Ciencias Empresariales


Estadística


Examen d'estadística. Setembre 2000

 • El valor de les accions d'una empresa a la borsa de Madrid, i de Nova York, durant una setmana ha estat la següent:

 • Dia

  Madrid (euros)

  Nova York (dòlars)

  Dilluns

  21,3

  19,0

  Dimarts

  22,5

  20,1

  Dimecres

  23,2

  20,8

  Dijous

  21,0

  18,7

  Divendres

  22,7

  20,4

  1 euro = 0,89$

  a) A quina borsa han tingut una cotització mitjana més elevada, aquestes accions i quina mitjana és més representativa?

  b) Els resultats de la regressió entre les dues cotitzacions és:

  Madrid = 1,56 + 1,039 Nova York; R2 = 0,99. Interpretar els resultats.

 • Quina és la variació percentual, del poder adquisitiu d'un salari que l'any 1.998 era de 220.000 pessetes, i l'any 2.000 és de 240.000. L'IPC de l'any 1.998 era 140 i el de l'any 2.000 és de 160.

 • El valor de l'euro respecte al dòlar segueix durant una setmana una distribució N (0.90, 0.02) Calcular:

 • Probabilitat que el valor de l'euro no superi els 0,89$.

 • Probabilitat que el valor de l'euro estigui entre 0,892 i 0,895$.

 • Probabilitat que l'euro superi els 0,92$.

 • Probabilitat que un euro valgui exactament 0,90$.

 • Seleccionem 4 dies a l'atzar. Probabilitat que de mitjana l'euro estigui entre 0,89 i 0,915$.

 • S'ha estudiat l'estalvi anual (deute, en cas de valors negatius) de les famílies d'una determinada localitat. La distribució segueix una llei normal de desviació igual a dos millions de pessetes. És adequat pensar que les famílies d'aquesta localitat no estalvien anualment?

 • Una empresa que té 3 filials agafa una mostra de salaris mensuals d'una determinada categoria d'empleats (en milers):

 • Empresa 1

  Empresa 2

  Empresa 3

  256

  266

  269

  628

  256

  256

  253

  258

  620

  256

  320

  452

  450

  286

  256

  Es dóna la següent informació: SCT = 249.372,4 SCE = 6.384, 15. En aquesta categoria hi ha diferència entre els salaris pagats a les 3 empreses?
  Descargar
  Enviado por:Gamjaci
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar