Psicología


Etapes de la Psicologia


1ª Època: Precientífica ( fins a 1880 )

Dintre de la primera època de la psicología moderna, també coneguda com època precient´fica cal destacar els origens de la psicología a càrrec de Aristòtil i Plató, dos destacats filòsofs grecs.

Els primers intents per “psicologitzar” l´educació els trobem ja cap al segle XV on J.L.Vives comenza a introduïr una metodología conductista, un ensenyament de forma organitzada, i comenza a prestar mes atencions cap a aspectes com l´aprenentatge, la diversitat, l´escola com a context...

Cap al segle XVII Locke reafirma tot el que Vives había plantejat a mes d´ampliar els seus estudis i donar mes importancia a altres factors fins ara desestimats com són la disciplina, la formació ètica del professor...

Però es a principis d´aquest mateix segle quan apareixen les teories de Comenius a qui se li atribueix el naixement de la psicología evolutiva.

A partir d´ací, es dona un salt cap a la ciència i Pestalozzi i Herbart al segle XVIII comencen a plantejar idees com ara la formació psicològica del mestre, la rebuja a l´aprenentatge memorístic... incluïnt la psicología de l´educació en un terreny científic i iniciant processos tan importants com la Pedagogía.

2ª Etapa: Els comenzaments de la Psicología Evolutiva. Psicología i pràctica escolar ( 1880-1900 )

A aquesta segona etapa cal destacar el naixement, amb S.Hall, de l´estudi del xiquet, la anomenada pedagogía i posteriorment de les arrels que aquest moviment determinà, com ara l´estudi de les diferències individuals. Dintre dá questa última branca calen destacar treballs com els de Wunt ( iniciador de la psicología experimental ), Galton ( iniciador de la Pedagogía diferencial ), Binet ( creador dels anomenats “test d´intel.ligència” ) o Catell ( qui perfecciona els “tests” )

També cal destacar en aquesta etapa, la consideració de l´aprenentatge com a procés d´adaptació, postura promulgada per W.James i el seu funcionalisme americà, i la seua defensa del mestre “enriquidor”, i J.Dewey qui va entendre la psicología evolutiva com a disciplina “pont” entre psicología i Educació, i va esmentar la possibilitat del Rol dels mestres.

3ª Etapa: Constitució formal i Consolidació ( 1900-1920 )

És en la que el comportament i l´aprenentatge ocupen un paper primordial. Cap a principis del segle XX apareixen Psicòlegs especialitzats, com ara Thordinke, primer psicòleg de l´educació i creador de la teoría científica de l´aprenentatge: lleis, de l´afecte i de la disponibilitat.

Destaquem també a aquesta època Sechenov que introdueix el mètode experimental de la investigació fisiològica a la Psicología, Pavlov qui dissenyà el “condicionament clàssic” o Bechterev qui aplicà els mètodes objectius a l´estudi dels `processos psicològics.

A aquesta etapa, s´estableixen els continguts de la Instrucció, gràcies a Claparède, Judd i Huey, i finalment es comença a mesurar la intel.ligència mitjançant l´analisi factorial de la intel.ligència (Spearman).

4ª Etapa: La psicología evolutiva com a marc explicatiu del procés dénsenyança /aprenentatge ( 1920-1950 )

Apareix el Conductisme, clau a la psicología de l´educació. Fou començat per Watson i Tolman o Hull entre altres, seguiren els seus estudis.

També destaquem l´estudi de la intel.ligència, l´educació i les diferències individuals.Thustone desenvolupa l´analisi factorial i estudia

Les habilitats mentals primàries. També dissenya el test PMA. Amb ell Terman ( fou el primer en tractar superdotats ) i Weschler ( creador de diversos tests ) tanquen aquesta època.

5ª Etapa: La psicología evolutiva i l´estudi dels processos instruccionals ( 1950-1980 )

És una època molt influenciada pel conductisme operant d´Skinner.

Els temes mes importants que es tracten són:

  • Planificació curricular

  • Avaluació del rendiment

  • Disseny dee sistemes instruccionals

Altres característiques de la 5ª etapa són: el pas a criterial de l´avaluació, la perspectiva sociolingüística, i la substitució pel model procés-producte del paradigma conductista.

Aquesta 5º etapa es desfá donant-nos les diferents orientacions que avuí en dia ha agafat la Psicología: Conductista, Cognitiva, Psicosocial i Ecològica.
Descargar
Enviado por:Rafa Valero
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar