Economía y Empresa


El euro


L' €uro

 • Història de l'euro

L'evolució creixent cap a una globalització de l'economia ha creat la necessitat de formar a Europa una àrea comuna de comerç que pogués competir amb el mercat nord-americà i asiàtic. Des dels anys 50 fins a l'actualitat s'han dut a terme una sèrie d'aliances entre els països europeus que culmina amb la creació de la moneda única: l'euro.

1957 Firma del tractat de Roma. Es constitueix la Comunitat Econòmica Europea i s'inicia la construcció d'una Europa unida.

1970 Presentació de l'informe Werner. Es planteja la necessitat d'harmonitzar la política econòmica, proposant la unió de les monedes de la comunitat.

1972 Constitució d'un sistema de canvis. La seva finalitat va ser la de vincular les monedes dels països de la CEE, establint marges de fluctuació conjunta enfront el dòlar.

1979 Constitució del Sistema Monetari Europeu. S'estableix amb l'objectiu de reduir la inestabilitat monetària i controlar la inflació dels països de la CEE.

La crisi provocada per l'augment del preu del petroli (1977) frenà les negociacions fins la dècada següent:

1987 Aprovació de l'Acta Única Europea. Es fa un nou pas en el procés de consecució de la Unió Econòmica i Monetària.

1989 Aprovació de l'informe Delors. S'estableixen 3 etapes per arribar a la UEM:

1990 Primera fase de la UEM. Liberalització de mercats i capítols.

1991 Tractat de Maastricht. Es fixen els criteris de convergència que han de complir els Estats per a formar part de la UEM

1993 Implantació del Mercat Únic Europeu.

1994 Segona fase de la UEM. Creació de l'Institut Monetari Europeu, embrió del Banc Central Europeu.

1995 Cimera de Madrid. S'estableix el calendari definitiu. Definició de les tres etapes per a la creació de la moneda única, batejada amb el nom d'euro.

1996 Cimera de Dublín. Firma del pacte d'Estabilitat. Els 15 països de la UE es comprometen a que els esforços realitzats per a entrar a la UEM perduraran en el temps.

1997 Data límit per assolir els criteris de convergència.

1999 Tercera fase de l'euro. La moneda única entra en vigor

 • Data límit per a la total conversió de la moneda nacional a l'euro.

  • Estats membres

  PAÏSOS DE LA UE: 1ª ONADA DE L'EURO:

  Alemanya Alemanya

  Àustria Àustria

  Bèlgica Bèlgica

  Dinamarca Espanya

  Espanya Finlàndia

  Finlàndia França

  França Holanda

  Grècia Irlanda

  Holanda Itàlia

  Irlanda Luxemburg

  Itàlia Portugal

  Luxemburg

  Portugal RENÚNCIES:

  Regne Unit

  Suècia Dinamarca

  Regne Unit

  Suècia

  • Equivalències

  MONEDA

  UNITATS DE MONEDA NACIONAL PER UN EURO

  El euro

  FRANC BELGA

  40,3399

  El euro

  MARC ALEMANY

  1,95583

  El euro

  PESSETA ESPANYOLA

  166,386

  El euro

  FRANC FRANCÈS

  6,55957

  El euro

  LLIURA IRLANDESA

  0,787564

  El euro

  LIRA ITALIANA

  1936,27

  El euro

  FRANC LUXEMBURGUÈS

  40,3399

  El euro

  FLORÍ HOLANDÈS

  2,20371

  El euro

  CHELÍN AUSTRÍAC

  13,7603

  El euro

  ESCUT PORTUGUÈS

  200,482

  El euro

  MARC FINLANDÈS

  5,94573

  El euro

  DRACMA GREC

  340,75

  • Bitllets i monedes

  Bitllet per davant

  Bitllet per darrere

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  El euro

  CARA COMÚ DE LES MONEDES

  1 cèntim d'euro

  El euro

  2 cèntims d'euro

  El euro

  5 cèntims d'euro

  El euro

  10 cèntims d'euro

  El euro

  20 cèntims d'euro

  El euro

  50 cèntims d'euro

  El euro

  1 euro

  El euro

  2 euros

  El euro

  El euro

  El euro
  CARA BELGA DE LES MONEDES

  El euro
  El euro
  El euro
  El euro
  Descargar
  Enviado por:Kabezabolo
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar