Filosofía y Ciencia


Filosofía y Arte


Per que la filosofia s'interessa per l'art.

L'art inclou tot allò fet pels humans, en contraposició d'allò natural, es a dir una obra d'art es un objecte manipulat o creat pel ser humà.

En funció de la distribució dels seus elements sensorials, tan sigui textures, colors o olors, podem parlar d'una obra d'art o un simple objecte. (Aristòti afirma que les coses són belles quan tenen la dimensió adequada, es a dir que les coses poden agradar només quan es deixen abastar amb una sola mirada.). També el tema, l'equilibri i el desenvolupament o evolució d'aquesta, són elements a criticar en una obra artística.

Què és el que fa bona una obra d'art?

És subjectiva o objectiva la percepció estètica?

Plató sustenta que els artistes són mers imitadors de la natura, però a les seves obres no plasmen l'autèntica essència de les coses, per la qual cosa les seves obres són inferiors als originals. Ara bé, al seu torn, aquests originals imitats per l'artista són meres còpies. Per tant l'art es una mimesi de la natura i no plasma la vertadera realitat.

Existeix veritat en les obres d'art?

Imita l'art a la natura?

Aristótil va afegir a la teoria de Plató que no solament l'art era una mimesi d'allò físic sinó que també les obres d'art són representacions de passions o accions d'allò existent.

Què és l'expressió artística?

És l'art una expressió de sentiments?

Si ens remuntem en els principis d'aquesta, a la prehistòria, l'art rupestre d'Altamira que té una antiguitat aproximada de 15.000 anys i també la pintura polícroma de les baumes i coves del nord d'Espanya i de l'Aquitània de poca profunditat francesa, ens confirmen la suposició de Plató de que l'art es la plagia de la natura i de les experiències que executa l'home. I també si ens fixem en obres abstractes en general tenen un caràcter passional que confirmen la teoria d'Aristòtil

Què és un símbol artístic?

Què volen dir les obres d'art?

Les preguntes que s'han llegit a posteriori de cada paràgraf, son l'afany que es plantegen els filòsofs de l'art.

la filosofia de l'art, es la part de la filosofia que s'ocupa més aviat de les denominades «belles arts». Per consegüent es refereix a aquelles obres que l'home ha creat, en oposició i distinció de les fetes per la sola naturalesa, i que provoquen un sentiment estètic.

La qüestió es... Per què s'interessa la filosofia en la resolució d'aquestes preguntes filosòfiques:

Per defecte la filosofia es caracteritza per l'afany de saber i comprendre tot el que es planteja, podríem establir la metàfora de que la filosofia es com un nen que vol créixer comprenent el que l'envolta. La filosofia s'interessa per l'art per que:

Vol saber el que empeny a l'artista a manifestar la seva experiència o sentiment a materialitzar-ho, segurament es l'impuls natural de l'artista la necessitat de comunicació de l'home, ja que, la primera obra que realitza un artista no es per a fi d'un encàrrec o a fi d'un bé material. Com el filòsof l'artista observa el mon i el representa, la seva obra es una idea d'un aspecte de la natura materialitzada. Per exemple Da Vinci, filòsof, artista entre altres aspectes.

Aquí entra el dilema de que si és o no és subjectiu i vertader l'art. La filosofia s'interessa per aquest per esbrinar si es objectiu l'art? Ja que si ho fos podríem adoptar-lo com a un coneixement, no solament com un plaer dels sentits.

Si ens fixem en el terme filosofia com a pensament, etimològicament incorrecte, però que actualment se l'hi a apropiat aquest concepte, com la psicologia, podem arribar a una mera idea que te l'artista sobre el món, ja que la filosofia s'interessa per les idees generals del mon, l'interessa per que l'artista de una concepció del mon molt més desenvolupada que altres persones excloent-hi els filòsofs i alguns científics.

Gràcies a l'estudi filosòfic històric de les obres d'art de les diferents èpoques al llarg de l'historia de l'home, s'han utilitzat per comprendre les antigues societats i les seves preocupacions i sistemes vitals, gràcies aquests coneixements ens podem conèixer millor a nosaltres mateixos i predir una aproximada trajectòria que seguirà l'ésser humà.

Filosofia 1, L. Martínez, P. Montaner, J. Sanllehí. Ed Castellnou

http://www.pensament.com/filoxarxa/filoxarxa/etic48rp.htm

Conceptos fundamentales de la filosofia, Rafael Ferber. Ed Herder

Diccionadio de filosofia abreviado, José Ferrater Mora. Ed Eldhasa

PRÒLEG

És possible que vostès es preguntin en quines teories me basat per executar les meves deduccions, principalment amb Plató i Aristòtil. He enfocat el treball a intentar respondre generalment les qüestions que es planteja la filosofia de l'art. La redacció es tan objectiva com els medis m'han pogut realitzar-ho, en varies ocasions he utilitzat la 1era persona del plural, ja que la filosofia es un coneixement “universal” i es el mateix per tots els éssers humans.
Descargar
Enviado por:Marc Vancell
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar