Física


Edison


INDEX:

 • BIOGRAFIA DE L'INVENTOR:

 • Thomas Alva Edison. (pag. 2)

 • La infantesa i adolencencia. (pag.3)

 • Joventut. (pag. 4 i 5)

 • Edison es torna a casar. (pag. 6)

 • La darrera etapa de la seva vida. (pag. 7)

 • La seva mort. (pag. 7)

  • LA LÀMPADA DE FILAMENT. (pag. 8)

   • Qui la va descobrir?

   • Quins materials tenia la primera bombeta?

   • Quin temps va estar encesa?

   • Quins materials han canviat desde la primera làmpada de filament, fins a les que hi ha ara?

    • ELS INVENTS MÉS IMPORTANTS D'EDISON: (pag. 9)

     • Repetidor telegràfic

     • Fonograf

     • Llum elèctrica

     • Kinetoscopi

     • Bateries per acumular energia elèctrica.

BIOGRAFIA DE L'INVENTOR:

Thomas Alva Edison, nescut a l'any 1847, va morir el 1931, va ser un inventor estadounidens del qual el seu desembolupament d'una practica bombeta o foc electric, un sistema generedor d'electricitat, un aparell per grabar renous i un projector de pelicules, ha tengut profunts efectes en la configuració de la societat moderna.

EDISON AL LLARG DE LA SEVA VIDA:

 • La infantesa i adolescència

de l'home que va crear la primera fabrica d'invents.

Va neixer a Milà el dia 11 de febrer del 1847.

Quan va cumplir set anys se va translladar amb la seva familia a Port Hurón, Michigan. Allà, Edison va començar a anar a l'escola de la qual va ser expulsat tres pics ja que el seu mestre el considerava “retresat”.

Com que la mare veia que no podia seguir anant a l'escola va decidir donar-l'hi classes ella, ya que tambè era mestra.

Edison, era un al·lot molt estrany ja que només havia anat a l'escola tres mesos , però lletgia moltissim i durant alguns anys va tratar de descubrir totes les coses que es podien fer amb les substancies químiques. Als dotze anys, va convencer a la seva mare perquè el deixes vendre diaris als trens i, des de llavors, se va dedicar a fer els seus experiments en un dels vagon, del tren, i depas imprimir i publicar el seu propi diari el “Weekly HeraldEn”.

Al cap d'un parell de setmanes el van expulsar, ja que el vagó allà on feia els seus experiments és va cremar.

Després d'aquesta feina al tren el nin va voler ingresar a una oficina de telegrafia, encara que fins als 16 anys no o va aconseguir.

Gràcies, a que va viatjar fins a Canadà va conseguir ser asistent telegrafic.

Allà, va inventar un dispositiu que enviava una senyal per si es quedava dormit. Va ser el seu primer invent - El Transmisor i Receptor per el Telegraf Automàtic-. Però, el seu superior, quan va trobar l'invent el va despedir.

 • JOVENTUT de l'home que va inventar

“ la maquina que parla”

Quan tenia 21 anys va aconseguir un treball a Boston com expert

d'operador nocturn, del telegraf en la West Union de Boston. Durant aquest temps també experimentava amb electricitat. Va treballar per millor el telegraf, i poder enviar alguns missatges a la vegada i sobre el mateix conductor, i presentà la seva primera aplicació per una patent per un registrador automatic de vots per la legislatura, pero ningú no o va voler.

Tres anys més tard, Edison, se va translladar a New Jersey, i amb els doblers dels seus treballs com a telegrafista en diferents empreses, va instalar una fabrica productora d'equips telegrafics, equips d'impresió y distints instruments telegrafics d'alta velocitat basat en els patents, amb aixó va millorar les màquines d'escriure de l'època. L'any següent es va casar amb la seva primera dona anomenada Mary Stillwel.

Als 29 anys se va mudar a Menlo Park, i allà va establir el seu primer laboratori d'investigacióa escala industrial, combinant química i electricitat junta a un taller.

A l'any 1877 va anunciar que havia inventat el fonògraf i no massa més tard va inventar la làmpara de filament de carbó i un generedorde corrent continua, encara que al decembre va exposar públicament el seu foc elèctric incandescent.

Gràcies a l'èxit que va obtenir, a principis d'any va contratar un nombros grup de colaboradors per poder dur endavant el

desemvolupament comercial d'iluminació amb lampares incandescents i va construir una nova plantga per fabricar a escala comercial de làmpares elècrtriques . per lo que molt ràpid va començar amb el perfeccionament de les bombetes i dels dinams per generar la corrent elèctrica nessesaria.

En el 1880 se va traslladar a Nova York i va establir fàbriques on s'elaboraven les diferents parts de les làmpares elèctriques. Pasats dos anys va inagurar la primera gran central elèctrica del mon a Nova York.

Al larg de l'any seguent va promoure la instalació d'usines elèctriques a diferents ciutats i pobles on va iniciar les operacions d'una empresa per la construcció d'aquestes mateixes.

Quan Edison tenia 36 anys, va morir la seva esposa Mary.

 • EDISON ES TORNA A CASAR.

En el 1886 es va casar novament, amb una señora anomenada Mina Miller.

Edison en el 1888, desprès de haver-se casat amb la seva segona esposa i passar la “lluna de mel” a la seva nova casa on havia instalat un nou laboratori, estimulat amb l'èxit del “gramofon”, desarollar un model perfeccionat del seu fonograf.

En aquest mateix any Edison va inventar el Kinetoscopi, la primera màquina per produir pel·lícules.

En el 1893, Edison presentà publicament el seu sistema per la producció i proyecció de pel·licules. Edison va fer la seva primera pel·licula anomenada “el estornudo”. Desprès d'aixó Thomas Edison, va ser considerat per la revista, Life, com “L'home del mil·leni”

En el 1900 , Edison, en el primer laboratori modern per la investigació i desemvolupament, va començar a treballar amb bateries per acomular energia electrica suficient com per operar un cotxe electric.

En el 1909 Edison, a l'edad de 62 anys, produeix la seva bateria alcalina, la que si bé no es utilitzada en el cotxe electric, se troba facilment amb la utilitat infinites altres coses.

En el 1915, el varen nombrar president del Consell Asesor de la Marina dels Estats Unids, un careg que li va permitir realitçar la investigació d'alguns altres descubriments tambè molt valiosos, un d'ells va ser la investigació del “torpedo” i dispositius submarins. I en el 1920 va establir un laboratori d'Investigació Naval, la primera institució per la investigació militar.

 • LA DARRERA ETAPA DE LA SEVA VIDA:

Edison va dedicar la darrera etapa de la seva vida a administrar les seves multiples empreses , a comercialitçar els seus nombrosos invents i a establir tot tipus de fabriques, principalment químiques.

Entre els molts honors de la seva gran labor se troben el haber estat nombrat: comentador de la Legió d'honors de Francia i haber rebut la medalla Albert, de la Real Societat d'Arts de Gran Bretanya. Tambè va ser nombrat membre de l'Academia Nacional de ÇCIencies en el 1927 i la medalla d'or del congrés dels Estats Unids “ per el desemvolupament i l'aplicació d'invents que han revolucionat la civilitçació a l'ultim segle”.

 • LA SEVA MORT ALS 84 ANYS.

Desprès d'una dilatada existencia centrada en el treball i la creació tecnològica, Edison va orir a l'Octubre del 1931 a la localitat estadounidens de West Orange, als 84 anys d'edat.

Tras la seva mort va deixar patentats 1097 invents; sense alguns d'ells no aguesin estat posibles ni el radar ni la talevisió.

El seu laboratori de Menlo Park es avui en dia un Museu.

LA LÀMPADA DE FILAMENT:

La invenció de la llum elèctrica, va llevar el lloc a la il·luminació per gas alumbrat

En el 1878, va desemvolupar a Estats Unids la làmpada incandescent, utilitçant per la seva fabricació de filaments la carbonització de pues de bambú, material molt resistent, al principi. Edison va tardar un any i va invertir 50.000 dolars per comprovar que els fils de platí no servien, fins que va trobar el fil que sercava, capaç de posar-se incandescent sense que es fongues ni ses penyes. Ademés de trobar el filament adecuat, va tenir que apanyar-se'ls per produir corrent elèctrica; va construir la primera cantral de producció d'energia elèctrica i va idea un sistema de conecció de làmpades en paral·leli així poder impedir que un defecta a alguna d'elles deixes sense corrent a les demés.

El 21 d'octubre del 1879, Edison va montar un dels seus filaments a una bombeta, que va lluir durant quaranta hores ininterumpidament. El dia de nit vella d'aquell mateix any se va il·luminar elèctricament el carrer principal de Menlo Park

(New Jersey), lloc on Edison tenia el seu laboratori, com a proba pública del maravellos invent. Edison va patentar i obtenir grans beneficis amb la fundació de la companyia d'il·luminació Elèctrica Edison.

A l'actualitat el seu ús esta molt expandit, consta d'un filament metàl·lic de worlframi que, situat a l'interior d'un recipient de vidre ple de gas inert, el filament arriba a temperatures tan elevades com poden ser 3000 graus, ja que passa corrent elèctrica i això fa que desprengui calor i doni llum.

Els invents més importants d'Edison són:

 • EL REPETIDOR TELEGRÀFIC: gràcies al qual se podien transmitir missatges automaticament a una segona línea sense que estigues present l'operador. Millorar el telegraf va ser el seu primer invent.

 • FONOGRAF: va ser l'invent favorit d'Edison. Va inventar la “maquina que parla” per accident mentres treballava en telegrafia i telefonia. Va ser considerat com el seu invent més original, ell va ser l'encaragat del diseny.

 • LLUM ELÈCTRICA: al 1879, el seu invent més important, la lampada de filament de carboni i el generedor de corrent continua.

VA CREAR LA PRIMERA GRAN CENTRAL.

 • KINETOSCOPI: la primera maquina que produia pel·licules. La primera pel·licula anomenada “ El estornudo”, realitçada en Black Maria, a l'estudi de filmació movil que Edison havia acondiconat

 • BATERIES PER ACUMULAR ENERGIA ELECTRICA: suficient com per operar un cotxe elèctric.

8
Descargar
Enviado por:Lina
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar