Economía y Empresa


Economía aplicada


“LA CARA OCULTA DE LA PROSPERIDAD”

Tenim 3 blocs importants:

1) inclou els capítols 1,2 i 3 amb els quals l'autor fa una passada història a l'economia mundial en general (d'on venim i en quin punt ens trobem avui)

2) inclou els capítols 4 i 5, aquests ens exposen les desigualtats mundials, globalització i concepte de Nova Economia

3) capítol 6, aquest ens mostra breu història de l'economia espanyola en els últims 70 anys

CAPITOL 1: ECONOMIA I PODER

És una mica introducció a tot el que és el sistema econòmic actual: des de com funcionen el mercat lliure, passant per les tendències empresarials, examinant l'economia com una ciència poc social i els poders fàctics. En aquestes últims es centra part del capítol per fer veure la relació que hi ha entre economia i poder (així com economia i corrupció en certes -o moltes- ocasions).

CAPITOL 2: LES DOCTRINES ECONOMIQUES

Ens mostra les tres corrents importants de la història econòmica: el liberalisme, el marxisme i keynesisme, detalladament, és a dir, trajectòria, bases del pensament i impacte històric. Tot això ho aconsegueix amb exemples pràctics i exposant autors importants de cada corrent.

CAPITOL 3: GLOBALITZACIÓ, MARC DE REFÈRENCIA DEL S. XXI

Dedicat a explicar què és això tan complicat com la globalització. Comença amb el concepte i com aquesta es converteix en la nova doctrina de l'economia mundial actual. Marcant les tres causes importants de la globalització i sobretot criticant les conseqüències (la principal i més important les desigualtats econòmiques i socials internacionals i nacionals).

Finalment, ens parla del moviment antiglobalització: principis i el dilema sobre els manifestants violents i no violents; fent una passada general sobre 11-S i les seves conseqüències (nacionalització dels Estats del 1r món, major intervenció i control per part de l'Estat i la necessitat de crear una acció col·lectiva global entre pobles).

CAPITOL 4: LA FIRA DE LES DESIGUALTATS

La primera part del capítol ens mostra les causes - bàsicament històriques - que ens han portat cap aquest món amb tantes desigualtats (desigualtats a EUA, distribució desigual, institucions internacionals com el BM, FMI i altres que potencien aquesta esquerda entre els països desenvolupats i els que no ho són).

La segona part es centra en noves expansions de les desigualtats: les noves tecnologies de la informació.

La tercera part, i més extensa, ens mostra les creences de diferents economistes sobre la responsabilitat dels països desenvolupats de corregir totes aquestes desigualtats mundials. Tenim per una part, els que incideixen en la responsabilitat dels rics perquè els pobres surtin de la pobresa (Sachs); a l'altra banda, els que creuen que els pobres són pobres per causes de política nacional del mateix país (Sala i Martín).

Finalitza fent una crítica a tots els analistes per no figurar en els plans d'estudi l'anàlisi de les desigualtats; explicant la conseqüència més important d'això: el diner compra influència política i moldeja les opinions públiques, per tant, beneficia als més rics.

CAPITOL 5: LA NOVA ECONOMIA (NE)

Una primera part ens explica què és la “Nova Economia”: concepte (creixement econòmic sense inflació gràcies a les noves tecnologies de la informació i a l'eliminació de les barreres econòmiques), passar d'una economia pública a una economia de mercat i com la liberalització ens porta a més regulació, així com aquest creixement no ha aconseguit eliminar les desigualtats - etapa de recessió mundial.

Ens posa en context: EEUU = NE, és a dir, la part física de la NE seria EEUU; estableix els 7 passos que ens porten de la “Vella Economia” a la NE.

Una segona part ens parla de factors molt important de la NE, que ens porten a la crisi d'aquesta: el capitalisme popular, el qual, ens porta un altre cop a les tendències nacionalistes i la comptabilitat creativa, que posa de rellevància els excessos empresarials i, per tant, la desconfiança de la població en les empreses cotitzant en Borsa. Un tercer factors podria ser la relació entre empresaris i polítics que subordina les necessitats de la població als interessos dels empresaris.

CAPITOL 6: ESPANYA, LA LLARGA MARXA

Visió històrica de l'economia espanyola des de la Guerra Civil fins l'actualitat. Passem d'una economia autàrquica a l'economia de l'Euro.

Marca les quatre grans etapes de la transició: Pla Nacional d'Estabilitat Econòmica del 59', primer contacte amb la CEE, “democràcia” d'Adolfo Suárez i cohesió política i econòmica.

- Preguntes retòriques:

- Realment estem preparats per aquest món de la informació? Ens és tan fàcil accedir a ella com eludir-la?

- El que és millor per nosaltres és millor pels altres? O que els altres segueixin les nostres regles és el millor que ens pot passar?
Descargar
Enviado por:Anna
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar