Física


Física


Divendres, 3 de Febrer del 2006 4t ESO

Uns cavallets per convecció

Conceptes Teòrics:

Convecció: És el mecanisme de transferència que es manifesta en els líquids i els gasos. La propagació de l'energia es produeix gràcies a un desplaçament de matèria. S'origina un moviment ascendent i descendent de la matèria que al cap d'un cert temps origina una temperatura uniforme en tot el sistema.

Material:

 • 1 Tauló de de fusta contratxapat

 • 4 espelmes

 • Filferro d'alumini

 • Cola resistent

 • Cinta adhesiva

 • Paper d'alumini

 • Retuladors

 • Una cartulina

 • Fil i agulla

 • Tisores i tenalles

 • Transportador d'angles

 • Regle

 • Compàs

Protocol o explicació de l'experiment

 • Folra una cartolina amb paper d'alumini i retalla un cercle de 15 cm de diàmetre i vuit figures.

 • Divideix el cercle en vuit parts i talla els vuit radis fins a dos centímetres del centre. Cargola cada una de les parts en el mateix sentit.

 • Construeix un suport amb filferro i penja-hi el disc, amb les vuit figures penjades d'aquest.

 • Col·loca quatre espelmes en la base i encén-les.

Conclusions

No ha passat el que havia d'haver passat, ja que els nostres cavallets no es movien, després de intentar-ho molts cops amb diferents discs. El que havia d'haver passat es que amb l'escalfor i l'aire calent de les espelmes es creessin corrents de convecció que fessin moure les aspes del disc i aquestes els ninots que hi penjaven.

· a) Explica el funcionament dels cavallets:

Gràcies a les corrents de convecció fan que l'aire calent pugi i aquest el que fa es crear les corrents que produeixen el moviment en els cavallets.

· b) Podrien funcionar amb l'aire calent d'un radiador?

Sí, ja que també faria aire calent i les corrents d'aire mourien les aspes dels cavallets
Descargar
Enviado por:Kram
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar