Educación Física y Deporte


Educació Física


Ed. Física

Condició física: es l'estat que permet desenvolupar un treball diari amb energia i sense cansar-se. Per que hi hagi una bona condició física tots els òrgans del cos tenen que funcionar correctament.

1.APARELL LOCOMOTOR

Ossos, articulacions, lligaments, càpsules articulars, músculs i tendons.

Articulacions:

- mòbils, semimòbils, immòbils.

-MÒBILS -

moviments possibles:

 • Flexió: 2 punts que s'acosten

 • Extensió: 2 punts que s'allunyen

 • Abducció: separació de l'eix central del cos

 • Adducció: acostament de l'eix central del cos

 • Rotació: interna: gir sobre el cos cap al cos

Extern: gir sobre el cos cap a l'exterior

 • Circumducció: amb la punta dibuixar una circumferència amb el cos. És una barreja de tots.

2.FUNCIÓ DELS MÚSCULS EN ELS MOBIMENTS

Agonista: es contreu / Antagonista: es relaxa / Col·laboradors: Col·laboren amb l'agonista / Fixadors: immobilitzen articulacions.

3. Efectes del sedentarisme:

En el sistema cardiovascular

 • 1. disminució de la capacitat funcional del cor

 • 2. venes i artèries s'endureixen

 • 2. Hipertensió

 • 3. coresterol

Sistema respiratori

 • 1. disminució de la capacitat del pulmó

 • 2. disminució de o2 en sang

Sistema osteoarticular

 • 1. pèrdua de calci en els ossos

 • 2. disminució de periosti

 • 3. augment de malalties articulars

Sistema muscular

 • 1. disminució de la massa muscular

 • 2. Disminució de la flexibilitat

 • 3. pèrdua de força i moviment

Sistema nervios

 • 1.disminució de la velocitat dels impulsos nerviosos

 • 2. tensió nerviosa

 • 3. pèrdua de reflexos

 • 4. cansament

3. Nutrició

Glúcids o H. C. : es la major part d'energia que gastem 60% 70%, cereals i fruïres

Lípids: son els greixos que provenen de les carns i el peix, 25% 30% tmb porten V.

Proteïnes: reconstitueixen el cos, carn i peix.

Aigua: casi tot el cos

Vitamines i Minerals: tenen una funció reguladora

*Hi ha uns processos metabòlics que transformen els aliments en ATP, que aquest es el que utilitza els músculs.

3.Vies energètiques

Aeròbica o Oxidativa: 3,6 ATP + 3min intensitat moderada baixa

Anaeròbia

 • alàctiva: utilitzem les totes les reserves del músculs als 5 a 6 s. ATP, desprès

15s. CP (fosfocredina) 2 ATP

 • lactàcida: a partir dels 30s. fins als 3 min es formen reserves A. L.

4. ENTRENAMENT DE LES QUALITATS FÍSIQUES BÀSIQUES

Sistemes d'entrenament: continus, fraccionat

Continus

 • harmònic

 • variable (s'utilitza per resistència (fortlek))

Fraccionats

 • Intervàlic: es descansa fins a 120 p/m

 • Repeticions: es descansa fins a 100 p/m (totalment)

Velocitat: 3

es la més difícil d'entrenar, depèn de la velocitat de contracció dels músculs de l'individu.

V. de reacció: és la sortida

V. gestual: llançament, un salt, un servei

V. repetitiva: repetició de moviments

 • longitud de la gambada

 • velocitat contràctil dels músculs

 • força explosiva de les cames

Força: 3

F. máx: peses a nivell màxim +18

F. velocitat o potència: càrrega del cos o amb poca carrega a màxima velocitat

F. Resistència: abdominals, circuit

entrenament de la F. contracció:

Isomètrica: es contraure el múscul però la resistència es superior a la força

Isotòmica: entrenar el múscul, en moviment complert.

Resistència: 2 (02 no 02)

Aeròbica: 3 min Int. Moderada o baixa

Anaerobica:

 • alàctica: fins 30''

 • lactacida: 30''a 3' (provoca hipertròfia del cor) +18

Flexibilitat: 3

Amplituds de moviments ens permet evitar les lesions. Es important després d'un entrenament de força, per baixar el to muscular.

Mòbils , semimòbils, immòbils.

Actiu: llançaments, pressions...

Passius: recuperacions,...

Mixta:

 • Streching 25'' - 30''

 • PNF: 1. contracció del múscul antagonista 7'' 2. relaxació 3. estirament guiat 20'' i desprès amb + fins a 30''

Factors:

 • genètica

 • + noies

 • edat

 • temp.

5. Principis d'entrenament

Es basa en els estudis del canadenc SEYLE, que va desenvolupar la síndrome general de l'adaptació, es basa en estresar l'individu fins a trencar el seu estat d'equilibri desprès aquest en recuperar-se te una sobrecompensació.

'Educación Física'

Lleis: 5

 • l'organisme humà es capaç de suportar esforços i habituar-se a ells.

 • l'organisme humà es capaç de suportar esforços cada vegada més grans

  • Wint = intensitat / 220 - edat ((nivell d'intensitat)+1)

 • la continuïtat de la sobrecompensació no es infinita

 • per que hi hagi una sobrecompensació es te que deixar descansar l'individu desprès de cada esforç.

  • Resistència: 24 a 72 h.

  • Força: 24 a 48 h.

  • Velocitat: 24 h.

  • Flexibilitat:6 a 12 h.

 • l'entrenament provoca unes adaptacions fisiològiques:

 • ((((tot augmenta))))

  Resistència:

  • augment de la mida del cor

  • augment de la circulació a nivell capil·lar.

  • augment de glòbuls vermells i hemoglobina en sang

  • augment de hemoglobina als músculs

  • augment de les mitocòndries de les fibres musculars

  pulmons

  • augment de la força muscular respiratòria

  • més elasticitat als alvèols

  • augment de la xarxa de capil·lars en alvèols

  • augment de la captació d'oxigen

  Força:

  • augment de la massa muscular

  • augment del to muscular

  • augment de les reserves de les fibres musculars

  Velocitat

  • major velocitat en contractura dels músculs i en la propagació dels impulsos nerviosos

  Flexibilitat

  • més amplitud de moviments

  • els lligaments la càpsula articular es tornen més flexibles

  • les fibres musculars augmenten la seva capacitat d'estirament
  Descargar
  Enviado por:Marc Vancell
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar