Equipos electrónicos de consumo


Equips HIFI (High Fidelity)


Departament tecnològic

CFGM-Equips electrònics de consum

Nom de l'alumne: Data:

Reparació d'equips HI-FI.

1.- El mòdul de selecció de mode en un amplificador serveix per:

 • Conmutar entre les diferents possibles entrades de l'amplificador.

 • Accentuar l'amplificació de greus.

 • Accentuar l'amplificació d'aguds.

 • Variar la impedància de sortida de l'aparell per tal de poder conectar altres altaveus

 • 2.- Les fonts d'alimentació emprades en els equips HI-FI són:

 • Fonts d'alimentació conmutades.

 • Fonts d'alimentació lineals amb rectificació de mitja ona.

 • Fonts d'alimentació lineals amb rectificació mitjançant pont de Graetz.

 • Fonts d'alimentació linelas realimentades.

 • 3.- El principal focus de les avaries que pateix un amplificador, estan localitzats:

 • En la font d'alimentació i els circuits de control.

 • En les etapes de filtrat i els circuits de control.

 • En les etapes de filtrat i l'etapa final de potència.

 • En la font d'alimentació i l'etapa final de potència.

 • 4.- Els sistemes d'enmagatzegament de dades, basats en l'enregistrament magnètic són possibles gràcies a:

 • Les propietats ferromagnètiques dels materials.

 • Les propietats diamagnètiques dels materials.

 • Les propietats paramagnètiques dels materials.

 • Totes les respostes anteriors són correctes.

 • 5.- La capacitat que posseeix un material magnètic per a retindre la orientació dels dipols magnètics que els composen rep el nom de:

 • Remanencia.

 • Coercitividad

 • MOL

 • Cicle d'histèresi.

 • 6.- Quan es parla de format de grabació magnètica, s'està parlant de:

 • La distància de l'entreferro del capçal de gravació.

 • El tipus de substracte magnètic emprat sobre la cinta d'acetat.

 • La durada de l'enregistrament.

 • Les dimensions físiques de la cinta, així com de les pintes grabades.

 • 7.- Si fmàxima és de 20KHz i la velocitat de la cinta és de 4,76 cm per segon, calculeu l'amplada de l'entre ferro del capçal.

 • 1,19 ðm.

 • 2.38 ðm.

 • 1,904·103 m.

 • 4,76·10-2 m.

 • 8.- Quin és l'ordre correcte en el qual estan situats els capçals d'un magnetòfon, si anem en el sentit de la cinta.

 • Capçal de reproducció, capçal de grabació, capçal d'esborrat.

 • Capçal d'esborrat, capçal de reproducció, capçal de grabació.

 • Capçal d'esborrat, capçal de grabació, capçal de reproducció.

 • Capçal de grabació, capçal d'esborrat, capçal de reproducció.

 • 9.- Els capçals degrabació i reproducció han d'estar perfetament alineats respecte a la pista. Si existeix un petit angle entre l'entreferro i la perpendicular a la direcció d'avanç de la cinta, es diu que:

 • Hi ha un error d'alçada.

 • Hi ha un error d'azimut.

 • Hi ha un error de tangència.

 • Hi ha un error de contacte.

 • 10.- Els circuits necessaris per a mantindre permanentment el feix laser enfocat sobre la pista en els reproductors de compact disc, reben el nom de:

 • Control de foco.

 • Circuits de supervisió.

 • Circuits de mostreig i retenció.

 • Servos.
 • Descargar
  Enviado por:Andreu Fontova
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar