Ecología y Medio Ambiente


Energía eólica


TEMA 2 FONTS D'ENERGIA RENOVABLES: ENERGIA EÒLICA.

1.- Quina va ser la primera aplicació del rotor horitzontal? Quin era el problema d'aquestes construccions?

Les primeres aplicacions foren per moldre el blat i altres; el principal problema d'aquest era “la direcció del vent” depèn de com bufava el vent funcionaven o no.

2.- quines són les energies renovables que es poden considerar “alternatives”?

Hidràulica. Solar. Eòlica. Biomassa. Maremotriu.

3.- Com es diuen els sistemes actuals que aprofiten l'energia del vent per fer girar un rotor, en general? I per generar elèctrica?

Les Aeroturbines, i els Aerogeneradors

4.- Ja hem vist que la potència generada és en Watts; omple el quadre segons les unitats

Watts

KiloWatts

MegaWatts

1000

1

0,001

10000

10

0,01

30000000

30000

30

300000

300

0,3

5.- Descriu el tipus de generador vertical

Hi ha el Savoriw Hi el Darrieu

6.- Quins tipus de sistemes d'orientació perpendicular al vent dels aerogeneradors coneixes?

Sistemes d'autogir.

7.- Com funciona el sistema de regulació de velocitat incorporat a les pales?

Amb aerofrens: controlen la velocitat de rotor, evitant fluctuacions produïdes per la velocitat del vent

8.- Quina funció bàsica fa la transmissió dins de la carcassa dels aerogeneradors?

La transmissió es utilitzada per augmentar la velocitat del gir del rotor, per poder accionar un generador de corrent elèctrica, és un multiplicador, col·locat entre el rotor i el generador.

9.- Respecte de quina variació és especialment sensible un aerogenerador

La variació del sentit de vent i la seva velocitat.

10.- Com solucionem avui dia el problema de la pregunta 9?

Fent parcs eòlics, ficant molts aerogeneradors

Parcs com: Malpica, per la costa del nord, debut a l'alt nivell del vent existent en aquesta zona.
Descargar
Enviado por:Xavier Segovia Muñoz
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar