Tecnología


El coltán


Tecnologia 3r ESO. Pregunta del mes de gener.

Dins de la tecnologia de les comunicacions la telefonia mòbil és la que, probablement, ha experimentat una evolució major en els últims 20 anys.

Els telèfons mòbils per funcionar necessiten incorporar un component anomenat condensador electrolític. El tàntal i el niobi són dos compostos químics amb els quals es fabriquen els condensadors electrolítics.

  • A partir de quin mineral, majoritàriament, s'extrauen el tàntal i el niobi ?

El Coltan és un mineral format per la barreja de dos minerals associats: la columbita o niobita, [(Fe, Mn)Nb2O6], i la tantalita, [(Fe, Mn)Ta2O6], en qualsevol proporció; el nom, recull de manera abreujada la combinació dels dos noms. És de color metàl·lic apagat i d'ell s'extreu el metall tàntal, que presenta una gran resistència a la calor així com determinades propietats elèctriques.

Tàntal :

-Estat natural : Es troba principalment en el mineral tantalita ((Fe, Mn)Ta2O6), i com impuresa, acompanyant al niobi i altres metalls, en la casiterita i en les roques granítiques.

Els jaciments principals es troben a Austràlia, Escandinava, Brasil, Moçambique, Tailàndia, Portugal, Nigèria, Zaire i Canadà.

També es un subproducte en l'extracció de l'estany.

-Origen del nom : Procedeix de la paraula grega “Tantalos”, pare de “Niobe” en la mitologia grega. (el tàntal està estretament relacionat amb el niobi de la taula periòdica).

Niobi :

-Estat natural : No es troba mai com element lliure, normalment es troba associat amb el tàntal, al que s'assembla molt, en minerals com la niobita ((Fe,Mn)(Nb,Ta)2O6) o tantalita ((Fe,Mn)(Ta,Nb)2O6), segons l'element que predomini, el piroclor (NaCaNb2O6F) i l'euxenita ((Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6).

Encara que el niobi es troba molt distribuït pel món, una bona part de la producció mundial procedeix de Nigèria, Zaire, Canadà Rússia i Brasil.

-Origen del nom: Es deu a Heinrich Rose i procedeix de “Niobé” nom grec de la filla de Tantalus.

  • Quins altres usos tecnològics té aquest mineral ?

El tàntal i el niobi són utilitzats en gairebé la totalitat de dispositius electrònics: telèfons mòbils, aparells GPS, televisions de plasma, ordinadors portàtils, aparells PDA i MP3, míssils balístics, coets espacials, entre d'altres.

-Utilitats industrials del tàntal : Els diferents usos del tàntal es divideixen en quatre apartats diferents: aplicacions a alta temperatura, mecanismes elèctrics, implants quirúrgics i tractament de productes químics corrosius.

-Utilitats industrials del niobi : El niobi s'usa com a element d'aliatge en alguns acers inoxidables i altres aliatges no ferris. Aquests aliatges són molt resistents i sovint s'empren en la construcció de canonades.

  • Com afecta humanament i mediambientalment l'explotació d'aquest recurs mineral ?

Humanament :

-Tàntal : Tos els compostos de tàntal s'haurien de considerar com altament tòxics, alguns d'ells poden causar tumors.

El tàntal pot ser nociu per inhalació, ingestió o absorció cutània; provoca irritació als ulls, a la pell i al tracte respiratori superior.

-Niobi : Quan és inhalat es retingut principalment en els pulmons i secundàriament en els ossos.

Tots els compostos de niobi s'haurien de considerar altament tòxics.

La pols del metall provoca irritació als ulls i a la pell i és probable que presenti risc de foc.

Mediambientalment :

Per extreure el coltan els rebels han envaït els parcs nacionals del Congo, obrint-se camí entre els frondosos boscos d'aquesta zona. A més la pobresa i la fam causades per la guerra han ocasionat que alguns rebels i miners cacin, per menjar, elefants i goril·les posant a aquests en perill. Al parc nacional Kahuzi Biega, per exemple, el cens de goril·les ha passat a la meitat, de 258 a 130.

IMATGES

Niobi

Condensador de tàntal per a fonts d'alimentació

FONTS D'INFORMACIÓ

http://www.pagaelpato.com/coltan/

http://enciclopedia.us.es/index.php/Niobio

http://www.emaimone.net/taula_per/41_Niobi.htm

http://www.emaimone.net/taula_per/73_Tantal.htm
Descargar
Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar