Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


L'exercici fisic


ESTUDIS CIENTIFICS

 • Medecina Preventiva

 • Medecina de l'esport

 • Fisiologia de l'esforç

ADAPTACIONS

 • Físic

 • Psicològic

 • Social

ADAPTACIONS A NIVELL FÍSIC

Efectes del treball de resistència ( de tipus aeròbic)

En l'aparell cardiovascular

 • Augment de la mida i de la capacitat del cor

 • Augment de la quantitat de capil·lars sanguinis

 • Augment de la quantitat de glòbuls vermells i d'hemoglobina en la sang, de manera que millora la capacitat de transport i arribada d'oxigen a la musculatura. En conseqüència, la persona es cansa menys i a més es recupera més ràpid desprès d'un esforç

 • Augment de la quantitat de mitocondris en el múscul, que li permeten obtenir més energia

 • Millora del retorn venós de la sang

 • Disminueix la Freqüència Cardíaca Basal, la FC en repòs i la FC en qualsevol esforç

En l'aparell respiratori

 • Augment de força de la musculatura encarregada de la inspiració i l'espiració

 • Els alvèols pulmonars es distenen més( són capaços d'absorbir més aire) i augmenta la xarxa de capil·lars que els envolten

 • Augmenta la captació d'oxigen en els pulmons

En el metabolisme

 • Regulació del nivell de greixos en la sang ( colesterol , triglicèrids) i assoliment de nivells idonis. Així s'evita l'arteriosclerosi ( acumulació de greix en les arteries)

 • Descens de l'acumulació de greix a nivell subcutani (sota la pell), cosa que ajuda a controlar el “pes ideal” i evita la tendència a l'obesitat

EFECTES DEL TREBALL DE FORÇA MUSCULAR

 • Hipertrofia (augment de volum) muscular

 • Augment de les reserves d'energia de les fibres musculars

 • Activació i desenvolupament de fibres musculars que romanien en repòs o en letargia

 • Augment de força muscular

 • Major control de l'actitud postural. El nostre sistema ossi es manté erecte en la seva “lluita diària” contra la gravetat.

EFECTES DEL TREBALL DE VELOCITAT I AGILITAT

 • Els impulsos nerviosos es propaguen amb més rapidesa

 • Augmenten les reserves d'energia pròpies dels esforços curts i ràpids

EFECTES DEL TREBALL DE FLEXIBLITAT

 • Els lligaments, la càpsula articular i els tendons es tornen més extensibles. Les articulacions augmenten, així, la mobilitat.

 • Les fibres musculars augmenten llur capacitat d'estirament. En conseqüència, es millora la postura i s'eviten els escurçaments i les tensions musculars

ADAPTACIONS A NIVELL PSICOLOGIC

 • Millora les funcions intel·lectuals

 • Redueix els estats d'ansietat i depressió

 • Elimina la tensió psíquica i nerviosa

 • Millora l'estat d'ànim

 • Proporciona una sensació de benestar

 • Canalitza l'agressivitat

 • A més, pel desgast i el cansament que produeix l'exercici, es regula la fase de son i s'evita d'insomni

ADAPTACIONS A NIVELL SOCIAL

- L'exercici permet i facilita que les persones es relacionin i es comuniquin de manera que milloren les conductes de relació social.

 • Observa el gràfic que reflecteix la freqüència cardíaca d'una persona en activitats diàries diverses. Amb el color vermell es representa la freqüència cardíaca abans de que aquesta persona hagi realitzat un programa d'entrenament basat en la resistència aeròbica, i amb el blau, desprès d'haver realitzat aquest programa . Quines diferències hi observes? Raona la resposta

  • color vermell abans de l'entrenament

  • dempeus de 70 a 90 p/m

  • pujant escales de 90 a 140 p/m

  • exercici físic 140 a 195 p/m

  • recuperació 2´ 195 a 170 p/m

   • color blau desprès de l'entrenament

  • dempeus 45 a 60 p/m

  • pujant escales de 60 a 90 p/m

  • exercici físic de 90 a 120 p/m

  • Recuperació 2´ de 120 a 65 p/m

   • color vermell

   1r tram 20 p/m

   2n tram 50 p/m

   3r tram 55 p/m

   4t tram 25 p/m

   • color blau

   1r tram 15 p/m

   2n tram 30 p/m

   3r tram 30 p/m

   4t tram 55 p/m

   Conclusió final; el color vermell es a dir el de abans de l'entrenament tarda més en recuperar-se i es cansa em més facilitat, en canvi el blau segueix un ritme constant, i un cop acabada l'activitat es cansa menys però es recupera mes ràpid.

   2. Cerca en el diaris, revistes, etc., un article o notícia que faci referència als beneficis que per a la salut representa l'exercici físic

   El Centre d'alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès ha complert10 anys d'existència. Un dels trets d'identitat del Centre al llarg dels anys ha estat l'esforç continuat per aconseguir un treball de qualitat entre les persones que es dediquen a l'entrenament i a l'esport en concordança amb les professionals de les ciències de l'esport, tant en l'entrenament del dia a dia com en d'investigació aplicada.

   La Federació Internacional d'atletisme (IAAF) ha declarat el1998 Any de la dona atleta, i el Centre d'alt Rendiment i d'institut Català de la Dona conjuntament, han volgut afegir-se a aquesta iniciativa. Els avenços de les dones en el camp de l'esport han estat molt importants i han contribuït a deixar en l'oblit els esquemes tradicionals que limitaven la seva entrada a aquest espai. Tot i això encara queda un llarg camí per endavant que fa adient
   l'organització de trobades d'estudi i de treball en aquest terreny.

   Amb aquest congrés de La dona i l'activitat física a l'albada del segle XXI, volem oferir un espai de reflexió i de recollida d'informació sobre el major número possible d'àmbits del coneixement relacionats amb la dona i la pràctica de l'activitat física, des dels aspectes més científics fins els temes d'interès social. Volem que siguin fòrum obert a tothom, professionals i persones aficionades a l'esport, que permeti actualitzar els conceptes i plantejar propostes per a l'estudi del potencial de la dona dins de l'activitat física i l'esport a l'entrada del nou mil·lenni. Per això hi hauran presentacions a manera de conferències i pòsters, però també debats i tallers que permetran anar elaborant aquestes propostes entre totes les persones participants.

   L'esport i l'activitat física són cada vegada més presents en la vida de les dones, bé com a activitat d'oci, coma forma d'esbarjo, com a professió, o com a mitjà per mantenir i beneficiar la salut. Amb aquestes jornades es pretén oferir un espai obert al diàleg i a l'intercanviï per tal d'estudiar i analitzar aquest fet i potenciar el seu desenvolupament en el futur.

   1
  Descargar
  Enviado por:Bloody
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar