Ecología y Medio Ambiente


Energía eólica

Energia eòlica

L'energia eòlica és l'energia que obtenim gràcies al vent. Aquest recurs, actualment s'utilitza per generar energia elèctrica, però anteriorment s'utilitzava en la navegació, per moldre el gra i per treure aigua dels pous.

•Avantatges:

Malgrat els seus desavantatges, és una de les fonts energètiques més barates que pot competir amb les energies tradicionals, encara que la construcció dels molins de vent és encara molt cara. És una energia neta que no contamina l'atmosfera, és inesgotable i el seu ús frena l'esgotament dels combustibles fòssils. La tecnologia necessària per explotar aquesta energia està totalment posada a punt.

En l'actualitat es pot cobrir un 30% de la demanda energètica d'Espanya amb els parcs eòlics.

•Inconvenients:

Quan van començar a instal·lar parcseòlics, els llocsescollitsvan coincidirambles rutesde les ausmigratòries. La mortaldatde les aussembla sermolt baixa(encara que segons algunsexpertsindependentssigui molt alta). Algunessolucionsa aixòhan passat perpintar lesaspesamb colorscridaners, fer un seguimentper radarde les aus iparar lesturbinesquanpassin, o ferestudisd'impacte deleszonesones va aimplantar elparceòlic.
El fet de viure prop d'un parc eòlicpot sermolt desagradableper als humansianimals, a causa de:
-El soroll ocasionatpel movimentdelsrotors.
-Efectediscoteca, apareixquan elsol estàdarrere delsmolinsilesombresde les aspeses projectenamb regularitatsobre elsjardinsilesfinestres, el que pot ser moltestressant.
-La presència delsoperadors en elsparcseòlics, en llocsabanspochabitats, afectala fauna.

És una energia renovable, no contamina i és inesgotable.
Descargar
Enviado por:Julss
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar