Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Educació Física


1-PRINCIPALS ELEMENTS QUE INTERVENEN AL MOVIMENT HUMÀ

 • Aparell respiratori: La seva funció essencial és aportar al cos l'oxigen necessari perquè les cèl·lules puguin dur a terme el processo metabòlics.

  • Nas, laringe, tràquea, bronquis, bronquiols, pulmons i alvèols.

 • Aparell circulatori: La seva funció essencial es transportar l'oxigen a les cèl·lules del cos.

  • Cor, artèries i venes.

 • Sistema nerviós: La seva funció es la percepció de les condicions externes i transmissió de les ordres que dona al cervell.

  • Cervell i nervis.

 • Aparell locomotor: Aquests té diferents parts i funcions:

  • Els ossos: que protegeixen els òrgans (ossos del crani) i també són necessaris per moviment humà (fèmur, húmer, etc.)

  • Les articulacions: impedeixen que els ossos que participen en un moviment contactin entre si, eviten el seu desgast.

  • Músculs: Possibiliten el moviment del cos gràcies a la contracció i la relaxació. El volum del múscul dona forma al cos humà. Els músculs per un funcionament correcte necessiten energia que obtenen gràcies als aliments que mengem i l'oxigen de les cèl·lules

  2-QUÈ ÉS LA FISIOLOGIA MUSCULAR?

  Les parts d'un múscul són les següents:

  • El ventre muscular: La zona central on es produeix la contracció (en el seu interior trobem els fascicles i les fibres...) Les fibres s'activen depèn de la força que es faci.

  • El tendó: Es troben a les zones extremes del múscul, amb la funció d'inserir el múscul dins de l'ós.

  Els diferents tipus de músculs:

  • Els músculs de moviment voluntari: Músculs esquelètics. Permeten moviment conscient.

  • Els músculs de moviment involuntari: MA. Cardíac, músculs llisos (viceras, parets de les artèries...)

  3-CONTRACCIÓ MUSCULAR

  És la creació d'una tensió a l'interior del múscul com a resposta a un estímul que prové del sistema nerviós. El resultat de la contracció és el moviment del múscul.

  Els neurotransmissors envien informació al cerebel que decideix quina musculatura s'ha de contreure i quina s'ha de relaxar, per fer un moviment determinat. L'ordre s'envia per la medul·la espinal i al llarg dels nervis perifèrics, fins que arriba a la fibra muscular.

  El lloc on s'uneixen el nervi i el múscul s'anomena, placa motora, l'impuls nerviós es transmet a la fibra muscular i dóna lloc a la contracció.

  Tipus de contraccions:

 • Contracció isomètrica: El múscul no varia de longitud.

 • Contracció excèntrica: El múscul s'allarga de longitud.

 • Contracció concèntrica: EL múscul s'escurça

 • 4-COM OBTÉ EL MÚSCUL L'ENERGIA NECESSÀRIA PER LA CONTRACCIÓ?

 • Per via anaeròbica: L'única substància que pot produir la contracció muscular s'anomena ATP (TRIFUSFAT D'ACENONINA).

  • Aquesta substancia sempre es troba al múscul, però en petites quantitats i permet fer un exercici intens fins a 1 o 2 minuts.

  • Aquest procès d'obtenció d'energia es molt ràpid i es realitza sens oxigen.

  • AVANTATGES: Permet una intensitat de treball molt alta.

  • INCONVENIENTS: S'esgota ràpidament i pertant no es pot mantenir un ritme de treball màxim.

 • Per via aeróbica: Apartir de 1 o 2 minuts de treball intens va guanyant importància la contribució de oxigen en la producció de ATP. Apartir de glucosa o de lípids.

  • AVANTATGES: Es pot mantenir per molt temps l'activitat física.

  • INCONVENIENTS: La intensitat de treball no pot ser màxima, perque es necessita més temps per fabricar ATP.

  5-ADAPTACIONS DEL COS AL EXERCICI FÍSIC PRÀCTICAT AMB REGULARITAT:

  • Nivell muscular: Es produeix un aument de la força i un aument del volum muscular (hipertrófia)

  • Nivell respiratori: Aumenta la capacitat de consumir oxigen.( Les cèl·lules consumeixen més oxigen)

  • Nivell cardiobascular: Aumenta la mida del cor i potencia del bateg ( als entrenaments de resitencia aeròbica)

  6-ENTRENAMENT DE LA CONDICIÓ FÍSICA

  La condició física és el conjunt de 4 capacitats:

  • La resistència (aeróbica, anaeróbica)

  • Força (màxima, explosiva, força de resistència)

  • Velocitat

  - Flexibilitat

  Perque un entrenament sigui eficaç a de cumplir uns principis o condicions:

  1-Ha de ser individualitzat, adaptat a cada esòrtista.

  2-Cal incrementar la càrrega d'entrenament de manera lenta, però constant. Es l'única manera de millorar el rendiment físic.

  • El volum ( es la quantitat de treball) EX. El temps, la distancia, les series, etc.

  • L'intensitat (es la relació entre el nivell màxim que podem assolir en un exercici i el volum). S'expressaen tant percent. A major intensitat de treball menor a de ser el volum.

  CÀRREGA: 1 serie de 12 min al 100% (20 voltes)= 20 voltes

  (volum) (intensitat)

  2 serie de 6 minuts al 50% (10 voltes)= 20 voltes

 • L'entrenament a de ser regular. Coma mínim 2 sesions per setmana. (Amb una sesió no es millora)

 • Cal alternar l'entrenament i el descans per evitar sobreentrenament.

 • 7-SISTEMES D'ENTRENAMENT

  - Continuats: Són aquells on no hi ha pauses.

  • Cursa contínua: Còrrer sense parara una intensitat lleugera i ritme constant.

  • Fartlek: Tampoc hi ha pausa, però l'intensitat varia, però sense arribar al màxim.

  • Entrenament total: Combinació de cursa contínua, farltlek, salts, llençaments, girs. Pero sense parar.

  • Fraccionats: Perquè es divideixen la càrrega del entrenament en parts, entre les quals hi ha pauses de recuperacions.

  • Entrenament intervàl·lic: Repetició d'esforços d'una intensitat entre 75 i 90% (separats amb una pausa de descans incomplata: fins 120-90 p)

  • Repeticions: Repetir esforços amb una intensitat de 90 i 100% (pausa del descans completa fins 90p)

  • Competició: Quan estas en periòde de competició i tens que rendir al 100% i amb condicions iguals a la competició. (pausa de recuperació total)

  • Analítics: Tenen com objectiu treballar uns grups musculars concrets (millorar força o flexibilitat)

  • Circuit: Es caracteritzen per fer un nombre determinat d'activitats (cada una es diu estació) i es repeteix varies vegades.

  • Entrenament per estacions: Es igual al circuit, pero l'intensitat i el volum es variable.

  • Entrenament per pirèmides: Es similar al circuit però s'augmenta o es disminueix el volum i intensitat en forma piramidal.

  • DNF: Un mètode per entrenar la flexibilitat (Estiraments) i consisteix en tres fases:

  • L'estirament fins on es pot arribar (20s)

  • Contracció durant 10 o20 s ( en direcció contrarea al estirament)

  • Repetició del estirament

  • Estiraments passius: Els produits per una força externa. ( F. Gravetat o feta per un company)

  • Estiraments actius: Produits per la pròpia força EX. Rebots.

  9-PROVES I ELS RESULTATS:

  Força:

 • Força resistència de pectorals i tríceps. Extensió de braços. (Flexions en 30 s)

 • (Aquesta prova consisteix en fer flexions: aguantar el pes de tot el cos amb mans i peus al terra i flexionant els braços per pujar i baixar)

  RESULTAT:18 flexions

 • Força de resistència abdominal. (Flexió abdominal en 45 s)

  • Estirarse al terra i aixercar el tronc fent força amb el músculs abdominals

  RESULTAT: 23 abdominals

 • Força explosiva de braços i tronc. (Llençar una pilota medicinal de 2 kg amb peus junts el més lluny possible)

 • Amb els peus junts, agafar la pilota amb les dos mans i llençarla, per sobre del cap.

  RESULTAT: 6,60m

 • Força explosiva de cames. (Salt de longitud a peus junts)

 • RESULTAT: 1,93m

  Flexibilitat:

 • Flexibilitat coxofemoral i lumbar (Flexió de tronc endavant amb cames estirades sobre un banc)

 • Aleumne esta sobre el banc i etira tot el cos cap endavant amb cames estirades. Es mesura a quina altura toquen els dits.

  RESULTAT: 9 cm

 • Flexibilitat general. (Flexibilitat del tronc endavant amb cames flexionades, fent passar els braços per sota les cames)

 • RESULTAT:16 cm

 • Flexibilitat d'abductors. (Seure a terra i separar les cames tan com sigui possible)

 • Es seu al terra amb l'esquena apoïada a la paret i s'obre les cames tan com es pot i es mesura la distancia entre cama i cama.

  RESULTAT:1'44m

  -Resistencia

  Carrera continua

  1 serie de 12 minuts a intensitat màxima per aconseguir fer el màxim de voltes necessaries.

  RESULTAT: 15 voltes

  10- SESIÓ Nº 1

 • Resistencia aeròbica:

  • 2 sèries de 6 minuts al 80% (6 voltes)=12 voltes

  • Mètode intervàl·lic (recuperació incompleta)

 • Força (abdominal)

  • 3 sèries al 90% (21 abdominals)

  • Mètode repeticions.

 • Força (Flexions)

  • 2 sèries al 70 % (13 flexions)

  • 1 sèrie al 100% (18 flexions)

  - Mètode piràmide

 • Força (Salts)

  • 5 salts al 50% ( 96 cm)

  • 3 salts al 70% (1.35 m)

  • 2 salts al 90% ( 1.74 m)

 • Força (llançaments)

  • 5 llançaments al 50% (3.3m)

  • 2 llançaments al 80% (5.28m)

  • 1 llançament al 100% (6.60 m)

  • Mètode piramidal

 • Flexibilitat

 • - Mètodes actius i pasius.

  8- QUADRE DEL SISTEMES I DE LES QUALITATS FÍSIQUES QUE MILLOREN

  ÍNDEX:

 • Principals elements que intervenen al moviment humà

 • Què és la fisiologia muscular?

 • Contracció muscular

 • Com obté el múscul l'energia necessària per la contracció?

 • Adaptacions del cos al exercici físic pràcticat amb regularitat

 • Entrenament de la condició física

 • Sistemes d'entrenament

 • Quadre dels sistemes i de le qualitats físiques que milloren

 • Proves i els resultats

 • Sesió Nº1

 • L'ENTRENAMENT

  15 · 50%

  12·60%

  10·70%

  6·80%

  4 ·90%

  1 ·100%
  Descargar
  Enviado por:Inesita
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar