Tecnología


Enmarcado de Fotos


Marc de fotografia

'Enmarcado de Fotos'

INDEX

  • Descripció i anàlisi del problema.........................................3

  • Recerca d'informació...........................................................3

  • Generació i selecció d'idees................................................3

Solució adoptada

  • Construcció……………………………………………………..4

Marcatge dels quatre llistons del marc

Tall dels quatre llistons del marc

Realització del buidatge

Encolada del marc i realització de la peça del darrere

Preparació del material protector

Acabat del marc de fotografies

Tall del suport i doblegar-lo

  • Bibliografia............................................................................7

1. Descripció i anàlisis del problema

Segurament, a casa tens alguna fotografia que t'agradaria enmarcar, ja que sigui per decorar la teva habitacióo per regalar a algun familiar, amic o amiga. Sorgeix, doncs un problema tècnic. Per donar-li solució, caldrà iniciar( tal com hem estudiat a la unitat 1) un procés tècnologic. Així doncs, ens trobarem davant la necessitat de dissenyar i contruir un marc per a la nostra fotografia.

Les condicions inicials que han de complir el nostre marc són:

  • Tenir les dimensions adequades per emmarcar una fotografia de 10x15 cm.

  • Permetre una posició vertical o horitzontal.

  • El procés de construcció s'ha de poder dur a terme a l'aula de Tecnologia.

2. Recerca d'informació

En el mercat podem trobar marcs de fotografies de materials diversos, com el metall, la fusta, el plàstic, etc. Consten bàsicament, del marc pròpiament dit, d'un material transparent que protegeix la fotografia, i dels fons o la peça del darrere.

L'anàlisis d'aquests marcs ens proporcionarà idees útils a l'hora de fer el nostre disseny

3. Generació i selecció d'idees

De l'anàlisi feta a la frase anterior, ens centrarem en els detalls següents:

Solució adoptada

Hem optata per unions bisellades a 45º en el marc; el suport serà de plàstic i independent respecte del marc

4. Construcció

En aquesta fase s'ha de construir el marc i el suport que hem dissenyat. Primer, farem el marc;després, el suport, i en acabat

muntarem els elements del marc amb fotofrafia i els col.locarem en el suport. El treball podría ser així:

Pocés tecnològic: marc fotografies

Pocés tecnològic: Individual Autor/s:

En grup

Num

d'ordre

Operació

Materials

Eines i màquines

Temps aproximat

1

Marcatge dels quatre llistons

Llistó de pi de 30x20 mm

Escaire de fuster

10 min.

2

Tall dels quatre llistons

Tallabisells, serra de beina i raspa

45 min.

3

Realització del buidatge

Cargol de banc, serra de beina i raspa

60 min.

4

Encolada del marc

Gomes elàstiques

Cola blanca

Adhesiu

10 min.

5

Construcció del fons

DM de 3 mm

Escaire de fuster, serra de marqueteria i llima

50 min.

6

Preparació del material protector

Làmina de plàstic transparent

Eines de dibuix i tisores

10 min.

7

Acabat del marc

Paper de vidre

Polidora portàtil

50 min

8

Marcat del suport

Plàstic (poliestirè de 2 mm de gruix)

Eines de dibuix

10 min.

9

Tall del suport

Serra de marqueteria

30 min.

10

Doblegar el suport

Plegadora de plàstic i calibrador angular

5 min.

11

Acabat el suport

Paper de vidre

5 min.

12

Muntatge

5 min.

Marcatge dels quatre llistons del marc

Agafa un llistó de pi 30x20 mm i amb l'ajut d'un escaire de fuster i d'un llapis, dibuiza les quatre peces del marc. Si ho fas com indica a la figura, t'estalviaràs material i talls, ja que amb un sol tall n'hi haurà prou per a les dues peces. Entre una peça i laltra, deixa una separació de 2 mm preveient la pèrdua de material que s'origina quan es fa el tall.

Tall dels quatre llistons del marc

Amb l'ajut d'un tallabisells, uns serjants i una serra de beina, talla les quatre peces. Per tal de subjectar els llistons amb els serjants, utilitza trossos de fusta; així, no quedaran marcats.

Realització del buidatge

Fes un buidatge a cada llistó per poder introduir-hi el retrat, la peça del darrere i el protector. Per fer-ho, talla els llistons longitudalment amb les mides que indica la figura. Quan subjectis les peces al cargol de banc, vés amb compte per no deixar-hi marques.

Encolada del marc i realització de la peça del darrere

Per encolar el marc, pots utilitzar gomes elàstiques o bé serjants per a bisells. Abans de treure'ls, hauràs d'esperar que s'assequi la cola. Per fer la peça del darrere dibuixa en una làmina de DM amb les mides indicades. Després talla'l i poleix-lo amb paper de vidre

Preparació del material protector

Dibuixa en una làmina de plàstic transparent per enquadernar, la figura amb les mides indicades. Aquesta làmina serà el protector de la fotografia.

Acabat del marc de fotografies

Finalment, poleix tot el marc de fotografies. Després el podràs envernissar, si vols que tingui el color de la fusta o el podràs pintar del color que més t'agradi

Tall del suport i doblegar-lo

Tallem el plàstic amb les mides següents, desprès agafem la plegadora de plàstics, i el doblem.

Observacions

He tardat una mica en fer-lo, però ha sigut molt fàcil.

Bibliografia

Tecnologies 1, E.Nogueira, Editorial Teide, any 2007, pg. 206, 207, 208, 209, 210, 211.

1

'Enmarcado de Fotos'
Descargar
Enviado por:Morbo
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar