Ciencias de la Salud


Digestión y nutrición


LA DIGESTIO I LA NUTRICIO

1. L' APARELL DIGESTIU I LA DIGESTIÓ

1 Què és l'aparell digestiu?

L'aparell digestiu es un tub complex que serveix per digerir els aliments es el L'aparell

que s'encarrega de la nutrició

2. Què es la digestió?

La digestió és la funció que fa el aparell digestiu . La digestió es el procés on es transforma les molècules grans en petites, per que aquestes es puguin transforma en energia dins la cel·lular.

3. Quines son les regions de l'aparell digestiu?

Distingim com a regió la boca, la faringe, el fetge l'estómac, investí gros, investí prim.

4 Quins son els trams de l'aparell digestiu que no tenen com a funció digerir els aliments?

L faringes l'esòfag, l'intestí gros, el recte i el anus

5 quines son les glàndules annexes al tub digestiu? Quina funció tenen aquestes glàndules?

Les glàndules annexes serveixen per descompondre els aliments ingerits. Podem distingir les glàndules annexes següents: glàndules salivals el fetge el pàncreas, gladules gàstriques., glàndules intestinals.

6. Quines són les funcions de l'aparell digestiu?

Les funcions de l'aparell digestiu són tastar degradar absorbir i eliminar

7. En quina part del tub digestiu es produís l'absorció dels aliments? Quin és l'objectiu d'aquesta funció?

L'absorció dels aliments es produís al investí prim, serveix per transportar aliments a les cèl·lules per que aquestes les transformin en energia.

'Digestión y nutrición'

2. LA CAVITAT BUCAL, LA FARINGE I L'ESÒFAG

8. Quines són les principals formacions de la cavitat bucal?

Quines altres formacions la limiten?

La boca està limitada en la part davantera pels llavis, als costats per les galtes, a sota per la base de la boca i a sobre pel paladar dur i vel del paladar ,que és tou

En la cavitat bucal troben la llengua, les dents , les glàndules salivals, la mucosa bucal. La boca comunica amb la faringe entre la boca i la faringe trobem els pilars del paladar i les amígdales

9. Quan es produeix la càries dental les substàncies dures de les dents són destruïdes pels bacteris. De quines substàncies o parts es tracta? A què és deguda la sensació de dolor que apareix ?

Les càries dental destrueix l'esmalt i la dentina . Que no produeix cap dolor al traspassar aquestes dues parts els bacteris afecten al nervi i per això apareix la sensació de dolor tan aguda

10 La formació i disposició de les dents es pot expressar en una fórmula dentària que indica quantes i de quina mena són les dents de les meitat superior de la ,mandíbula. Amb l'ajuda d'un mirall, compta els nombre de dents que tens i escriu la teva formula dentaria.

La meva formula dentaria es de una persona adulta de dents san sense els queixals del seny és a dir

I= 2/2 Canines = 1/1 PM= 2/2 M = 3/3

11. En què es diferencia la fórmula dentària d'una persona de la teva edat de la d'un nen de 3 a 5 any? Explica en què consisteix aquesta diferència.

La dentició definitiva consta de 32 dos dents metre que la dentició de llet que tenen els nens 20 dents .

Els nens de 3 a 5 anys no tenen molars i les seves dents són molt més petites que les dents definitives.

'Digestión y nutrición'

3. L'ESTÓMAC. LA DIGESTIÓ ESTOMACAL

13. Quines són els principals components del suc gàstric?

Els principals components del suc gàstrics són, l'aigua, mucus, àcid clorihidric (HCI) i enzims digestius

14.L'estómac exerceix una acció mecànica i una acció química sobre els aliments. A què es deuen aquestes accions?

L'estómac fa la digestió química que consta en activar els enzims digestius amb HCI per que aquest actuïn als aliments . l'estómac també te una digestió mecànica amb un moviment de la bossa anomenat ones peristàltiques.

15. Quins components dels aliments són digerits a l'estómac?

En el estómac es digereixen es greixos.

16.Per que es àcida la secreció del suc gàstric? Com es neutralitza l'excés de secreció?

La secreció es àcida per que hi ha HCI, L'excés de secreció es neutralitza amb el mucus

'Digestión y nutrición'

4. EL FETGE I EL PÀNCREES

17. Quina és la funció de la bilis en la digestió dels aliments ?

la bilis, un líquid ric en substàncies te la funció de faciliten la digestió del greixos

18. Indica el recorregut de la bilis des que es produeix en les cèl·lules del fetge que arriba a l'intestí.

El fetge segrega un litre de bilis al dia que s'acumula a la vesícula biliar.

Passa per el conducte colèdoc que el porta fins el intestí prim.

19. Per què a vegades és recomanable menjar fetge?

Esmenta tres tipus de molècules del fetge que ens siguin útils i una que sigui perjudicial.

Per que el fetge es ric en ferro per això es recomanable menjar-lo per que es un aliment ric en ferro i d'altres substàncies bones per la salut. Però no es recomanable menjar fetge les persones que tenen gota.

20. Quina funció té el pàncreas?

Evocar suc pancreatic i es el responsable de provocar insulina regulador del sucre en el nostre cos.

21. Quina relació hi ha entre el pàncreas i la quantitat de sucre continguda a la sang?

Per que el pàncreas produeix insulina que es l'hormona necessària perquè la glucosa de la sang passi a l'interior de les cèl·lules.

'Digestión y nutrición'

5. ELS INTESTINS . LA DIGESTIÓ I L'ABSORCIÓ INTESTINAL

22. Explica breument les funcions de l'intestí prim

digerir per complet els aliments i transformar-les en nutrients i l'absorció de aquest per que puguin passar a les cèl·lula

23. Quina relació hi ha entre el quil i el quim? En què es diferencien?

El quim els aliments sense passar per l'intestí prim i el quil es la transformació del quim al passar per l'intestí prim.

24. Quines són les parts que constitueixen l'intestí prim? Amb quines estructures o òrgans és relaciona cadascuna d'aquestes parts?

Duodè amb el estomac i el jejú el jejú es comunica amb el duodè i l'illi i l'illi amb el jejú i l'intestí gros

'Digestión y nutrición'

L'INTESTI GROS I LA FORMACIÓ DE EXCREMENTS

25. Què els passa als aliments en l'intestí gros?

Els aliments no digerits en tot el procés i l'aigua va a parar a l'intestí gros on es absorbeix l'aigua i la resta dels aliments es transformaren excrements ja sòlids.

26. Descriu les parts de l'intestí gros i indica amb quines estructures es comuniquen

L'apèndix es comunica amb l'intestí prim i el cec, cec és comunica amb apèndix i el colon ascendent el colon ascendent es comunica amb el cec y amb el colón transversal el colon tranversal es comunica amb el colón ascendent i el colón descendent. El colón descendent es comunica amb el colón tranversal i el recte i el recte es comunica amb el colón descendent i amb l'anus i l'anus es comunica amb el recte i l'exterior

27. Quina importància té la flora bacteriana per a l'ésser humá? I per als animals hervivors

Actua quimicament sobre els aliments. En els animals hervibor té una importancia major.

6. MALALTIES DE L'APARELL DIGESTIU

28. Escriu alguns hàbits que convinguis adoptar per prevenir les càries dental.

Ressaltar-se les dents després de cada àpat, no menjar dolços i visitar periòdicament al dentista.

29. Què es pot fer per evitar les diarrees ?

Per evitar les diarrees menjar sua i veure molta aigua per evitar les deshidratacions.

30. Per què cal menjar verdura i fruita?

Per que contenen molta fibra que aguda a no tenir restrenyiment

'Digestión y nutrición'

TEMA 3

1.L'ALIMENTACIÓ

 • Identifica en la fotografia d'aquestes pàgina cada un dels grups d'aliments. En falta algun ?

 • Grup 1 : sardines, escamarla, gambes embotit

  Grup 2: formatge

  Grup 3 : oli

  Grup 4: faves cigrons

  Grup 5 : coliflor, enciam , rave, poma pera

  Grup 6: falta begudes

 • Què és la nutrició? És el mateix nutrició que alimentació? Explica la diferència

 • La nutrició és la capacitat de substàncies químiques senzilles per part de les cèl·lules per obtenir mitjançant diferents reaccions químiques la matèria i l'energia que l'organisme necessita per realitzar totes les funcions vitals

  La nutrició i l'alimentació no són el mateix ja que l'alimentació es una acció voluntària i la nutrició no.

  5. TRANSTORNS DE L'ALIMENTACIÓ

  6. Quines són les manifestacions mes corrents del transtor digestiu?

  El canvi de pes sobtat el malestar dolors d'estomac perduda de la gana ansietat de menjar.

  7. esbrina si és prima normal o obesa si pesa 60 kg i 1,75 m d'alçada

  Aquesta persona estarà una miqueta prima.

  9. Quines diferencies trobes en l'anorexia i la bulimia ?

  la bulimia la persona es dona atacs de menjar i despres es troba culpable i vomita l'anorexia intenten no menjar res

  'Digestión y nutrición'
  Descargar
  Enviado por:Cristina Arco Alonso
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar