Errors en mesures

Mesurades. Longitud. Mètode científic

  • Enviado por: El remitente no desea revelar su nombre
  • Idioma: catalán
  • País: España España
  • 4 páginas
publicidad

ELS ERRORS

EN LES MESURES

EL MÈTODE

CIENTÍFIC

ELS ERRORS EN LES MESURES:

Objectius:

-Mesurar longituds i utilitzar sistemes per millorar la precisió.

-Calcular l´error absolut.

-Calcular l´error relatiu d´una mesura.

Fonaments teòrics:

Feim l'error absolut,l'error relatiu i darrerament treim la media, de les mesures

mesurades, perque doni un nombre més aproximat o exacte de la medida real.

Material i muntatge

-1 cinta mètrica.

-Llàpis o bolígraf.

-Calculadora

Procediments:

1/Observar bé la cinta mètrica i dir l´error absolut de la mesura que es pode fer (0'5cm).

2/Mesurar una longitud i calcular l´error relatiu

3/Mesurar tots els membres d´un grup,la mateixa longitud i divideixo pel nombre de

membres.

Errors en mesures

Resultats obtinguts:

Cada un del grup ha obtingut una mesura diferent als altres,després s´han sumat les

diferents mesures i s´han dividit pel nombre de mesures que s´han mesurat.Tot això

ha donat un nombre apròximat de la mesura real.

Alçaria de Kuki

Ea=1mm

Sonia=151cm

Jose M.=151cm

Eusebio=150cm

Angela=154cm

Casandra=148cm

754cm :5=150,8cm

EL MÈTODE CIENTÍFIC

Objectiu:

-Formular i comprovar diverses hipòtesis.

-Calcular l'error absolut.

-Calcular l'error relatiu d'una mesura.

Fonaments teòrics:

Calculem el període de temps d'una massa en una oscil·lació de 3 vegades,

i treim la media.

Despres feim el mateix dues vegades més, però amb peses de diferent massa.

Material i muntatge:

-1 suport.

-1 nou.

-Fil.

-Peses de diferents masses.

-Cronòmetre.

-Tisores.

-Llapis o bolígraf.

-Calculadora.

S'ha de muntar un pèndol amb el suport, la nou i el fil.

Procediment:

1/Observar bé el cronòmetre i dir cual es l'unitat més petita o l'error absolut que s'hi

aprecia(segon).

2/Plantejam el problema:De què depèn el període d'un pèndol.

2.a/Cream una hipòtesis:"El període d'un pèndol depèn de la seva masssa"

2.b/Per comprovar-lo penjam una pesa,col·locam el pèndol en posició

horitzontal i lo deixem caure.Mesuram el temps que tarda a fer 3 oscil·lacions

completes.Desprès es devideix el resultat per les oscil·lacions fetes( 3) i

s'anota el resultats.Repetim dues vegades, anotem i es treim la mitja.

I per comprovar si el període depèn de la massa, repetim l'experiment amb

peses de masses diferents.

Errors en mesures

Resultats obtinguts:

m(g) T1 (s) T 2(s) T3(s) T(s)

50g 3s 2'83s 2'3s 2'71s

100g 2'3s 2'3s 2'3s 2'3s

150g 2s 2'16s 2'3s 2'15s

Aquesta taula vol dir, que el període d'un pèndol no depèn de la massa