Historia


El holocausto de los judíos


Quan el règim nacionalsocialista (nazi) va assolir el poder a Alemània el gener de 1933, va adoptar d'inmediat medides sistemàtiques contra els jueus, considerats ajens a la raça ària. L'objectiu que es proposava el règim nazi era l'emigració dels jueus. La paraula holocauste es refereix a la política dels jueus residents a Europa. L'assasinat d'un diplomàtic alemà per part d'un jueu desembocà en un mar de matances als jueus.

Quan començà la Segona Guerra Mundial el septembre de 1939, l'Exèrcit Alemay va ocupar la meitat occidental de Polònia. Quasi dos milions de jueus polacs van caure sota l'esfera de poder alemanya. Als jueus, se'ls va obligar atraslladar-se a guetos rodejats per murs i alambrades, semblants als camps de concentració. Els-hi donàven molts pocs productes pel seu benestar imenys de 1200 caloríes de menjar al dia. A les cases hi vivien sis o set jueus a cada habitació, i el tifus era molt comú entre la població.

El juny de 1941, els exèrcits alemanys van invadirs l'URSS i, a la vegada, que l'Oficina Principal de Seguretat del Reich (un organisme dependent de la policia i de milícia del partit nazi, anomenada SS) enviava 3000 homes de les unitats especials per eliminar tots els jueus que es trobaven en el territori recentment ocupat. Se'ls va obligar als jueus residents en Alemanya a portar un distintiu o un braçalet amb una estrella groga a partir de septembre de 1941. Es van crear els camps de concentració.

A Polònia es van construir camps equipats amb intal·lacions de gasos. Més de 300.000 jueus unicament del gueto de Varsóvia van ser eliminats. En abril de 1943 els 65000 jueus que encara permaneixien a Varsóvia es van sublevar contra la policia alemanya. La lluita va durar tres setmanes.

Els alemanys s'apropiaven de totes les posessions dels deportats sempre que els-hi fos possible. El transport de víctimes als camps de la mort es solia fer per ferrocarril.

Els punts de destí a Polònia eren Kulmhof (Chelmno), Belzec, Sobibor, Treblinka, Lublin i Auschwitz. Kulmhof tenia furgons de gas, i el nombre de persones que van perdre allà la vida fou d'unes 150.000. Belzec disposava de càmeres de gas de monòxid de carboni, en les que van ser assessinats 600.000 jueus. Les càmeres de gas de Sobibor van posar fi a la vida de més de 250.000 persones, i les de Treblinka de 700.000 a 800.000. A Lublin van morir gassejats o fusellats uns 50.000 jueus. El nombre de víctimes a Auschwitz fou superior a un milió. El gas fet servir en aquest lloc era àcid clorídic i produia una mort ràpida.Com a conseqüències de l'Holocaust, més de 5.000.000 de jueus van ser assassinats: uns 3.000.000 en centres d'extermini i camps de treball, 1.400.000 ens els fusellaments massius, i més de 500.000 en els guetos (s'estima que el nombre de víctimes fou de quasi 6.000.000).
Descargar
Enviado por:Jordi Sanchez
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar