Física


Energía nuclear i radioactivitat


Física:

Energía nuclear i radioactivitat

3ºB

Que es l'energia nuclear?

L'energia nuclear es aquella que es llibera com a resultat d'una reacció nuclear. Es pot obtener per el procés de Fisió Nuclear o bé per fusió nuclear.

L'energá nuclear pot transformarse de forma descontrolada, donant lloc al armamento nuclear; o controlada, en reactors nuclears en els qe es produeix energía elèctrica, energía mecànica i energí térmica.

Com s'obté l'energia nuclear?

S'obté a l'aprofitar les reaccionsnuclears espontànies o provocades pel ser humà. Es produeix aques tipus d'energia aprofitant reaccions nuclears que poden ser utilizades pera tres isótops de varios elements químics, com el tori, el plotoni, el Polonia, el estronci…

Altra técnica,empleada principalment en piles d'enorme duració per a sistemes que requereixen poc consum eléctric, es la utilizació de generadors termoeléctrics de radioisótops , en el que s'aprofiten els distints tipus de desintegració per a generar electricitat en sistemes de termopares a partir del calor transferit per una font radiactiva.

Inconvenients

Almacenament de residus radioactius

Risc d'accidents nuclears

Transport de residus radioactius

Recalentament dels rius

Contaminació de les persones que treballen en energía nuclear

Contaminació radioactiva de l'entorn

Accidents nuclears

Accidents en el transport de residus radiactius

Recalentament dels rius

Avantatges

Genera un terci de l'energia eléctrica que es produeix en la UE, evitant així, la emissió de 700 milions de tonelades de CO2 per any a l'atmòsfera.

Pot previndre moltes conseqüències en el medi ambient que provenen de l'ús dels combustibles fòsils. Una ventaja molt important de l'energía nuclear es que evita un ampli espectre de problemas que apareixen quan es cremen els combustibles fósils.

Que es la radioactividad?

La radioactivitat és un fenomen físic natural que presenten certes substàncies amb nuclis atòmics inestables, aquestes substàncies radioactives inestables perden energia emetent radiacions en forma de partícules o ones electromagnètiques per tal d'assolir uns nuclis atòmics més estables. El terme radioactivitat va ser inventat per Marie Curie cap el 1898.

Les radiacions produïdes durant el procés de desintegració dels núclids són capaces de penetrar en cossos opacs, ionitzar l'aire, impressionar plaques fotogràfiques i excitar la fluorescència de certes substàncies.

Primers científics que l'estudiaren

La radioactivitat va ser descoberta el 1896 pel científic francès Henri Becquerel mentre treballava sobre el fenomen de la fosforescència. Els materials fosforescents emeten una radiació lluminosa a la foscor després d'haver estat exposats a la llum, Becquerel va pensar que la radiació que es produïa als tubs de raigs catòdics en ser exposats als raigs X podia estar relacionada amb la fosforescència. Va experimentar a posar diferents substàncies fosforescents sobre una placa fotogràfica embolcallada en un paper negre, però tots els experiments van resultar negatius i no impressionaven la placa tret d'aquells als que havia utilitzat sals d'urani. Aviat va quedar clar que la impressió de la placa no tenia res a veure amb la fosforescència perquè es produïa fins i tot sense que l'urani hagués estat exposat a la llum. A més tots els composts d'urani impressionaven la placa, fins i tot els que no eren fosforescents i l'urani metàl·lic, havia de tractar-se d'una forma de radiació capaç de travessar el paper.

A primera vista la nova radiació semblava similar als raigs X, que havien estat descoberts l'any 1895 pel físic alemany Wilhelm Röntgen. Estudis posteriors de Becquerel, Marie Curie per consell del seu marit Pierre Curie, Ernest Rutherford i d'altres van descobrir que la radioactivitat era força més complexa que els raigs X. Rutherford fou el primer a adonar-se que totes les formes de desintegració segueixen aproximadament la mateixa fórmula exponencial.

Utilización de la radiactividad

Se utilitza per a moltes coses, per eixample: el tratament del càncer mitjançant la radioterapia, la detecció d'algunes neoplasties o mal funcionament d'algunes glàndules en la medicina nuclear, per a generar algunes glàndules en la medicina nuclear, per a generar energia als reactors nuclears i inclús per a conservar alguns aliments

Principalment s'utilitza per realitzar plaques en els hospitals per a detectar posibles defectes als ossos.

Opinió personal de l'ús de l'energia nuclear

Opine que l'energia nuclear es una font d'energia massa contaminant, per tant poc aconsellable per al medi ambient, que deuríem d'utilitzar mes les fonts d'energia alternatives, ja que no son contaminants. Podríem, així, utilitzar energia elèctrica al mateix temps que cuidem del medi ambient.
Descargar
Enviado por:Belén
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar