Tecnología Industrial


Energia hidràulica i Hidroelèctrica


Tecnologia

Qüestionari sobre l'energia hidràulica i la hidroelèctrica:

 • Quina diferència hi ha entre l'energia hidràulica i la hidroelèctrica?

 • Doncs que l'energia hidràulica és on l'energia obtinguda es transportada mitjançant embarrats i d'altres mecanismes mecànics per a fer funcionar les màquines de les fàbriques (principalment tèxtils), aquesta energia va deixar de ser utilitzada quan va aparèixer l'electricitat la qual tenia un rendiment més alt i un transport menys complicat.

  Aquesta energia elèctrica s'obtenia reconvertint les antigues centrals hidràuliques en hidroelèctriques i que es feia instal·lant un alternador al costat de la turbina, que transformava l'energia cinètica de rotació en elèctrica. Els avantatges eren quantiosos, més rendiment, un transport més fàcil i més barat, no haver de tenir la fàbrica a prop de la central etc.

 • Contesta amb la informació del vídeo

 • 2.1- De quin tipus es cada central del vídeo?

  Surten dos hidroelèctriques una de derivació i una d'acumulació i també surten les mini centrals

  2.2- Quines són les seves parts?

  Les d'una de derivació són el canal de derivació, la cambra de pressió, la canonada de força i el canal de descàrrega, i d'una d'acumulació la presa, els sobreixidors, els esmorteïdors i els desaigües, i les mini centrals utilitzen un petit canal fins a la turbina i un desaigüe.

  2.3- Quin tipus de turbina utilitzen?

  La de derivació utilitza una Francis, i la d'acumulació i la mini central una Kaplan.

  2.4- De que depèn la turbina escollida?

  Des salt i de l cabal d'aigua.

  2.5- Com es connecta la turbina al generador?

  Mitjançant un eix entre la turbina i l'alternador o amb unes corretges, aquest últim utilitzat en la conversió de centrals hidràuliques en hidroelèctriques.

  2.6- Quins dos tipus de generadors elèctrics hi ha?

  Dinamos i alternadors

  2.7- Quina és la diferència entre dinamo i alternador?

  La principal diferència és que la dinamo produeix corrent continu i l'alternador corrent altern.

  2.8- Quin avantatge té l'un sobre l'altre?

  Doncs que la dinamo produeix corrent continu, que té moltes pèrdues en el seu transport i que no ens permet transportar-lo molt lluny, en canvi l'alternador produeix corrent altern (utilitzat actualment) ens permet un fàcil transport, en resum el transport és el principal avantatge de l'un sobre l'altre.

 • Quins avantatges i inconvenients té l'energia hidroelèctrica?

 • Principalment tot són avantatges, baix cost de producció, fàcil transport, augments de potència, igual que la hidràulica no emeten partícules contaminants però provoquen la pèrdua de terrenys fèrtils, alteracions del cabal fluvial, modificació de l'ecosistema etc.

 • Explica el funcionament bàsic d'una central hidroelèctrica.

 • Una central hidroelèctrica utilitza l'aigua embassada en una presa per exemple, que es transforma en energia cinètica de rotació mitjançant una turbina (depèn de les característiques de la central) , després aquesta energia es transformada en elèctrica amb un alternador, i finalment uns transformadors la transformen en alta tensió per un transport més fàcil i barat.

  Qüestionari sobre Centrals Tèrmiques:

  1.1- Quants tipus de centrals tèrmiques es tracten al vídeo?

  Surten centrals tèrmiques convencionals

  1.2- Quins altres tipus de centrals tèrmiques coneixes?

  Les de coogeneració que ens permeten obtenir energia tèrmica i elèctrica

  1.3- Que les diferència?

  Doncs que unes només generen energia elèctrica i les altres generen energia elèctrica i tèrmica amb un gran rendiment i que utilitzen majoritàriament combustibles no fòssils (en alguns casos).

  1.4- Quines transformacions energètiques es produeixen en una central tèrmica convencional?

  Combustible Caldera Vapor Turbina Alternador

  2- Components d'una central tèrmica.

  2.1- Quins són els components principals?

  El magatzem del combustible, la caldera, les turbines, el condensador, la torre de refrigeració, la xemeneia, l'equip elèctric format per alternadors, transformadors i el parc de distribució, i la sala de tractament de l'aigua.

  2.2- Quin és el paper de cada part?

  Al magatzem es prepara i s'emmagatzema la matèria primera, a la caldera s'escalfa l'aigua del circuit, les turbines transformen l'energia cinètica del vapor en cinètica rotatòria, al condensador es condensa el vapor per tornar a proporcionar aigua a la caldera, la xemeneia evacua els gasos de la combustió, l'equip elèctric que trans. l'energia cinètica rotatòria en elèctrica, de baixa a alta tensió i on es connecta a la xarxa respectivament, i a la sala de tractament on es tracta l'aigua per evitar la precipitació de residus.

  3- Explica el funcionament d'una central tèrmica de carbó

  Doncs en una central tèrmica de carbó, s'utilitza el carbó com a combustible per a la caldera on es transforma l'aigua en vapor, després aquest vapor passa per tres turbines, la d'alta, mitjana i la de baixa pressió. L'energia cinètica del vapor es transforma en cinètica rotatòria, la qual després amb l'alternador es converteix en elèctrica. Abans de sortir a la xarxa es transforma en alta tensió.

  Per una altra banda el vapor després de passar per les turbines passa pel condensador on es torna a transformar en aigua per realimentar la caldera.

 • Quins avantatges i inconvenients tenen les centrals tèrmiques?

 • Una producció energètica elevada, però d'inconvenients en té molts, una matèria primera exhaurible, forts impactes medioambientals, entre els que destaquen efecte hivernacle, pluja àcida i boira fotoquímica, escalfa l'aigua dels rius o dels mars (es necessària per refrigerar) etc.

 • Informació sobre noves centrals tèrmiques.

 • Una de les ultimes novetats en centrals tèrmiques són les de coogenaració que ja que gasten una important energia en escalfar aigua per fer moure les turbines, és “tonteria” refredar-la just després, aquestes centrals al que fan és aprofitar aquesta energia tèrmica per altres usos.

  Normalment aquestes centrals utilitzen gas natural o biogàs encara que també utilitzen gas-oil. Tenen un gran rendiment, proper al 90% però només són utilitzades en instal·lacions petites o en indústries.

  Energia

  Química

  Energia

  Tèrmica

  Energia

  Cinètica

  E. Cinètica

  De rotació

  Energia

  Elèctrica

  Xarxa
  Descargar
  Enviado por:Barreiros
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar