Historia del Arte


El Partenó


'El Parten'
EL PARTENÓ

1- DOCUMENTACIÓ

L'autor del Partenó van ser Ictinos i Cal·lírates al segle V a. C.

És una obra arquitectònica, un temple dedicat a fer culte a una deessa, Atenes. L'estil és grec clàssic i està fet de marbre Pentèlic amb un sistema constructiu arquitravat-llindat.

El Partenó està situat en l'Acròpoli d'Atenes.

2- CONTEXT HISTÒRIC

El segle V a. C és una etapa que comença des de les Guerres Mèdiques i es finalitza amb les guerres del Peloponès. Aquesta etapa és anomenada clàssica, que també avarca el segle IV a. C.

En el període clàssic s'assoleix el màxim esplendor en el àmbit cultural i artístic. Les guerres del Peloponès va portar una decadència a aquest esplendor d'art.

3- ANÀLISI DE L'OBRA

L'estil clàssic és un estil el qual assoleix el màxim d'esplendor en el període grec. Té tres ordres: corinti, dòric i jònic.

El Partenó s'aixeca sobre una base de tres esglaons, envolten la base una fila de columnes dòriques. Té un teulat de dos aigües amb un frontó triangular decorat amb figures. El temple té forma rectangular.

L'entaulament del Partenó presenta l'arquitrau llis, el fris amb tríglifs i mètopes. A la cornisa, alex extrems hi han els acroteris.

Al fet de marbre, és de color blanc però té restes de policromia.

Damunt la cornisa hi ha un entaulament de dues aigües i un frontó decorat amb figures.

El Partenó és un temple dòric, octàstil i perípter.

_

A l'interior del Partenó, hi ha 2 sales: la pronaos que servia d'antesala de la naos i l'opistòdom.

A la naos hi havia la figura d'Atenes feta d'or i vori. Les finestres i la porta estaven situades estratègicament per il·luminar a la estàtua.

4- INTERPRETACIÓ DE L'OBRA

La funció del Partenó era per fer de temple i fer culte a la deessa Atenes, situada a la naos, i a l'opistòdom servia per guardar el tresor del poble.

També a les parets de la naos hi havia un fris simbolitzant les “.Panatenees”.

Els atenesos van oferir el temple per la deessa Atenes després de derrotar als Pereses.

En els frontons simbolitza la vida de la deessa Atena; el seu naixement i la lluita amb Poseidó per Atenes.
Descargar
Enviado por:Alumbatxilleratmonica
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar