Historia


Exercit romà


LE EXERCIT ROMÀ

INDEX

1-L'EXERCIT ROMÀ ESTAVA FORMAT PER:

2-PROCEDENCIA DEL SOLDAT ROMÀ

3-LA LEGIÓ

4-EL CAMPAMENT

5-L'ARTILLERIA ROMANA

6-L'EXERCIT EN GUERRA

1-L'EXERCIT ROMÀ ESTAVA FORMAT PER:

-La caballeria, lluitaben a caball.

-L'infanteria, lluitaben a peu es podia distinguir la legio i els auxiliars.

-La marina, servien un total de 27 anys (7 més que els soldats de terra). Un vaixell de guerra portae 300 remers i 120 marins.

2-PROCEDENCIA DEL SOLDAT ROMÀ

Tenia que ser ciutada romà, les zones de reclutament depenien de del temps que portaven baix la soberania de Roma, les que formaven part de Roma desde el escomensament no aportaben practicament soldats. No importave la religio ni el color de la pell. Entraben entre els 18 i 22 anys i rebien una paga amb la que financiaven el menjar, la roba i les armes.

3-LA LEGIÓ

Cadascuna de les trenta legions de l'exercit romà formava a la volta un petit exercit independent. Els legionaries eren soldats pero també tenien altres treballs.

3.1-Adiestrament:

En primer lloc debien prestar jurament. En segon lloc escomençaven amb l'adiestrament fisic. Més tard rebien l'instruccio militar en la que deprenien moviments reals que despres utilitzarien en la batalla. Per ultim practicaven el maneig de les armes.

3.2-L'equip militar:

-El casc: d'origen galo, inteligentment disenyat per protegir el cap la cara i el coll sense estorbar la visió ni l'oida

-La coraza: esta construida amb tires laminades de metall sujetes per dins amb correges de cuir. Ere molt flexible i pesada, baix d'aquesta portaven una túnica que aplegava fins a mig muscle.

-El cinturo: estava format per tires de cuir adornat i brindat amb proteccio en el ventre durant la batalla.

-Les sandalies militars: era un calçat fort i estava ben ventilat.

-La llança: tenia una punta estreta per travesar tant l'escut com la coraza.

-El punyal: tenia fulla de doble fil.

-L'espasa curta: ere més bé curta per manejarla amb soltura.

-La motxilla: guardavan objectes personals i racions per a tres dies.

-Bota de cuir: per depositar l'aigua o el vi.

3.3-Composisió d'una legio:

Estava formada per 5300 homens que es dividien en grups (cohortes). Nou de aquestes tenien 480 homens que estaven dividits en sis grups de 80 persones i eren gobernadse per un centurió.

4-EL CAMPAMENT

El sistema de defensa estava format per el foso i el terraplén, també per centineles, ere com un poble en miniatura. En el punt més visible es situava la tenda del general i la resta al voltant, es trazaben dos carrers principals.

5-L'ARTILLERIA ROMANA

'Exercit romà'
Van copiar dels grecs quasi tot el que sabien sobre armament. Les principals armes utilitzades eren:

-Armadura corporal: podien ser de malla, d'escames i de plaques.

-Escut: estava fet amb tires de fusta encolades i cobertes de cuir.

-La daga: era una arma curta, amb fulla puntiaguda, es portava en una vaina de fusta amb incrustacions de bronze.

-L'espasa: era curta de borde recte.

6-L'EXERCIT EN GUERRA

6.1-La marxa: en primer lloc anaven les tropes auxiliars, despres la vanguardia, una legió i un regiment de caballeria, per darrere venien deu homens de cada centuria amb lo necesari per a preparar el campament. Posteriorment el general i la seva guardia personal, despres les forses conjuntes de legió i caballeria i les maquines de asedi desmuntades. Per ultim els oficials superiors i la resta de les legions i la retaguardia formada per legionaris, infantería lligera i caballeria.

6.2-La batalla: en primer lloc solien auxiliar els auxiliars que encerraven els enemics en la ciutat i la rodejaven de foses i almenes, despres iniciaven la batalla amb les seves espases i jabalines e intentaven trencar les defenses de la ciutat on es refugiava l'enemic i curtar les comunicacions de la mateixa. Despres de varios dies en aquest plan el general ordenava l'intervenció de la legió que rodejava la ciutat i disava als barbars sense posibilitats d'escap, per ultim a base de paciencia i esforç invadin la ciutat, una vegada invadida no havia ningu que els resistera i podien celebrar la seva victoria.

'Exercit romà'
Descargar
Enviado por:Nea
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar