sobre la que es discuteix sobre el bon gust o mal gust sobre les peces exhibides.

 • El 1851 William Morris inicià el moviment “ARTS & GRAFFS” el que se li deu el concepte del disseny actual. Les seves idees obren pas a Europa a una sèrie de moviments:

ART NOVEAU (França i Bèlgica)

JUGESTIL (Alemanya)

SECESSION (Àustria)

LIBERTY (Itàlia)

MODERNISME (Catalunya)

Modernisme

 • A Catalunya: Gaudí ! Sagrada Família, Casa Milà, Casa Vatlló, Parc Güell

Característiques dels moviments

 • Els instructors d'aquest estil són arquitectes que tenen en el concepte del passat, i busquen novetat i modernitat. Integren totes les arts entorn l'arquitectura: mobiliari, forja, vitralls, teixits...

 • Estan influenciats per les arts decoratives japoneses. És difonen a través de revistes d'arts, les exposicions, la publicitat, el cartelisme

 • És caracteritzen per:

 • Gust per les corbes, arabescs i asimetries o pel contrari per rectes, angles i simetries.

 • El ministeri i estilització de figures

 • Les al·lusions a la natura: plantes i animals

 • La sensualitat

 • Incorporació d'animals fantàstics

 • Simbolisme

  • A Catalunya com a conseqüència del modernisme sorgeix el romanticisme. Que és un moviment cultural d'abast polític.

  Noucentisme

  • És encontre del modernisme

  • Manifesta cultura enfront de la natura salvatge

  • És contrari a la genialitat arbitrària del modernisme

  • Postula el classicisme, l'arcaisme i el mediterranis

  • Fou una mena d'estètica oficial a Catalunya

  Segle XX. Característiques generals

  *Anys 20 i 30

  • Funcionalisme avantguardista: -De Stijl

  -Bauhaus

  • Naixement de l'art abstracte

  *Anys 40 i 50 (estil internacional)

  • Imposat desprès de la segona guerra mundial com a continuació del funcionalisme

  *Anys 60 (Mitjans)

  • Nova estètica: influencia del Pop Art, Art Sintètic, Op Art.

  • Venalitat i estridència cromàtica

  • Caràcter galàctic

  • Estètica comunista Pop que fa dels objectes elements de culte

  *Anys 70

  • Generalització del minimalisme (bàsic), l'art provada (pobre/natural)

  • Conceptualisme (un concepte ficat plàsticament)

  *Anys 80 i 90

  • Disseny efímers realitzats amb l'idea d'una renovació cada 2 o 3 anys, cosa que despesa unes despeses elevades

  • Copies de dissenys de “marques” que arriben a la gran massa

  • Trencament de la idea de dissenys intemporals

  • Totes les firmes importants dissenyen objectes de la casa

  • Totes les “marques” importants tenen un equip de dissenyadors.

  • Continua en vigència el grup Menphis

  • Agafa molta importància el disseny de teles:

    • Anglaterra continua fidel els teixits estampats o pintats a mà i a Japó té teles que sorprenen per les seves textures.

    • Abundància de les teles que enllacen amb altres cultures: Àfrica, Índia i Indonèsia.

  Època entre guerres (funcionalisme avantguardisme)

  • De Stijl: el 1917 Teo Van Doesburg d'Holanda era pintor, arquitecte, escultor, grafista, escriptor i poeta. De Stijl el començament era una revista que representava l'estètica mecànica i el racionalisme (control racional del procés creatiu). Van Doesburg dóna classes i conferències en les que existeixen alumnes del Bauhaus hi ha les que critica el corrent misticoexpresionista d'aquesta escola sota el professorat de Ittem en front del racionalisme del De Stijl.

  • Els dissenys publicats de De Stijl expressen inspiracions als dissenys de Bauhaus.

  • Un dels dissenyadors més importants era Rietueld que fan la cadira vermella i blava

  • Totes les arts de l'època arriben a l'influencia de De Stijl

  • Els materials són objectes de culta pels artistes de l'època

  • Aquest grups hi pertany el autor Mondrian creador del neoplasisisme.

  • És el moment de l'abstracte i de dadà

  BAUHAUS (1919-1933)

  • 1919 a Alemanya Van der Velde director de l'escola de Belles Arts de Weimar s'adeix la direcció a Gropius. Que la funciona amb l'escola d'arts aplicades i la transforma amb Bauhaus

  • Bauhaus vol dir casa de la constitució. Canviarà radicalment els objectius de les altres escoles.

  • Bauhaus defensava:

       • El racionalisme recerca de les formes pures

       • La intenció en les diferents arts: arquitectura, escultura, pintura, teatre, vitralls...

       • Funcionalitat

       • Solidesa

       • La renovació del mobiliari urbà

       • La producció en sèrie

       • L'urbanisme

       • Els prototips i les patents

       • L'ensenyament a taller com a fi educatiu i pràctic

  Els directors de la Bauhaus

  1919-1928 Gropius (arquitecte) defensa la funcionalitat i la solidesa “la forma diu que està relacionada per la funció”

  1928-1930 H.Meyer (constructivista rus) la Bauhaus fa un gir cap a la dreta política. Aplica un funcionalitat tècnic productiu que exacta la productivitat a l'anti-esteticisme. La funcionalitat s'oposa l'estètica.

  1930-1933 Mies Van Der Rohe tendències racionalisme junt amb un tardoexpressionisme romànic. Ell fa: El pavelló alemany de l'exposició universal a Barcelona. La cadira de Barcelona.

  1933 Es clausura la Bauhaus per motius de política (persecució de jueus)

  Passa per la Bauhaus - Paul Klel

  - Kandinsky

  *Llocs on han estat la Bauhaus

  1925 Weimar

  1925-30 Dessau

  1930-33 Weimar

  • El 1938 Exposició de la Bauhaus al museu modern de New York. S'urgeix a EU el Moviment modern o esperit noveau (període entre guerres)

  • El “good desig” és la valoració dels objectes formals i estètiques

  • França i països nòrdics

  • Arquitectura. Defensen nous models d'organització especial. Dividida a les masses i funcionalisme

  • Le Courbbusier (1887-1965) És suís. Defineix l'habitatge com una màquina per viure. La seva obra més important.

  - Unité d'habitation (són 333 habitatges de diferents superfícies)

  - Capella de Ronchamp

  Crea un tractat anomenat: Le modulor

  • Alvar Aalto (1898- 1976) Finlàndia

  • Espanya es crea el moviment G.A.T.E.P.A.C (Grups d'Artistes i Tècnics Espanyols per el Progrés d'Arquitectura Contemporània). Funciona duran la Segona República 1931-1939 bé després del modernisme. Hi treballen artistes de Madrid, San Sebastián i Catalunya.

  • A Catalunya es formula al cap de poc temps el G.A.T.C.P.A.C ((Grups d'Artistes i Tècnics Catalans per el Progrés d'Arquitectura Contemporània). Un arquitecte és Josep Maria Sert (1902-1983). Després de la Guerra Civil marxa EU. Joieria Roca, Fundació Miró.

  • Del GATCPAC s'urgeix l'ADCAN (Amics de l'Art Nou) dirigit per Sert, Joan Prats i Joaquim Gomis. Polèmica entre les figures d'artistes com Miró, àngel Ferran, Alexandre Càlder, Man Ray (fotògraf). Com a grup organitzen exposicions de mal gust, exposicions de gent boja i postals noucentista.

  Durant aquesta època la guerra civil acaba en tot

  • 1948 es crea el grup pictòric Dau al set

  Art decó (estils 1925)

   • 1925 va sorgir. És paral·lel a tots els moviments entre guerra.

   • Neix al 1925 arrel de l'exposició universal d'art decoratives de París

   • Inclou arts decoratives, teatre, music-hall, cinema, fotografia, publicitat...

   • Característiques: esperit amable i frívol (fàcil)

   • S'anomenen anys bojos o amnés folles (en francès)

   • Gust per l'erotisme: l'Egipte, oriental i asteca

   • Estan influenciats per l'art novau, pels artistes cubistes, futuristes pel ballet rus Diaguilen

   • Apareix la moda Prêt-a-porter (1925) de colors violents

   • Comença el pentinat de dona Garsón

   • Apareix un nou ideal de dona. Deportista, dinàmica i moderna...

   • Apareix els nous modistes: Bersache, Coco Chanel...

   • A Catalunya s'urgeix FAD ( Fenomen de les Arts Decoratives)

   • Entre elles es van donar un desarollo de mobles. Ex: Jaume Marco, Ramon Rigol, A. Badrines. De joies: Ramon Sunyer, Jaume Mercadé. Amb perfums sorgeix la casa Myrurgia (dissenys de les ampolles de colònies)

  La exclusió nord americana (després de la Segona Guerra Mundial)

  • Dissenys enfocats al conductisme masiu. Els dissenys han de reduir el públic. S'adapten al gust del públic

  • Generalització del disseny d'imatge d'empresa

  • Estudi de l'antopometría (estudi de les proporcions humanes)

  • Sorgeix a l'estil internacional

  • Exportació de l'aerodinamisme com a corrent estètic industrial

  • A Europa després de la Segona Guerra Mundial sorgeix un moviment que és diu concepte ULM, que aprofundeix la meteorologia de la projecció.

  L'any 60 Disseny

  • S'obre una nova estètica

  • Gust pel Pop Art

  • Gust per la banalitat i l'estètica cromàtica

  • Estan de moda els “environaments” (espais ocupats per objectes d'art) i “happenings” (acció artística lligada en una acció teatral)

  • Caràcter galàctic dels dissenys a partir de l'arribada de la lluna

  • Estètica dels consumisme pop que fa de l'objecte un element de culte

  • Convivència en dissenys freds d'una severitat rigorosa propis de les dècades anteriors

  Generalització del minimalisme

  • Predomini del color gris als tubs de neó i els focus al·lògens

  Segona meitat dels anys 70 i 80. Anys post-modern

  • Reciclatge de tots els dissenys anteriors

  • Rebel·lia: llibertat absoluta. Tots els estils són vàlids influenciats pels corrents artístics de l'època

  Influència de l'art provada, neoexpressionisme i el ne pop

  • Importància de l'il·luminaria en l'interior

  • Aparició de copies dels dissenys de les grans firmes per abellir els preus i així arribar a la gran massa

  • Hi han tres grups:

    • Basant divertida

    • Basant tecnisista

    • Basant Neopop: -Neopobre

  -Neoaesodinamisme

  • Basant divertida: el Ettero Sottsass disseny del primer ordinador d'Itàlia. Al 68 màquina d'escriure Olivetti. 70 participa en la fundació del grup alquímia: innovació total en els dissenys. Fan servir el col.lage(ajunten elements de dissenys coneguts amb les seves obre) Banalitat i súper decoratisme.

  Crea una nova col·lecció Bauhaus. Creant un total confussionalisme

  El 1980 passa a formar part del grup “Menphis” treballa amb dos dissenyadors molt importants: Michel Graves, Hans Hollein.

  • Basant tecnisista.

  Nitidesa de contorns

  Simplicitat

  Us de materials metàl·lics

  Fusta ondulada

  Cuir

  Goma espuma

  • Basant neopop

  Sentit de l'humor

  Elements que no lliguen tan en color com en forma

  Utilitza molt les simetries

  Autor important: Xavier Mariscal

  Art provada

  • Utilitza materials “de rebuig”. Ex: sofàs de cartó

  • El aerodinamisma agafa formes (línies dels anys 60)

  Característiques que actualment duren

  • Disenyadors que són escultors o/i pintors

  • Tota classe d'objectes d'us quotidià

  • Dissenys minimalistes o influències del pop

  • Gran importància en el sector de la il·luminació

  • Llums que semblen peces escultòriques

  • Disseny de cotxes

  • Els americans al començament s'allunyen de l'estètica europea

  • Aparició de moltes botigues de disseny: Ikea, Vinçon...

  • Totes les grans firmes tenen el seu equip de dissenyadors

  • Abundància d'escoles de disseny i revistes de disseny

  • Mediterranis olímpic el 1992

  • Aparició on abunda molt el disseny japonès

  • Importància del disseny de teixits

  • Traspassos d'influència d'un país a l'altre

  • Gust pel reciclar els objectes antics

  Hi ha dos tipus de disseny:

  • Projectual (seguin uns passos)

  • Informal (sense seguir cap pas)

  En un projecte hi ha tres apartats:

 • Gràfic: plànols, fotografies, dibuixos...

 • Descriptiu o memòria: totes les explicacions teòriques (institucions)

 • Econòmic o pressupost. Cos de material, el pressupost del dissenyador...

 • PASSOS

 • Recollida de dades (antecedents històrics)

 • Relacions amb els altres productes similars que hi ha al mercat

 • Estudi d'aspectes: físics i materials. Psicològics. Ecològics

 • Creativitat té les seves limitacions en el disseny:

  • Funcional adaptar un objecte a la seva funció (una cadira ha de fer 50cm d'alçada)

  • Material el material ha d'estar adaptat a la funció que fa (una forquilla de ferro es rovellaria)

  • Color no tots els colors són bons psicològicament (el vermell incita velocitat en un cotxe)

  • Textura adequada al objecte i al material que està fet

  • Innovació si un objecte ha deixa't una empremta en la societat no l'intentem canviar

  • Duració els materials han d'adaptar-se a la durada que s'espera del objecte

  • Fabricació s'ha de poder fabricar en sèrie

  • Econòmics s'ha d'adeptar el pressupost perquè es pugui financiar adequadament

  • Que sigui necessari al mercat que se'l destina

  • La fabricació del prototip: model experimental. Per verificar que les propietats a nivell de vendes es compleixen

  • Fabricació en sèrie (model difinitiu): una vegada rectificats els errors de fabricació es disminueix el model definitiu a través dels canals de distribució.
  Descargar
  Enviado por:Dimonieta 69
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar