Biología, Botánica, Genética y Zoología


Estrellas de mar


Estructura:

Las estrellas de mar solen tindre el cos rígid i es mouen arrossegant-se lentament.La boca es troba en la part inferior i està rodejada per una serie de braços radials, cada un dels quals està equipat amb fileras de peus ambulcrals que serveixen per desplaçar-se,subjectar-se i alimentar-se.La longitud dels braços varia,i es frecuent que tinguin 4, 6 o més braços en comptes de 5 habituals. Moltes vegades no tenen anus, i si el tenen, aquest es troba a la part superior del cos.

La pell es rugosa i corretjosa que vol dir que es doblega i s'estira sense trencar-se.Les estrelles de mar solen tindre espines.

L'estrella de mar té un intestí gran, un simple sistema de cavitats corporals i un sistema nerviós sencill sense cervell.

Comportament:

Las estrellas de mar tenen els sentits del tacte,l'olfacte i

el gust, també responen a la llum.

S'alimentan d'una gran varietat de productes, com els dipòsits del fons dels oceans.

Poden menjar-se petits animals sensers, en el cas de preças mes grans treuen l'estómac i els digereixen fora del cos.

Algunes estrelles de mar menjen moluscs bivalvs, obrín la seva cuberta amb els seus braços i fican l'estómac en el interior.

Reproducció:

Hi ha dos tipus de reproducció, per ous i per escissió.

Per ous:

La majoría de las estrellas de mar tenen sexes diferents i lliberen el esperma i els ous en l'aigua,on es produeixen la fecundació i las primeres fases del seu desenvolupament.

En ocasions,la mare reté els ous en el fons i els protegeix.

Moltes estrelles de mar tenen el poder de regenerar parts del seu cos i en algunes especies aixó es conberteix en un medi habitual de reproduccío asexual,aquest tipus de repreducció s'anomena escissió.

Per escissió:

La escissió es tracta de fragmentar el seu cos en diverses parts, perqué cadascuna generi un organisme nou.

Hi ha estrelles que es divideixen en dues meitats iguals, de cadascuna de les que creix un altra estrella de mar nova i completa.

En cavi, altres espècies d'estrelles de mar generen individus nous a partir dels braços que desprenen del seu cos.

Estrellas de mar
Estrellas de mar
Estrellas de mar
Estrellas de mar
Estrellas de mar

Estrellas de mar

Estrellas de mar

Estrellas de mar

Estrellas de mar

Estrellas de mar
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: Brasil

Te va a interesar