Historia


España durante o franquismo


España durante o franquismo.

Aspectos políticos ata 1957

 • Unha dictadura de difícil clasificación.

 • -Os vencedores implantaron un Estado forte e moi centralizado.

  -O Novo Estado caracterízouse pola cocentración de prácticamente absoluta do poder na persoa de Franco que era o xefre de Estado, do goberno, dos exércitos e do movemento nacional, recibiu o título de Caudillo.

  -O Franquismo foi unha reacción extrema contra todo o que representaba a ilustración, o liberalismo e a democracia e ademáis era tamén unha aposta por entroncar a verdadeira tradición española, enchoupada de catolicismo.

 • Coalición reaccionaria.

 • As forzas que se mantiveron en torno a Franco podían dividirse en 2 grupos:

  • Familias institucionalizadas: A Igrexa que ocupou postos relevantes nas institucións e a Falanxe que tivo un papel representativo nos medios de comunicación, nos sindicatos e no Ministerio de Traballo.

  • Familias políticas: Os monárquicos que estaban ben situados nas élites sociais e os tecnócratas do Opus Dei de carácter moi conservador.

 • Destino dos vencidos.

 • O EXILIO

  A Guerra Civil provocou a saída de españois que temían sufrir severas represalias, moitas persoas cruzaron a fronteira con Francia e un número notable trasladouse a Hispanoamérica (México, Cuba, Argentina…) e á Unión Soviética.

  Moitos dos que quedaron en Francia tiñeron que combater contra Alemaña na 2ª Guerra Mundial e non poucos acabaron en campos de concentración nazis.

  A REPRESIÓN

  A represión pretendía un escarmento colectivo ós que se opuxeran ao réxime e anular calquera tipo de resistencia.

  Entre o 1939 e o 1945 morreron moitas persoas víctimas da represión e moitos presos e funcionarios foron depurados.

  E ata nas zonas con lengua propia como Galicia, País Vasco ou Cataluña prohibironse a utilización pública das súas lenguas.

 • Réxime totalitario.

 • O réxime totalitario incrementouse no 1939 cunha lei que reforzaba a súa capacidade legislativa.

  Desenvolveuse no contestada 2ª Guerra Mundial.

  O PROTAGONISMO DA FALANXE.

  O 9 de Agosto de 1039 contituíuse o 2º goberno de Franco, no que predominaban militares e católicos.

  A falange en 1941 elaborou un Proxecto de Lei de Organización do Estado, pero Franco non o aprobou.

  Franco promulgou a Lei de Cortes que deseñou unah cámara cormporativa non elidida directamente.

  A ACTITUDE ANTE A 2ª GUERRA MUNDIAL.

  España estaba en moi malas condicións para participar polo que franco declarou a neutralidade, aínda así mostrou simpatía polas potencias do IESE.

  En Xuño 1940 Franco proclamou o inicio da non beligerancia aínda que en realidade España non deixou de colaborar son Alemaña con aprovisionamento e espionaxe.

  En Outubro de 1940 produciuse un encontro que Franco mantivo con Hitler en Hendaya e finalmente España non entro una guerra pero si mandou a División Azul contra os soviéticos.
  Descargar
  Enviado por:Abel
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar