Laboratorio


Densitat de sòlids


Pràctica 2

Densitat de sòlids

Objectiu

Determinar la densitat de diferents sòlids mitjançant una balança i una proveta.

Fonament

La densitat es el quocient entre la massa i el seu volum. S'expressa en g/cm3 en el sistema C.G.S.

La densitat és una magnitud que no depèn de la quantitat de la matèria que composa el cos, sinó de la seva composició.

Cada substància pura té una densitat característica, la densitat de l'aigua a una temperatura de 20ºC és de 1g/cm3. Aquesta característica que tenen les substàncies és útil per saber de que estan formades realment.

El principi d'Arquímedes diu:

Si submergim un cos sòlid en un líquid, el cos experimenta una força d'empenta en direcció vertical i en sentit ascendent que es igual al pes del líquid desallotjat en entrar el sòlid.

Material

Material de vidre i volumètric

 • Proveta

Reactius

 • Aigua destil·lada

 • Objectes: Claus, pedres,...

Altres

 • Balança

Procediment

 • Pesar el sòlid i anotar la seva massa (g)

 • Col·locar el sòlid en una proveta plena d'aigua (Vi)

 • Llegir el volum d'aigua desplaçat (Vf)

 • La densitat vindrà donada per g/cm3

 • Calcular la densitat.

 • Càlculs i resultats

  Cos Sòlid

  Massa (g)

  Vi (Cm3)

  Vf (Cm3)

  "V (cm3)

  Densitat (g/cm3)

  Clau

  18,13

  50

  53

  3

  6,04

  Pedra 6

  15

  50

  55

  5

  3

  Pedra Negra

  15,30

  50

  54

  4

  3,8

  Marbre

  12,85

  50

  55

  5

  2,75

  Pedra 8

  10,59

  50

  54

  4

  2,64

  Càlcul clau

  Massa = 18,13 g

  Vi = 50 cm3

  Vf = 53 cm3

  "V = Vf - Vi = 3 cm3

  d = 6,04 g/cm3

  Càlcul Pedra 6

  Massa = 15 g

  Vi = 50 cm3

  Vf = 55 cm3

  "V = Vf - Vi = 5 cm3

  d = 3 g/cm3

  Càlcul Pedra Negra

  Massa = 15,30g

  Vi = 50 cm3

  Vf = 54 cm3

  "V = Vf - Vi = 4 cm3

  d = 3,8 g/cm3

  Càlcul Marbre

  Massa = 12,85 g

  Vi = 50 cm3

  Vf = 55 cm3

  "V = Vf - Vi = 5 cm3

  d = 2,75 g/cm3

  Càlcul Marbre

  Massa = 10,59 g

  Vi = 50 cm3

  Vf = 54 cm3

  "V = Vf - Vi = 4 cm3

  d = 2,64 g/cm3

  Conclusió

  Hem pogut calcular la densitat d'un cos gracies a una balança i una proveta.

  Qüestions

 • Buscar la densitat del Hg i expressar el resultat en Kg/m3

 • DHg = 13,6 g / cm3

  = 13600 kg/m3

 • Explica el procediment a seguir per determinar la densitat d'un sòlid menys dens que l'aigua.

 • Per mesurar la densitat d'un sòlid menys dens que l'aigua podem fer servir el procediment anterior però amb l'ajut d'una agulla o una vareta que al ser submergida en l'aigua sigui despreciable el seu volum.

 • Pesar el sòlid i anotar la seva massa (g)

 • Col·locar el sòlid en una proveta plena d'aigua (Vi)

 • En l'ajuda d'una vareta o d'una agulla submergir el sòlid sense que aquest arribi a tocar fons.

 • Llegir el volum d'aigua desplaçat (Vf)

 • La densitat vindrà donada per g/cm3

 • Calcular la densitat.

 • 1
  Descargar
  Enviado por:Lux
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar