Biología, Botánica y Zoología


El microscopi # El microscopio


Pràctica 1: El microscopi

C/ Qüestions

2.- Preguntes sobre el funcionament del microscopi òptic

2.1.- Com es calculen els augments que et dóna un microscopi?

Els augments d'un revolver es calculen multiplicant els augments d'aquest per els aufments de l'ocular.

2.4.- A partir de les dues qüestions anterior dedueix com és la imatge que dóna un microscopi òptic.

La imatge que dóna un microscopi òptic es invertida i augmentada.

2.5.- Per què s'anomena microscopi òptic?

S'anomena microscopi òptic perquè és un joc de lents i vidres i s'observa directament amb els ulls que augmenta l'imatge.

2.6.- Quines són les parts del microscopi encarregades d'augmentar la imatge de la preparació?

Les parts del microscopi que s'encarreguen d'augmentar la imatge de la preparació són l'objectiu i l'ocular.

2.7.- Quines són les parts del microscopi encarregades d'enfocar la imatge?

Les parts encarreguades d'enfocar la imatge són els cargols macromètics i els cargols micromètics.

2.8.- Per a què serveix el revòlver?

El revòlver serveix per canviar els objectius segons si vols augmentar més la imatge o menys.

2.9.- Dibuixa un diafragma obert i un diafragma tancat. Quan es convenient obrir el diafragma? I tancar-lo?

Es convenient obrir-lo quan vols que hi hagi un major contrast de llum, i es millor tancar-lo quan vols que hi hagi més poc contrast de llum

2.10.- Els microscopis òptics més complerts tenes un condensador: un joc de lents que concentra la llum abans de que arribi la preparació


a/ On se situa el condensador?

El condensador se situa entre el diafragma i la platina

b/ Creus que el condesnador és molt útil si s'observa la perparació amb els objectius de 4, 10 i 40 augments? I si s'observa la perparació amb l'objeciu de 100 augments?

Amb els objectius 4, 10 i 40 el condensador no és tan útil perquè no necessites tanta llum, però, amb l'objectiu de 100 augments es molt útil en condensador perquè necessita molta més llum per enfocar la substància.

2.11.- Assenyala en el dibuix del teu microscopi la trajectòria dels raigs de llum a través del microscopi. No t'oblidis d'assenyalar les part per on passa la llum.

2.12.- Quin objectiu has posat pero observar una preparació a 40 augments, si l'ocular és de 10 augments?

L'objectiu de 400 augments

2.13.- Si un microsciopi té un objectiu de 40 augments i un ocular de 15, quant augmentarà l'objecte que hi observem?

L'objecte augmentarà 600 augments

2.14.- Volem observar una mostra a 600 augments. Si el microscopi té col.locat un ocular de 15 augments, amb quin objectiu hem d'observar la preparació?

Hem d'observar la mostra amb l'objectiu de 40 augments

3.- Preguntes sobre les preparacions microscòpiques:

3.1.- Per què el portaobjectes i el cobreobjectes són de vidre transparent?

El portaobjectes i el cobreobjectes són de vidre perquè així la llum pot travessar el vidre.

3.2.- Com s'obtenen el talls?

Els talls s'obtenen amb una màquina anomenada microtom, que fa talls micromètrics d'amplada.

3.3.- Per a què son útils els colorants?

Els colorants serveixen per identificar les substàncies quan són transparents o quan són massa fines.

4.- Preguntes sobre la mida de les cel.lules:

4.1.- Les cèl.lules de la sang fan 0'01 mm. Expressa en micròmetres la lonitud de les cèl.lules de la sang.

1m = 1000mm 0,01*1000 = 10mm

4.2.- El tamany de molts bacteris és aproximadament de 2'5 micròmetres. Quant mm mesures aproximandament els bacteris?

2,5m : 1000 = 0,0025mm

4.3.- Quants micròmetres mesura aproximadament un dels teus cabells? Per a comprovar-ho, col.loca un cabell sobre un portaobjectes que tingui adherit paper mil.limetrat. Enfoca'l a 40 augments.

El meu cabell mesura 0,05mm

0,05mm * 1000 = 50mm

5.- Preguntes sobre el micoscopi electrònic

5.1.- Per què creus que s'utilitzen molt més els microscopis òptics que els electrònics?

S'utilitzen molt més els microscopis òptics perquè els microscopis electrònics et donen informació complementària, tenen més augments, no es necessita en molts casos i per això són més cars. Podem dir que els òptics són més pràctics i més varats.

5.2.- Quan creus que és imprescindible utillitzar un microscopi electrònic?

Es imprescindible utilitzar un microscopi electrònic quan vols verure amb més augments (per exemple per veure tots el orgànuls d'una cèl.lula).
Descargar
Enviado por:Net Fawks
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar