Ciencias Sociales


Europa medieval

16/02/11

Europa medieval

 1. El creixement de les ciutats
 2. L’evolució del pensament
 3. La religió: les heretgies de les criades
 4. La crisi: La pesta negra
 5. L’art gòtic
 1. El creixement de la ciutat
 • Es van construir barris o burgs fora de les muralles
 • Les condicions higièniques eren molt dolentes
 • No hi havia clavegueram
 • Havien 2 tipus d’habitatges:
 1. Cases benestantsLes cases solien ser de pedra i dues plantes
 2. Cases humilsEren més de les cases dels pobres o de la classe mitjana.

L’alimentació

Els rics menjaven carn, vi,... menjaven quasi el que volien. En canvi, els pobres, no es podien permetre menjar carn, menjaven llegums, “el menjar dels pobres”

L’expansió de la ciutat

Milloren les tècniques de conreu. S’alimenten millor. Augmenta la mortalitat.

Es divideix la terra en 3 parts on es conrea blat, civada i una part es deixa en guaret. S’anaven alternant.

Es va utilitzar l’Aranda normanda(era de ferro, permetia cultivar millor la terra,...)

Les ferradures, la cullera i el jou(elements per tal que els animals tirin millor de les Arandes). Gràcies a això va augmentar la productivitat al camp. Apareixen excel·lents productes per vendre als mercats. Augmenta la població perquè està millor alimentada. Disminueix la mortalitat i menys malalties. Creixement de les ciutats. Molts pagesos van emigrar a les ciutats

2)El pensament: Les universitats

Obras de l’antiguitat

Escolàstica:

 • Sant Tomàs d’Aquino
 • Aristòtil

Només una petita minoria podia estudiar en universitats

Assignatures importants:

 • Trívium
 • Quadrívium

Les assignatures s’estudiaven en llatí

3)La religió

 • DelmeÉs un impost o cens del 10% sobre la collita dels camperols destinat a assegurar el manteniment del clericat i els edificis religiosos.
 • ButllesDocument religiós i creat pel clergat, pel qual es donen gràcies(favors) i privilegis.
 • HeretgeDoctrina contrària a la religió oficial(cristiana catòlica)
 • CroadesGuerres entre cristians i musulmans
 • InquisicióPerseguien als heretgies
 • Indulgències

4.)La crisi

4.1)La pesta negra

Gran epidèmia que va afectar a Europa a mitjans del segle XIV

-Causes

 • Bacil que es trobava en les rates i va acabar contagiant a les persones a través de les puces
 • Va influir la mala higiene
 • Mala alimentació

-Conseqüències

 • Va morir més o menys la meitat de la població
 • Els actes de fe: misses, flagel·lacions

4.2)La guerra dels cent anys

Quines van ser les causes? Com va acabar?

Causes

 • Va morir el rei França sense descendència al any 1328
 • El rei d’Anglaterra va reclamar el tro
 • Els francesos no volien un rei estranger i va començar la guerra entre Anglaterra i França

Com va acabar

 • Victoria Francesa
 • Els Anglesos els van fer fóra

Explica qui va ser Joana d’Arc

 • La seva família era camperola
 • Deia que escoltava la paraula de déu
 • Va dirigir un exèrcit
 • Va ser jutjada per heretgia
 • I va ser condemnada a mort

4.3)El cisma d’occident

Que va ser el cisma d’occident?

 • França va anar guanyant poder
 • El rei volia influir més en el papat
 • El papa va traslladar la seva seu de Roma a Avinyó
 • No tothom va acceptar que el Papa anés a Avinyó i es va tornar a establir un papa a Roma
 • Durant molts anys van coexistir 2 papes un a Avinyó i l’altre a Roma

Com va acabar?

 • Mitjançant el concili de Constança
 • Els papes van abdicar(dimitir) i es va decidir un nou papa

5.L’art gòtic

5.1)Característiques generals

 • És un art que va aparèixer a França i es va estendre per l’Europa occidental.
 • Principalment es va desenvolupar en els segles XIII i XIV.
 • Era un art bàsicament urbà (de les ciutats)
 • Predominen les manifestacions artístiques religioses, però també hi haurà un art civil (ajuntament gòtics, palaus...)

5.2)L’arquitectura:

 • Van construir més alts, amb les parets més fines i amb més finestres.
 • Elements:

  • Arcbotants: arc que transmet part de l’empenta d’una volta de la nau central a un contrafort exterior. 

  • Contrafort: pilar, sortint, que fa cos amb un mur i li serveix de reforç perquè resisteixi a l’empenta de terres adossades, d’una volta, d’un arc, etc. 
  • Rosetó o rosassa: gran finestral circular, calat i vidrat, que es troba als murs de les esglésies gòtiques, especialment a la façana.
  • Pinacles: pilar terminal acabat generalment en punta.
  • Arcs ogivals: és un nou element estructural de l'arquitectura gòtica que ve a substituir l'arc de mig punt utilitzat en el romànic.
  • Gàrgoles: canal sortint per on vessa, a distància de la paret, l’aigua de pluja que cau sobre la coberta d’un edifici, sovint acabada en forma de figura grotesca o fantàstica.
  • Trifori: són unes finestres que estan situades a la part superior de la catedral.
 • Tenia una planta de creu llatina.
 • Estaven dividides en tres naus:

  • La central: és la més gran i està al centre.

  • Les laterals: són molt més petites.
  • Transsepte: és la part que travessa perpendicularment la nau central
 • Parts:

  • Creuer: és la part on es creuen el transsepte i la nau central.

  • Absis: és la zona on hi ha l’altar.
  • Absidioles: absis més petites que normalment són capelles més petites.
  • Girola o deambulatori: és la prolongació de les naus laterals.

5.3)L’escultura

 • Catedral de Burgos i catedral de Lleó
 • L’escultura era de temàtica religiosa principalment
 • Era més realista i proporcionada(sense parts exagerades del cos)
 • Adquireixen més moviment i volum
 • Tenen més relleu i més expressivitat
 • Obres amb autors rellevants
 • Es decorava les columnes, el timpà,...
 • Hi havia exemptes dins de les esglésies
 • Es representava molt la verge amb el nen i també escultures funeràries

5.4)Pintura

 • Predominava la pintura sobre fusta situada principalment darrera de l’altar anomenats
 • Es comencen a fer pintures amb perspectives
 • Tenien més expressivitat i més moviment
 • S’utilitzava tècnica del trempDescargar
Enviado por:Alexito9119
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar