Física


Errors en mesures


ELS ERRORS

EN LES MESURES

EL MÈTODE

CIENTÍFIC

ELS ERRORS EN LES MESURES:

Objectius:

-Mesurar longituds i utilitzar sistemes per millorar la precisió.

-Calcular l´error absolut.

-Calcular l´error relatiu d´una mesura.

Fonaments teòrics:

Feim l'error absolut,l'error relatiu i darrerament treim la media, de les mesures

mesurades, perque doni un nombre més aproximat o exacte de la medida real.

Material i muntatge

-1 cinta mètrica.

-Llàpis o bolígraf.

-Calculadora

Procediments:

1/Observar bé la cinta mètrica i dir l´error absolut de la mesura que es pode fer (0'5cm).

2/Mesurar una longitud i calcular l´error relatiu

3/Mesurar tots els membres d´un grup,la mateixa longitud i divideixo pel nombre de

membres.

Errors en mesures

Resultats obtinguts:

Cada un del grup ha obtingut una mesura diferent als altres,després s´han sumat les

diferents mesures i s´han dividit pel nombre de mesures que s´han mesurat.Tot això

ha donat un nombre apròximat de la mesura real.

Alçaria de Kuki

Ea=1mm

Sonia=151cm

Jose M.=151cm

Eusebio=150cm

Angela=154cm

Casandra=148cm

754cm :5=150,8cm

EL MÈTODE CIENTÍFIC

Objectiu:

-Formular i comprovar diverses hipòtesis.

-Calcular l'error absolut.

-Calcular l'error relatiu d'una mesura.

Fonaments teòrics:

Calculem el període de temps d'una massa en una oscil·lació de 3 vegades,

i treim la media.

Despres feim el mateix dues vegades més, però amb peses de diferent massa.

Material i muntatge:

-1 suport.

-1 nou.

-Fil.

-Peses de diferents masses.

-Cronòmetre.

-Tisores.

-Llapis o bolígraf.

-Calculadora.

S'ha de muntar un pèndol amb el suport, la nou i el fil.

Procediment:

1/Observar bé el cronòmetre i dir cual es l'unitat més petita o l'error absolut que s'hi

aprecia(segon).

2/Plantejam el problema:De què depèn el període d'un pèndol.

2.a/Cream una hipòtesis:"El període d'un pèndol depèn de la seva masssa"

2.b/Per comprovar-lo penjam una pesa,col·locam el pèndol en posició

horitzontal i lo deixem caure.Mesuram el temps que tarda a fer 3 oscil·lacions

completes.Desprès es devideix el resultat per les oscil·lacions fetes( 3) i

s'anota el resultats.Repetim dues vegades, anotem i es treim la mitja.

I per comprovar si el període depèn de la massa, repetim l'experiment amb

peses de masses diferents.

Errors en mesures

Resultats obtinguts:

m(g) T1 (s) T 2(s) T3(s) T(s)

50g 3s 2'83s 2'3s 2'71s

100g 2'3s 2'3s 2'3s 2'3s

150g 2s 2'16s 2'3s 2'15s

Aquesta taula vol dir, que el període d'un pèndol no depèn de la massa
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar