Física


Física


FISICA

 • Repàs de trigonometria

   • Definicions Sinus de : catet oposat

  hipotenusa

  Cosinus de : catet adjacent (contigu)

  hipotenusa

  Tangent de : catet oposat

  catet contigu

  sin (90 - ) = cos 

  cat.op

  hip.

  tg = cat.op. = = sin 

  cat.con. cat. Op cos 

  hip

  hip = cat. op. + cat. cont.

  Sin + cos = 1

 • Vectors (consejo: leete la teoria del libro. Es más fácil de entender que los apuntes que tengo. La verdad es que, como me incorporé dos días tarde, no los tomé como Dios manda y me lié mucho con los de Isamar. Con el libro es mejor.) p.14 - 22

 • Cinemàtica

 • 1 dimensió:

  -posició (X) temps (t) velocitat (V) acceleració (a)

  ESTABLIR CRITERI DE SIGNES!!!!!!!!

  -Velocitat mitjana (Vm)

  Vm= X V= lim X (nota: lim. quan t tendeix a 0)

   t t

  -Acceleració mitjana

  Am = V a = lim V

   t t tendeix a 0 t

  Tipus de moviment

  m.u V= constant

  X=Xo+Vt

  m.u.a a=constant

  X=Xo+Vot+at V =Vo+at

  2

  2 o més dimensions

  -Velocitat mitjana

  Vm = r V= lim r

   t t 0 t

  La direcció de la velocitat mitjana quan t 0 tendeix a la direcció de la tangent. La velocitat (instantània) és la tangent a la tragectòria.

  -Acceleració mitjana

  Am = V a = lim V

  t t 0 t

  -m.u X= r V= V a= a

  V=constant

  r = ro +Vt

  -m.u.a a= constant

  r = r+Vot + at V = Vo+at

  2

 • Dinàmica

 • LLEIS DE NEWTON

  &1a : Si la resultant de totes les forces que actuen sobre un cos és nul·la

  Si Vo = 0 el cos roman en repòs si Vo = el moviment és uniforme

  * Només és vàlid en un tipus determinat de sistemes que s'anomenen sistemes inercials.

  (Classes de força: gravitatòries, de contacte, fricció, electromagnètiques, nuclears)

  &2a : F = m · a

  *Només en sistemes inercials.

  &3a : Quan un cos A fa una força sobre un altre cos B; el cos B fa una força sobre el cos A que té la mateixa direcció, el mateix mòdul i sentit contrari.

  Fba F ab Fab = Fba

  FORÇA DE FRICCIÓ

  Ff màx = · Fn = coeficient de fricció <1

  Fn = resultant de totes les forces projectades en la normal.

  A

  B
  Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar