Literatura


El llibre de les bèsties; Ramon Llull


LECTURA I ANÀLISI DE L'OBRA

 • QUESTIONS GENERALS

1.- Per què Ramon Llull utilitza animals com a protagonistes?

Les persones que surten al llibre estan situades en segon terme. Utilitza els animals perquè intenta canviar la moral política de la societat d'aquell temps i si utilitzava persones podia ser que algú es veges identificat. D'aquesta manera és més anònim. Tria els animals ja que són fàcils d'identificar i, a més, cadascun d'aquests simbolitza alguna cosa.

Actualment ens recordaria a la literatura infantil. Es podria considerar com una faula però no podríem dir que Ramon Llull fos l'inventor d'aquest tipus de contes ja que és un gènere clàssic provinent de molt temps enrera.

2.- Es pot dir que l'obra de Llull és didàctica? Quina és la intenció d'una obra d'aquestes característiques?

L'obra de Ramon Llull és didàctica ja que en cada història que expliquen els animals intenten canviar les actituds, el comportament, els hàbits, els pensaments, i dona una lliçó moral. Aquesta va dirigida a les persones grans ja que tracta aspectes que els més petits no podrien entendre.

Les dues qüestions que es fa Llull per a fer aquesta obra són:

 • Què vol ensenyar?

 • Com fer-ho? (no avorrir a la gent i fer-la viable)

3.- Quina és l'estructura bàsica dels episodis en el Llibre de les bèsties?

Primerament, en cada capítol, es presenta el problema que ocorria. Després, aquest, es resol per mitjà d'històries on es dona un missatge moral. Un exemple molt clar seria el capítol en el què el bou brama i el lleó el fa cridar perquè li expliqui el que li passa. Aquest li conta la història de l'home, el corb i la serp que havien caigut en una sitja.

4.- Què està cercant na Renard amb la seva actitud de cínica? Què pretén l'autor amb aquest personatge?

Renard el que està buscant és manipular a tots els animals del regne per tal d'arribar a convertir-se en el rei.

Al ser un llibre de Ramon Llull, Renard acaba castigada i morta. Tria aquest animal perquè en la nostra societat tenim la concepció de la guineu com astuta, rabiosa i traïdora. I era el millor personatge per a reflectir el que ens volia mostrar. A més, és una dona i en aquell moment eren considerades com a traïdores i sense escrúpols.

L'autor pretén reflectir l'ambició desmesurada que tenen els polítics per arribar a aconseguir poder i tot el que estan disposats a dur a terme per aconseguir el seu objectiu.

5.- Creus que el Llibre de les bèsties és realment un text literari?

Exteriorment el text presenta una estructura literària tot i que els continguts ens poden fer dubtar una mica. Podem dir que si que ho és perquè utilitza les tècniques específiques d'aquest: posa una sèrie d'arguments, uns personatges que en aquests cas són animals, intenta informar sobre alguna cosa... La finalitat d'aquest llibre no és enriquir a la gent per mitjà d'un art si no que vol sermonejar a les persones.

6.- Quina és la lliçó final del llibre?

Com que és una obra didàctica ha de donar una lliçó moral. Ramon Llull volia ensenyar que no s'ha de tenir tanta ambició per les coses i també que ens hem de conformar amb el que tenim i no menysprear-ho.

Quant a la política, no s'ha d'intentar voler tant poder ja que després t'ho pots trobar pitjor del que ho tenies al principi i en pots sortir mal parat.

Aquest tipus d'ensenyament el podríem trobar també a la Bíblia i això ens mostra la cristianitat, o la fe que tenia en Déu.

7.- Qui han de ser i com han d'actuar els governants, segons Ramon Llull?

Els governants han de ser gent noble per la concepció feudal medieval que es tenia en aquell temps. Han de ser cultes, honestos, i fidels al rei ja que aquest era qui els triava i depenia d'ells.

Han d'actuar de manera noble però no pel fet de tenir diners, sinó perquè tenien cultura ja que havien nascut en família benestant i estaven més acostumats a aquest tipus d'ensenyament que qualsevol altra persona qui sempre era manada era manada per un superior.

 • Capítol 1 (pàgines 45 - 47)

1.- Quins són els arguments que fan que l'elecció del rei recaigui sobre el Lleó?

Es tria al lleó ja que per les seves virtuts és un animal que fa respecte, demostra perillositat i això reflecteix molt bé a les persones que governen ja que es creuen els més valents i més poderosos. La concepció de govern que es tenia era la d'un rei ferm que se sabia imposar i tenia autoritat.

2.- Quina distinció es fa entre les diferents classes d'animals?

Els animals que ens presenta a l'obra els podem classificar en dos tipus:

 • Herbívors: bou, cavall, conill, gall...

 • Carnívors: lleó, lleopard, linx, guineu (carronyer), ós, corb, serp...

Els qui tenen les de guanyar són els carnívors ja que són més agressius i viuen alimentant-se dels herbívors o d'altres carnívors. Ramon Llull ens presenta la distinció dels carnívors manant sobre els herbívors i això és un fet que es produeix perquè Déu ho ha volgut així. Contra la paraula de Déu no s'hi pot fer res.

Els carnívors representen a la classe noble i els herbívors a la classe mitjana o baixa que són manats pels de més amunt d'ells.

 • Capítol 3 (pàgina 59)

1.- Quina lliçó ens vol oferir l'autor?

La lliçó que ens vol transmetre és que ens hem de conformar amb el que som i la circumstància en que ens trobem o vivim ja que aquest és el nostre destí i no el podem canviar.

2.- Quina és l'estructura de l'episodi?

Els personatges que hi surten són la rata, l'ermità i el Milà. La conversa entre la rata i l'ermità s'estructura amb: pregunta resposta, per tant diem que és un diàleg. Al final d'aquest hi ha una lliçó com a totes les històries que ens conten en el llibre.

3.- Quina raó tenia l'ermità per demanar a Déu la transformació de la rata en una bella donzella?

La raó principal era per intentar solventar la solitud ja que sempre estava aïllat de les persones i necessitava una mica de companyia. Una altra raó podia ser perquè, com tots els homes, tenia la necessitat de fer actes obscens però en aquella època no estava bé perquè els ermitans no podien tenir aquests desitjos.

 • Capítol 4 (pàgines 60 - 62)

1.- Quina és l'ensenyança que planteja Llull?

L'ensenyança que ens planteja és que no ens hem de fiar de les dones i els homes de cap de les maneres ja que són uns éssers traïdors. A més, són dolents, també, quan no segueixen les normes del cristianisme.

2.- Quins individus cauen a la sitja? Que simbolitzen cadascun d'ells?

Els individus que cauen a la sitja són: el corb, l'argenter, la serp i l'ós.

Cada animal simbolitza alguna cosa i no han estat triats a l'atzar:

 • Ós: simbolitza força, poder, perill. En aquella època era un animal molt conegut. Podia fer mal a l'ermità però, al contrari, li regala mel perquè és un menjar que a l'ós li agrada molt i li ofereix un dels millors regals que li pot fer per part d'ell.

 • Corb: és carronyer ( menja cadàvers ) però tot i així li duu la garlanda, robada, de la princesa.

 • Serp: és un animal que igual que el corb ens produeix una certa repugnància. Simbolitza el dimoni, la representació del diable. Des del punt de vista més cristià representa l'òrgan reproductor masculí. El sexe en aquell temps estava mal vist. Tot i així és la que es porta més bé de tots perquè treu de la presó a l'ermità.

 • Argenter: representa el mal més gran de tots els mals. Ramon Llull elegeix a l'argenter perquè te un prestigi social bastant alt. Les joies eren un luxe i no eren conegudes per tothom; portar-ne una ja era un símbol de tenir un nivell econòmic bastant alt. Un luxe és una cosa innecessària i aquesta és la feina que duu a terme l'argenter. Aquest fet demostra tenir una personalitat buida, sense honradesa.

3.- Com titularies el text?

No tot és el que sembla ser.
Descargar
Enviado por:Pr38_g98
Idioma: catalán
País: Argentina

Te va a interesar