Biología, Botánica, Genética y Zoología


Diabetis mellitus


Ignasi Junyent Mora

1r BTX C

Diabetis mellitus

Resum del text:

La diabetis mellitus és causada per la falta d'insulina a la sang. Es pot detectar si hi ha glucosa a la orina i si n'hi ha molta a la sang. La insulina és una hormona que segrega el pàncrees per tal de reduir la glucosa.

Hi ha dos tipus de diabetis mellitus: la juvenil, que no segrega insulina, i la senil, que si que en segrega però ho fa molt tard i en segrega poca. El tractament es basa en injectar insulina a l'organisme.

Interpretació: La corba de la glucèmia:

1- Per a què creus que serveix fer la corba de la glucèmia? Raona-ho.

La corba de la glucèmia serveix per a veure quins màxims en grams assoleix la glucosa d'una persona, quan triga a reduir el nivell de glucosa i també serveix per a saber si la persona en qüestió segrega prou insulina, ja que en el cas de no fer-ho o que ho fes més tard del normal podria ser que tingués diabetis. Si la corba puja poc i després baixa al cap de poc temps, vol dir que està bé d'insulina, si puja molt i triga molta estona a baixar, vol dir que no segrega prou insulina.

2- El gràfic A correspon a una persona normal. A partir del gràfic explica els efectes de la insulina. Explica també per què augmenta i disminueix la insulina.

La insulina el que fa és que quan la glucosa entra al nostre cos i arriba a la sang, aquesta glucosa a d'anar a les cèl·lules, i per a que això sigui possible el pàncrees segrega insulina, per tant l'efecte de la insulina és que fa que baixi el nivell de glucosa a la nostra sang.

3- Identifica a quina situació corresponen els gràfics B i C. Raona-ho.

El B correspon a diabetis juvenil, ja que es veu com la glucosa assoleix uns màxims molt alts i triga molt a baixar perquè el cos no produeix insulina. El C correspon a diabetis senil perquè si que segrega insulina però ho fa més tard del que seria normal en una persona.

4- En cas de falta total d'insulina, com s'aconsegueix que les persones afectades puguin fer una vida normal?

El que es fa es que abans de cada menjar, s'injecta un tipus d'insulina ràpida que comença a actuar al cap d'uns 10 minuts, d'aquesta manera quan arriba la glucosa, ja tens insulina a la sang o també es pot seguir un tractament en el qual s'injecta un insulina ultra lenta al anar a dormir que inicia l'acció al cap d'unes 5 hores i té una durada d'unes 28 hores, suficients per a cobrir les necessitats de tot un dia.

Document: L'acció de la insulina

1-Quines són les substàncies que en disminueix la concentració al plasma per efecte de la insulina?

El glucogen, la glucosa, els àcids grassos, els aminoàcids i les proteïnes. El glucogen va al fetge i als músculs, La glucosa va al teixit adipós i als músculs els àcids grassos van cap als músculs i al teixit adipós, els aminoàcids van als múscul i al teixit adipós i les proteïnes van al fetge.

2-Quines substàncies s'acumulen en cadascun dels òrgans? Pots explicar-ne l'origen?

La glucosa va al teixit adipós i als músculs els àcids grassos van cap als músculs i al teixit adipós, els aminoàcids van als múscul i al teixit adipós i les proteïnes van al fetge. L'origen de la glucosa ve dels aliments que ingereixes sobretot sucres, Els àcids grassos i greixos també provenen dels aliments, els aminoàcids també i les proteïnes també.

3- Quan el fetge i els músculs no poden absorbir més glucogen, s'absorbeix al teixit adipós. Creus que té relació amb el fet que un dels factors de risc en la diabetis és la obesitat? Raona-ho.

Segurament perquè hi ha estudis que demostren que hi ha gent que segurament no haurien arribat a ser diabètiques si no fos perquè estaven grasses, i com que el teixit adipós es on s'hi emmagatzemen els greixos, segurament hi ha alguna relació entre que la obesitat sigui una causa de la diabetis i que l'últim òrgan que absorbeix glucosa sigui el teixit adipós, tot i així, segurament el teixit adipós pot absorbir més glucosa que el fetge i els músculs, per tant aquests deu ser un altre motiu per el qual continua al teixit adipós.

Document: Diversos tipus d'insulina

1- Observa les característiques de diverses insulines comercials. De quin tipus és cadascuna? Per què?

Hi ha la ràpida, la regular, la lenta i la ultralenta. La ràpida comença a actuar al cap d'uns 5-15 minuts, el seu moment de màxima concentració d'insulina es produeix al cap de 45 a 90 minuts i deixa de durar la seva acció al cap de 3-4 hores. La regular comença a actuar al cap d'uns 30 minuts, el seu moment de màxima concentració d'insulina es produeix al cap de 2 a 5 hores i deixa de durar la seva acció al cap de 5-8 hores. La lenta comença a actuar al cap d'unes 1 a 3hores, el seu moment de màxima concentració d'insulina es produeix al cap de 6 a 12 hores i deixa de durar la seva acció al cap d'unes 16-24 hores. La ultralenta comença a actuar al cap d'unes 4-6 hores, el seu moment de màxima concentració d'insulina es produeix al cap de 8 a 20 hores i deixa de durar la seva acció al cap de 24-28 hores. Cadascuna es fa servir per a un tipus diferent de tractament, per exemple la ràpida es fa servir només abans de menjar i la ultralenta es fa servir en tractaments en el que s'injecta només un cop al dia i això és a la nit.

2- El tipus d'insulina que se subministra s'ha d'ajustar al perfil de cada malalt i a les situacions que pot viure. En quin cas se subministrarà la insulina A? I la B? Raona-ho.

La A es farà servir en aquella gent que faci tots els àpats a casa perquè d'aquesta manera es podrà injectar la insulina uns 15 minuts abans de cada àpat perquè tindrà la insulina a mà. Com que el cap de 3 hores deixaria de tenir efecte se n'hauria d'injectar una altra vegada al començar el següent àpat.

La B es farà servir per aquella gent que sigui tot el dia treballant a fora de casa i que, per tant no es pugui injectar insulina. La B dura moltes hores per això se la pot injectar una hora abans de l'esmorzar i així tindrà insulina a la sang durant tot el dia.
Descargar
Enviado por:Superman
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar