Literatura


El violín de Auschwitz; Maria Àngels Anglada


1.Tema

O tema principal trata dunha narración da vida dun xudeu nun campo de concentración alemán.

Os temas secundarios son como chega a mans de Regina o violín de seu tío e tamén dá información dos campos de concentración alemán.

2.Argumento

A obra comeza falando dun grupo que toca nun concerto, cando acaban un home do grupo chamado Clemente fíxase nunha violinista dunha orquesta, ó acabar, Clemente fala coa muller, chamada Regina, e pregúntalle polo seu violín e ela di que o fabricara seu tío. Entón, el interésase pola historia do violín e logo de cear aquela noite con el e mediante unha compoñente do grupo Regina dálle a historia do violín a Clemente e é ésta:

Daniel era un home que estaba no campo de concentración de Auschwitz. As condicións de vida del son infrahumanas. El e outros carpinteiros traballaban na construcción dun invernadoiro, cando acabaron , mandáronos a traballar a unha fábrica. A vida naquel campo transcurría igual ca sempre, habendo fusilados , revisións etc. Un día había uns violinistas tocando na casa do xefe e un violinista estaba tocando mal a causa do seu violín. O xefe cabreouse e quería mandar ó violinista fusilar pero nese momento entro Daniel con valentía e díxolle ó xefe que non era culpa do violinista. Entón, o xefe mandoullo arranxar e Daniel arranxou o violín como puido naquel momento. O xefe descubriu que Daniel era violeiro e en lugar de castigalo mandou facerlle un violín para el. Uns días máis tarde soupo que de aquel violín dependería a súa vida. Fíxoo con materiais que eles lle deron, polas mañás dedicábase á construcción do violín e polas tardes iba á fábrica. Cando acabou de facelo tocaron con el nun concerto. Soou ben e Daniel non foi fusilado. En cambio, el sobreviviu á estancia naquel campo de concentración pero morreu novo. Aforcaron ó xefe do campo e puxéronse a subasta os seus obxectos, incluído o violín. Un amigo de Regina cómpralle o violín para Regina. Regina era en realidade a filla de Daniel e non a sobriña.

3.Estructura

Presentación.-Clemente coñece a Regina e Regina cóntalle a historia do violín que tiña.

Nó.-Historia de Daniel*

Desenlace.-Descúbrese como chega o violín a mans de Regina.

*Historia de Daniel

Presentación.-El e algúns compañeiros estaban no campo de concentración de Auschwitz xa que eran xudeus.

Nó.-Daniel cóntalle ó xefe que o fallo dun violinista que estaba tocando na súa casa é por causa do violín. Entón, o xefe mándalle arranxalo e despois ordénalle facer un violín para el.

Desenlace.-Fai o violín e sálvase, morre fóra do campo.

4.Tempo

O tempo interno é dende o principio ó final pero hai tamén analepse ó principio e ó final. O tempo externo é ó principio e final hoxe en día e no medio é na época do holocausto.

5.Espacio

O espacio físico é Cracovia ó principio e Auschwitz na historia de Daniel e hai o espacio psicolóxico como é un campo de concentración.

6.Exemplos de narracion, dialogo e descricion

NARRACIÓN

“O amigo tiña información de boa fonte, porque traballaba no obradoiro de reparación do parque móbil; no medio do traballo, oía moitas novas e o chofer dun dos Oberstumführers contáralle a outro polo dereito os proxectos de Rascher.” Páxina 59

“Aínda menos mal que a palabra cortante non veu acompañada dunha zoscada. Só o brazo estendido sinalou a porta da carpintería, e abofé que non precisou nin tres segundos. Disporía dunha parte do obradoiro para el.” Páxina 69

DIÁLOGO

“-O núm... 389 pide respectuosamente permiso para facer unha pregunta, señor-pronunciou estas palabras logo de saudar e en posición de firmes.

-Denegado” Páxina 69

“-Onte nin te decataches de que faltaba un.

-¿E que lles han facer?” Páxina 59

DESCRICIÓN

“Cando volvín ao cuarto dos meus compañeiros, reparei en que Regina se mudara: levaba un dos vestidos de concerto de Gerda, un de cor azul, con puntillas, que lle acaía moi ben.” Páxina 20

“O tempo ía moi frío e iso case nos impedira pasear pola cidade, tan chea de obras de arte.” Páxina 15

7.Personaxes

PRINCIPAIS

Clemente.-É un home que forma un trío, é interesado polo violín de Regina.

Daniel.-É un home de profesión violeiro, é xudeu está nun campo de concentración, ten un gran valor da amizade ó axudar ó violinista cando tivo o fallo e ten un gran entendemento de violíns.

SECUNDARIOS

Son Freund,Tisch, Eva, Regina, Gerda, Virxilio, Sauckel, Bronislaw, Rascher e Ingrid.

Tódolos personaxes da historia son planos xa que non evolucionan ó longo da obra excepto Clemente que cambia as súas ideas ó oír aquela historia. Todos son reais.

8.Analise da voz narradora

Ó principio hai unha voz narradora en 1ª persoa e ten un punto de vista obxectivo.

Na historia de Daniel hai unha voz narradora en 3º persoa e ten un punto de vista omnisciente xa que fala do que pensa os personaxes.

9.Vocabulario

Luthier-Violeiro

N. da A.- Nota da autora

Paulonio-Tipo de madeira

Sicómoro-Tipo de madeira

Angueira-

Luír- Pulir a madeira

Gubia- Ferramenta de carpintería

Stradivarius- Forma de chamarlles ós violíns que fixo Stradivarius.

Flamexa- Fluír

Voluta- Remate na madeira decorativo

Prea- Insulto

Celada- Enfermidade

Lufadas- Golparadas, ráfagas

Abeiro-Lugar de seguridade

10.Campo semantico de ferramentas de carpinteria

NOME PÁXINA

Cepillo----75

Cola-------36

Granulados—73

Escuadra----78

Regra---78

Martelo---76

Gubia----76

Pinzas de madeira---90

Verniz---36

Serra de contornear----66

Coitelas---69

11.Campo semantico de partes do violin

NOME PÁXINA

Mango---77

Bóveda—79

Cordas—72

Contornos—76

Tapa—90

Barra harmónica—90

Alma---73

Arcos---73

Dipasón---107

Peitos---108

Luxas---108

12.Palabras que encontres en aleman

Lager, goim, reichführer, führer, Dreiflüsselager, bledehunde, Raus, schweight, still, schnell, smörgasbord, ja, Sturmbannführer, taled, progroms, kaser, sciolet, wermach, kapo, waffen-ss, apellplaz.

13.Palabras que non entendiches

Máis ou menos saquei ródalas oalabras polo seu contexto xa que non tiven que buscar ningunha no diccionario.

14.O libro esta escrito en:

1º persoa ó principio e en 3º persoa na historia de Daniel.

15.Tratase de:

Unha novela

16,Valoracion do libro

Gustóume este libro porque mostra información sobre as penurias que tiñan que pasar os xudeus nos campos de concentración. O feito que máis me impresionou foi cando facían a revisión médica e os que non estaban en condicións levábanos en camións para morrer. Este libro mostra moita crueldade.
Descargar
Enviado por:Ixman99
Idioma: gallego
País: Guatemala

Te va a interesar