Ética y Moral


Educación e higiene


Higiene General

Quan entres a la pubertat les hormones afecten les glàndules de la pell i aquestes glàndules fabriquen sustàncies químiques que no fan bona olor. Aquesta olor és l'olor corporal i tothom la té. Es desarrolla principalment a les aixelles i altres parts concretes del cos.

Així doncs per tal de combatre aquesta mala olor lo millor es una bona higiene que inclogui:

  • Dutxa diaria

  • Utilitzar desodorant

  • Utilitzar colònia

  • Rentar-se les dents

  • Rentar-se la cara

  • Rentarse les mans

  • Pentinar-se

Higiene bucal:

Durant la pubertat, l'augment de les hormones sexuals, causen un augment en la circulació sanguínea de les encíes. Això pot causar un augment en la sensibilitat de les encíes i una reacció més forta a qualsevol irritació, incluyent algunes aprtícules de menjar i de placa bacteriana. Durant aquesta època, les encíes poden inflamar-se, posar-se vermelles i produir sensació de dolor. Per això és molt important que durant la pubertat es segueixi un bon règim d'higiene oral a casa que inclogui el respallat de les dents i l'ús habitual del fil de seda dental.

Acné:

Higiene i alimentació es conjuguen per tal d'evitar en gran part l'aparició de les molestes espinilles i puns negres derivats d l'acné. El mal afecta prop del 80% dels joves, i pot acompanyar a les dones fins a l'edat adulta. To ti que les pells grasses siguin més propenses a desnevolupar aquest tipus d'erosions els rostres més secs no estan lliures de de contràureles. El més imporatns per combàtreles és mantenir una higiene diaria amb aigua i sabó.

Educació

1.- Puntualitat a les classes.

2.- Utilitzar a l'hora de comunicar-nos un vocabulari apropiat, sense paraulotes.

3.- Saludar a les persones que et trobes.

4.- Tractar a tothom pel seu nom i evitar els apodes.

5.- Si s'utilitza l'autocar, cuidar el comportament i el vocabulari i respectar a tots els que utilitzen aquest transport.

6.- Evitar tot el que resulti estrany tant en postures al seure, vestuari, pentinats, adorns….no propis de l'uniforme de l'escola.

7.- No fumar ja que és un mal exemple a causa de la barreja d'alumnes de totes les edats.

8.- Els W.C. no són espais de reunió i esbarjo, encara que sigui simplement per la higiene.

8.- No apropiar-se de coses agenes. Si es troba alguna cosa abandonada entregar-la lo abans posible a consergería.

9.- La mentira, engany, falsificació o trampa, no porta a cap lloc.

10.- Els trasllats dins de l'escola han de ser en silenci ja que hi ha altres alumenes fent classe.

11.- Atenció, interés, estímul, treball, ordre i participació a la classe.

12.- Tenir tot el material necessari per a cada asignatura.

13.- A les classes no s'ha de parlar, fer soroll, menjar, aixecar-se…

14.- No util·litzar telèfons mòvils dins de l'aula.

15.- En els canvis de classe s'ha de mantenir el silenci i no moure's del lloc.

16.- Cuidar i mantenir net l'espai on s'està assentat i el material que s'utilitza.

17.- Si el profesor no arriva o s'ausenta de la classe s'ha de mantenir l'ordre.

18.- Bon ús dels W.C., mantenir-los en bon estat i nets.

19.- Respectar als més petits sense molestar-los.

20.- Evitar els insults i les baralles.

21.- Respectar el material esportiu.

22.- Utilitzar les papereres per tal de mantenir net el pati.

23.- En el menjador cumplir les normes d'higiene, neteja i educació.

 
Descargar
Enviado por:Helena J
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar