Ciencias de la Salud


Diabetes


LA DIABETIS

QUE ES LA DIABÈTIS?

La diabetis es un trastorn metabòlic produït per una disminució de la producció d'insulina o per una dolenta utilització de la mateixa per la part de les cél.lules.

L'insulina es una proteïna produïda pel pàncreas que permet l'entrada de la glucosa en la cèl.lula per a poder se utilitzada per estar com a font d'energia. Una lesió en el pàncreas pot suposar variacions en la quantitat d'insulina i es presentarà una hiperglucemia, es a dir, un augment de lo glucosa en sang, ja que aquesta no es podrà introduir en la cèl·lula, per lo tant, la glucosa quedarà retinguda en la sang.

CAUSES DE LA DIABETIS

Existeixen múltiples circumstancies que poden afavorir l'aparició de la diabetis.

 • Herència genètica.

 • Obesitat i mal nutrició, o sigui, una ingestió excessiva, poc variada o limitada d'aliments rics en hidrats de carboni.

 • Poc exercici físic, dins les seves limitacions amb 78 anys.

 • Consum de molts fàrmacs.

 • Edat. La probabilitat de patir diabetis augmenta amb l'edat. Aquest és el factor més probable, de que sigui la causa de diabetis del nostre pacient.

SIGNES I SIMPTOMES

 • Poliuria. Necessitat d'orinar moltes vegades i abundant.

 • Polidipsia. Necessitat de beure molta aigua.

 • Polifagia. Sensació de molta gana encara que mengi molt.

 • Pèrdua de pes.

 • Esgotament i fatiga.

TRACTAMENT

El tractament es mantenir els nivells de glucosa dintre dels límits normals.

Per poder conviure amb la diabetis de tipus II, el nostre pacient està seguint una dieta baixa en glucosa per aquesta malaltia i a més baixa en sal, ja que es hipertens; fa exercici físic, dins de les seves limitacions; i en el cas de necessitat d'insulina en altres pacients, s'administrarà via oral o be injectada. En el nostre cas clínic pren una medicació via oral anomenada Amaryl, que ja serà esmentada en un altre apartat.

COMPLICACIONS

La diabetis pot desenvolupar complicacions a qualsevol edat, però molt mes en les persones ancianes son mes freqüents i es poden accelerar.

Complicacions agudes: son les que apareixen de forma sobtada i a curt termini.

1.- HIPOGLUCEMIA:

Es tracta d'una baixada de glucosa en sang per sota de lo

Norma. Provoca una sèrie de simptomes que avisen que la glucosa disminueix:


 • Tremolors

 • Canvi de caràcter

 • Irritabilitat

 • Agressivitat

 • Palpitacions

 • Suor freda

 • Pal·lidesa

 • Gana

 • Dolor de cap

 • Visió doble o borrosa

 • Somnolència

 • Mareig

 • Cansant-s'hi

 • Llengua i boca seca

 • I en els pitjors dels casos pèrdua de consciència


Hi ha múltiples causes que solen provocar una hopoglucemia:

 • Accés d'exercici físic o realització d'exercici no habitual.

 • Elevada dosi d'insulina o antidiabètics orals.

 • Saltejada d'algun menjar.

 • Vòmits i diarrees.

 • Deglució d'alcohol o medicaments que augmentant l'acció de l' insulina o antidiabètics orals.

2.-CETOACIDOSI DIABETICA

Esta desencadenada per una carència total o parcial d'insulina. Es

caracteritza per un augment de la glucosa i de cossos cetonics en sang.

Les persones comencen a tenir signes i simptomes com:

 • Necessitat d'orinar freqüentment i abundant.

 • Set dificil de saciar.

 • Perdia de gana.

 • Nàusees.

 • Vòmits.

 • Somnolència.

 • Confusió Estupor.

 • I finalment Coma.

3.- COMPLICACIONS AGUDES A LLARG TERMINI

Apareixen com a conseqüència d'una descompensació repetida de la diabetis o per un dolent control.

 • Microangiopatia

 • Neuropatia diabètica.

S'anomena Neuropatia diabètica a les lesions que es produeixen als nervis per una diabetis mal controlada.

Es poden beure afectats tots els nervis de l'organisme però principalment cames i peus.

Els simptomes d'aquesta són:

 • Sensació de formigueig als peus.

 • Refredament de dits i la resta del peu.

 • Pèrdua de sensibilitat als peus.

 • Dolor a les cames i sobretot en repòs.
Descargar
Enviado por:Pitufa
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar