Economía


Economía


ECONOMIA

Escollir és de renunciar: el cost d'oportunitat.

L'escassetat econòmica fa que haguem d'escollir. El cost d'oportunitat es el valor, mesurat o no per diners, d'allò a que es renuncia quan es pren una decisió.

Les necessitats, els béns i els serveis.

Necessitat es el desig de satisfer una cosa que no es te.

Es classifiquen segons la necessitat:

 • Necessitats primàries: Lligades a la subsistència i al desenvolupament (vestit, habitatge...)

 • Necessitats secundàries: Son prescindibles (cotxe...)

Segons l'abundància:

 • Bens lliures: Son il·limitats.

 • Bens econòmics: Son limitats.

Segons la funció de consum: Satisfan directament una necessitat de capital. Ho fan indirectament (maquines i diners).

Segons el grau de transformació: Bens intermedis i finals.

Segons l'accés als bens: Públics i privats.

Factors de producció

Recursos naturals, treball, capital (amb l'element financer o capital financer i el element físic o capital. L'últim element seria iniciativa empresarial).

L'ORGANITZACIÓ ECONOMICA

Les possibilitats de producció

La tecnologia es la manera com es combinen els diversos factors de producció per produir un be o servei.

La frontera de les possibilitats de producció (FPP)

FPP reflecteix les quantitats màximes de bens i serveis que es capaç de produir una societat en un determinat període de temps amb uns factors de producció determinats i uns coneixements tecnològics determinats.

Els sistemes econòmics

Un sis. econòmic es la manera com s'organitza una societat per satisfer les seves necessitats amb recursos escassos, alhora que estableix formules de repartiment per a la població.

El sistema d'economia de mercat

L'economia de mercat es basa en la oferta i la demanda, els inconvenients que te son:

 • Inestabilitat cíclica.

 • Escassetat de bens no rendibles: la d'assumir l'estat.

 • Deteriorament del medi.

 • Abusos de les empreses pels preus i publicitat.

 • Distribució desigual de la renda.

El sistema d'economia de planificació centralitzada

Les famílies i les empreses es limiten a seguir les indicacions del sector públic. Aquesta economia esta basada en les idees de Marx (lluita del proletariat). Es el estat el que reparteix els bens de forma igualitària.

Inconvenients:

 • Errors de previsió.

 • Manca d'incentius.

 • Excessiva burocràcia.

ELS DECISORS DE L'ECONOMIA

Els que prenen les decisions son els agents econòmics: La família, l'empresa i el sector públic. La teoria econòmica suposa que quan es decideix, s'utilitza el principi de racionalitat econòmica, que consisteix en escollir entre les possibilitats disponibles, la que procura mes utilitat o benestar.

Els consumidors de famílies

En les decisions dels consumidors, agrupats en famílies, les decisions depenen de les preferències i del nivell d'ingressos (les empreses han de conèixer aquests dos factors). En quan al nivell d'ingressos procedeixen dels salaris (renda es el preu que es paga per l'ús d'un recurs productiu en un període determinat). Es diu salari si procedeix del treball, lloguer si procedeix del recursos naturals i interès si te origen el capital.

La composició de les famílies

Els membres de les famílies d'acord amb la seva participació en el procés productiu: empresaris, treballadors (el treball es realitza per una persona. Es voluntari, per compte d'altri, es depenent i es remunerat), rendistes i consumidors (estudiants, nens i jubilats). El consumidor pot decidir que productes consumir però a la practica no sol ser així. Les empreses, mitjançant campanyes publicitàries, ajusten els gustos dels consumidors a la seva conveniència.

Les empreses

A mes de l'objectiu principal de les empreses (maximizar els beneficis) també hi ha d'altres: estabilitzar-se i creixa, genera ocupació i riquesa en la zona d'influència, respectar el medi ambient.

PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

L'empresa i la producció

L'empresa es la unió de recursos naturals, treball i capital per produir i distribuir els bens i serveis que la societat demana i obtenir-ne un benefici a canvi.

Perspectives de la producció

 • Perspectiva econòmica: La producció es un procés per satisfer les necessitats de les famílies mitjançant l'elaboració de productes (bens i serveis) a partir d'uns factors de producció utilitzats per els empreses (perspectiva de flux circular).

 • Perspectiva funcional utilitària: La producció es un procés que afegeix valor a las coses i les atorga més utilitat (un valor afegit) de la que tenien avanç d'aquest procés. Produir consisteix en combinar recursos productius per obtenir un producte (com es realitza la producció).

Possibilitats de producció empresarial

 • Factors de producció disponible: Amb els factors de producció (recursos naturals, treball...) i els productes fabricats per altres empreses, l'empresa fa una transformació utilitzant una tecnologia per obtenir bens i serveis.

Tecnologia emprada

La tecnologia consisteix en un conjunt de procediments, equips productius i màquines que en un moment donat combinen uns factors materials humans i organitzadors amb la finalitat de produir un bé o servei.

Sigles interessants: R+D Recarga i desenvolupament.

I+D Investigació i desenvolupament.

 • Costos de producció: Es el valor dels recursos utilitzats per produir un be o servei.

 • Costos fixos (CF): Son els que no varien si cambia la quantitat produïda.

 • Costos variables (CV): Son els costos proporcionals al nombre d'unitats que es produeixen (matèries primeres i energia)

 • Costos totals (CT): CT=CF+CV

 • Benefici empresarial total (BF): Diferència entre ingressos totals (IT) per venta de productes i els CT BF=IT+CV

 • Costos mitjà unitari (Cm): Cost per mitat de producte Cmi=CT/Q

 • Benefici mitjà (Bmi): Es la diferència entre el preu de venta i el cost mitjà unitari Bmi=Bf/Q

 • Costos marginals (Cma): Cost per produir una unitat més Cma=ðCT/ðQ

 • Ingrés marginal (Ima): Ingrés obtingut per la renda d'una unitat més Ima=ðIT/ðQ

 • Rendiment marginal (Rma): Diferència entre l'ingrés marginal i el cost marginal Rma=Ima-Cma

Llei del rendiments decreixents

Si s'augmenta la quantitat d'un dels factors però la resta és mantenen constants la producció total augmenta cada vegada més lentament fins que deixarà de créixer o fins i tot minvarà.

Com s'ha de produir

 • Quina tecnologia s'ha de utilitzar: S'hi ha dos tecnologies, A i B, diem que una tecnologia A és tècnicament més eficient que una altra tecnologia B quan utilitza el menor nombre possible de factors de producció per obtenir la major producció possible.

 • Quina combinació de factors s'ha de utilitzar: L'eficiència econòmica consisteix a seleccionar la més barata de les tecnologies tècnicament eficients.

 • Productivitat de treball (PL)=Producció (Q)/Unitats de treball (L) Mesurat en unitats físiques per treballador.

 • Productivitat del capital (Pk)=Q/k Mesurat en unitats físiques per màquines.

La distribució

S'anomena canal de distribució qualsevol dels mitjans utilitzats per aconseguir que els productes recorrin el camí del productor al consumidor.

 • Canal propi: Pertany a l'empresa.

 • Canal externa: No pertany a l'empresa.

 • Majoristes: Venda a l'engros.

 • Minoristes: Venda a la menuda.

 • Franquícia: Una marca distribuïda per establiments exclusius.

 • Telebotiga: Venda a traves de la TV. Es paga per targeta.

 • Venda per ordinador i venda per màquines automàtiques.

Classes d'empresa

Es classifiquen segons:

 • L'activitat a que es dediquen: Sector primari, sector secundari i terciari.

 • Segons la propietat dels factors de producció: Públiques i privades.

 • Estructura segons l'estructura jurídica: Individuals i de socis.

Components de l'empresa

 • Element humà

 • Bens de capital o producció: Capital fix: Bens i equips destinats a la producció i durables.

 • Capital circulant: Bens que es renoven, o en circulació com els diners.

  c)L'organització: Relovacions d'autoritat, coordinació, comunicació. A l'organització interna cal distingir unes àrees amb funcions especialitzades que son:

  • Aprovisionament

  • Producció comercial

  • Recursos humans

  • Finançament i inversió

  • Direcció

 • Entorn: General: Afecte a qualsevol tipus d'empresa.

 • Específic: Influeixen a les empreses en particular.

  EL FUNCIONAMENT DEL MERCAT

  El mercat i els diners

  L'especialització ha arribat a un extrem en que les persones no produïm el que necessitem, de manera que ens cal uns mecanismes que afavoreixen l'intercanvi; són el mercat i els diners.

  Mercat: S'entén per mercat el conjunt d'activitats de compra-venda d'un determinat producte, realitzades per venedors i compradors.

  Diners: Permeten que les persones ens especialitzem en tasques concretes, per que sabem que el salari que rebem ens permetrà adquirir bens.

  La demanda

  Es la quantitat d'un be que estem disposats a adquirir a un preu, tenint present els preus dels bens racionats, la renda disponible i els gustos o preferències.

  Factors que condiciones la demanda

 • Preus del bé en qüestió.

 • Preus del be relacionats: Complements: Es consumeixen conjuntament (cotxe, gasolina)

 • Substitutius: Son bens diferents però satisfan la mateixa necessitat (peres, pomes)

 • Renda disponible: Segons la relació entre la quantitat demandada d'un be i l'increment de la renda, permet classificar els ben en:

  • Bens inferiors: Es demanden menys quan augmenta la renda.

  • Bens normals: Es demanden en proporció a la renda.

  • Bens de luxe: El consum augmenta substancialment quan augmenta la renda.

 • Preferències del consumidor: La corba de la demanda d'un be es la representada en la gràfica de la funció de la demanda, la cual mostra les diverses quantitats d'aquest be que els compradors estan disposats a adquirir a casa preu.

 • El consumidor consumirà més quan més petit sigui el preu

  L'oferta

  Es la quantitat d'un bé que les empreses estan disposades a produir a un preu determinat, tenint en compte els costes de producció i les expectatives.

  Els factors que influeixen sobre l'oferta

  • El preu del be en qüestió: En concret les expectatives de benefici.

  • Els costos de producció: Al augmentar els costos de producció disminueix el benefici.

  • La tecnologia: Influeix sobre unitats de producció, les prestacions dels productes.

  • Costos de producció.

  Expectatives empresarials

  Els mercats emergents (telecomunicacions) tenen moltes expectatives.

  La corba de l'oferta

  L'oferta depèn dels factors abans mencionats. La quantitat de l'oferta es pot expressar matemàticament com:

  Q=f [P1 T1 (w1, w2, w3)]

  Q= Quantitat

  P=Preu

  W1, w2, w3= Costos dels factors de producció.

  T=Tecnología

  L'equilibri del mercat

  L'equilibri de mercat es el punt en el qual coincideix els plans dels consumidors i els de les empreses, i s'acorda un preu. L'equilibri es pot aconseguir de dues maneres:

  • Excés de demanda: La quantitat demandada pels consumidors es major que la produïda.

  Amb excés de demanda augmenta la quantitat i el preu.

  • Excés d'oferta: Per vendre més les empreses baixen els preus.
  Descargar
  Enviado por:Crowley
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar