Relaciones Laborales y Recursos Humanos


Fish; Stephen C Lundin, Harry Paul, Jhon Chritesen1

Un dels aspectes del text que denoten que l'entors socila i laboral es canviant son els moviments geografic que pateixe la protagonista i la seva familia. Ja que se'n tenen que anar a viure a Seatel a causa de la novia feina del deu marit, en Dan.

Un altre aspecte que denota canvis és:

La mort d'en Dan. Un inident sobtat e imprevisible que trasbalsa l'entors personal i familiar. I afecta molt a la Mery Jane,en l'anvit laboral, ja que a partir d'aquell moment ella es veu obligada a treballar molt més per poder aconseguir més diners i treure la familia endavant.

Un altre aspecte es l'acceptació de lascens a un lloc de treball nou i difícil, “el tercer pis” ja que es trova amb canvis de companys i d'entorn.

Flexibiliat laboral: consisteix a faciliat la relació dels treballadors amb l'empresa. Per exemple, facilitant la flexibilitat horaria i amb condicons de treballa variable segons les necesitats de cada treballador sempre hi quan l'empresa no hi perdi res.

2

Daniel Goleman parla de l'intel.ligencia emocional en diferents aspectes i cita idees de diferents psicolegs i psicoanalistes. Per poder esplicar millor aquest tema.

En primer lloc Goleman defineix emoció com; un sentiment i pensament, dels estats biologics i psicologics i els tipus de tendencies en l'acció que ho caracteritzen.

Goleman ens diu que conve epensar en les emocions en termes de families o dimensions. I en considerar les principals families ( l'ira, la tristesa, la por, l'alegria, l'amor, la vergonya, etc) com coses especialment relevants, dels infinits matizos de la nostra vida emocional.

Seguidament ens explica que el que ell enten per intel.ligencia emocional és el següent:

Treball en equip: es a dir, tots em de participar en el grup. L'autoritat i el donimi d'una sola persona no es positiu. Ja que aixó provoca deficiencies emocionals en el lloc de treball i si els treballadors no es estan agust al lloc de treball aixó pot esdevenir consequencies destructives per a l'empresa. Com ara el descens de la productivitat, l'augment dels accidents laborals, omissions i errors…

Fins arribar al crític punt de la fallida de l'empresa i per tant el seu tancament.

Aixó ens fa vure que l'inteligencia emocional té un cost i que el que avui dia es valora és la persona expeta que té abilitats interpersonals i no pas el lideratge.

D'aquí en treiem tres fases diferents de l'intl.ligencia emocional:

 • Capacitat d'expressar les queixes en forma de critiques positives .

 • La creació d'un clima que valori la diversitat

 • El fet de saber establir reds eficaces

La forma en que s'expressen i es percep la crítica constitueix un element determinat en la satisfacció del treballador.

Sentir-se maltractat des de el punt de vista de la intel·ligència emocional , les critiques manifesten una gran ignorància dels sentiments que pots arribar a tenir un efecte devastador en la motivació, l'energia i en la confiança de qui la rep. En resum, l'atac personal té un efecte devastador en l'estat d'ànim.

La crítica adequada , te que ser; concreta (centrant-se en el problema), oferir solucions (que no siguin crítiques tancades), estar present i tenir empatia amb la persona que rep la crítica.

3.

Jo he entens que; l'actitud dels empleats al lloc de treball és molt important, ja que influeix molt en la productivitat. Tal i com el llibre explica els empleats del tercer pis estan tot el dia enfadats, negatius, sense ànims de fer la feina amb dedicació. I aquesta parsimònia es contagia d'uns treballadors als altres. La conclusió que se'n treu és que no estan agust al seu lloc de treball. Una de les solucions que aporta la protagonista (Mery Jane) és el canvi de l'actitud. Ja que estar sempre negatiu erosiona a les persones.el que fa aquest personatge es relament admirable ja que aconsegueix que el seu grup de treballadors puguin ser feliços i treballin amb més ganes i amb un ambient positiu. On abans hi habia un ambient irritable, amb crispació, tencions i mal humor.

Per Elton Mayo la situació dels treballadors dins de l'organització és un factor clau per aconseguir augmentar la productivitat. Si un individu està dins d'un grup és recolza en ell. Això fa que els caps els considerin com a grups i no com a individus aïllats i provoca més força i més seguretat.

4.

En la pàgina 25 trobem la piràmide de necessitats dels treballadors del tercer pis que tal i com el llibre diu, ells consideren que son en aquella feina per tres raons; el sou, la seguretat i els beneficis.

Per als treballadors el tema econòmic és el més important, però la Mery Jane els hi farà veure, que no es això el més important en la vida i que tenen que tenir més inquietuds, no només les monetàries.

Aquest fet es pot relacionar amb la piràmide de necessitats de Maslow.

Maslow ens diu que la motivació es una situació de necessitats i que aquestes estan jerarquitzades. Per tant entenem que unes tenen més imporància que d'altres.

Ell també ens diu que s'han de tenir satisfetes les necessitats bàsiques per poder satisfer les de rang superior.

Piràmide de les necessitats de Maslow

Les dues piràmides són similars ja que en primer lloc trobem que amb el sou es poden satisfer les necessitats fisiològiques. En segon lloc la seguretat (en els dos casos) i en tercer, en un rang superior trobem els beneficis, és a dir, en aquest cas es refereixen als monetaris, els diners.

5

els treballadors consideren els jocs de treball com a presons perque es senten obligats a estar en un lloc que no els hi agrada i que va en contra de la seva voluntat. El comparar-ho com una presó fa que entenguem que no estan agust i que aquests treballadors es senten incompressos.

Aquesta incomprenció pot ser perque no volen estar en aquell ambient de treball, o bé perque ningú considera el que fan.

Aquests només son exemples ja que quan considerem que el treball es una preso el que es té que fer es anar a l'arrel del problema i veure la causa que ens provoca quest pensament.

6

En primer lloc, jo en la meva empresa tindria una serie de normes per aconseguir una conducta positiva en els meus empleats. Aquestes normes s'explicarien a tots els empleats des del moment en que es fes l'entrevis per escollir el personal. Un cop escollit el personal s'els hi passaria un full amb les normes escrites per tal de que les pugin recordar. En aquest full hi hauria antacions de les normes, per tal que es poguesin llegir molt ràpid o inclus amb dibuixos expresius fàcils d'entendre.

En segon lloc oferiria flexibilitat laboral als mesu treballadors.

Cada mes es faria una reunió d'una hora (una hora d'horari laboral) on es reunira a tots els treballadors de l'empresa (director/s, caps de departament, encarregats, treballadors..) i es faria un berenar i una mica de debat per tal d'aportar sudggeriments i opinions per millorar i progrssar en l'empresa.

Aquesta i moltes de les petites coses que un treballador agreeix, per exemple; canvis de tord, disminució de la fenia en casos exepcionals o augments salarials en casos addients...

Tot aixó faria que els treballadors estiguein contents en l'empresa i no tinguesin mai l'ideea destar en una presó.

7.

Llegenda de la taula


Si pogues tornar enrrere escollirien aquestes feines?

Perque?

Experiencia i aprenentatge

Actitud en el lloc de treball

Aptituds requerides

Durada

Lloc de treball

No. Aqués seguit estudiant i agues treballat del que sempre he volgut ser, portar la meva própia immobiliaria.

Tracte amb les clients, classificació de joies. Fer aparadors,

netejar plata i or.

Apendre a servir la gent, fer menjars, servir el menjar. Decoració i presentació dels plats.

En la botiga hi tenia una actitud passiva i anava per obligació. No li agradava.

En el restaurant hi havia dies que m'agradava i d'altres que no, pero no li agradava la fenia.

Estudis bàsics EGB

4 anys i 17 anys resp.

 • Dependenta en una joieria.

 • En un restaurant; Cuinera i

cambrera

Persona 1

Si. Perque jo em vaig formar com a professor pero el que m'interressava era els diners i per aixó em vaig passsar a l'hosteleria, a més jo de jove em vaig divertir molt i no canviaria res.

-Fer melindros, coure madalenes

-Lo dura i cansada que es la feina

-A tractar amb les clients i a fer coptels i tota mena de tasques relacionades amb la fenia.

-Classificar i organitzar les cartes i els documents, coneixer molta gent.

-Estar relacionant-me amb els alumnes i experimentar noves experiencies, continuar formant-me pedagogicament

-Tractar amb els clients, experiencia professional. Gestió i administració comptable de l'empresa.

 • Bonaregular

 • Molt bona

 • Normal

 • Bona

 • Bona

Resp.

Elemental

coneixements bàsics

Professional de botaner

Oficial de 1ª

Contractat temporal

Diplomat i propietari resp.

6m, 2a, 3a, 3a, 2a, 20a resp.

Ajudant de pastisser,

Botaner, cambrer i RRPP en una discoteca, Carter, Professor, El meu propi restaurant

Persona 2

Si. Peró m'ho hagues montat d'una altre manera. Perque deidico molt temps a la feina i no en tinc gaire per la familia.I si agues tingut més diners, també hagues fet inversions per construir centres d'oci i diversió per els joves

Moltisima experiencia i aprenentatge continuo , com ja ha dit anteriorment, gracies als cursetsmde reciclatge.

-Els primers anys vaig tindre una actitud molt bona tenia ganes de seri i m'encantava la feina, m'agradava el que feia i estava content. Pero ara desde ja fa mes de 15 anys que estic aquí perque no tinc un altre lloc i perque tmb em ser veure fora d'aquest taller, perque la meva vida es aquesta rutina.la veritat aqui no estic malament però estic moltcremat”.

L'aprenentatge que el seu pare li va donar.

Cursets de reciclatge durant tot aquest temps que porta treballant. Perque com ell diu: la tecnologia abança molt ràpid i tens que estar sempre aprenent coses noves per poder competir amb les grans industries.

Desde que tenia 14 anys fins ara, fa uns 40 anys. (No em va volguer dir l'edat)

-Ajudant del seu pare en el seu taller de televisions, radios, etc.

-En el taller eredat del seu pare.

Persona 3

Bibliografia:

 • Apunts del Daniel Goleman. Intel.ligencia emocional

 • Apunts del Maslow.

 • Llibre Fish

Beneficis

Seguretat

Sou

Necessitats d'autorrealització (ser creatiu)

Necessitat d'estimar (confiança)

Necessitat social i d'afiliació (afecte i acceptació)

Necessitat de seguretat (protecció)

Necessitats fisiològiques (aliments i descans)

m = mesos

a = anys

resp. = respectivament

ASSIGNATURA: RRHH

CURS: 2005/2006
Descargar
Enviado por:Vicky
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar