Deporte, Educación Física, Juegos y Animación


Curset Natació # Curso de natación


CURSET NATACIÓ

INDEX

Introducció

Objectius

Instal·lacions

Metodologia

Continguts

Temporització

Fitxes sessions

Seguiment i control de les sessions

Avaluació de resultats

Bibliografia

Annexos

INTRODUCCIÓ

La intenció d'aquesta Unitat Didàctica va lligada als seus objectius, que responen a una sèrie de necessitats significatives que s'han observat i estudiat, mitjançant enquestes, xerrades i debats oberts entre els nens, pares i el professorat dels departaments d'Educació Física de les diferents escoles del poble. Així mateix, s'ha vist la mancança i la necessitat (lligada a un munt de beneficis) que podria aportar als nens la instauració d'un model d'aprenentatge que utilitzi com a base el medi aquós.

Així doncs, des de l'apartat juvenil (Canya Jove) de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, vista la falta de foment de la natació, hem decidit apropar-la una mica més als diferents usuaris, creant així un curset de natació que es durà a terme els dies 10, 11, 12, 13 i 14, i 17, 18, 19, 20 i 21 d'Agost, de les 11:00 a les 12:00 per al grup A, i de 11:00 a 12:15 per al grup B.

El curset constarà de 2 nivells:

1- Nivell Iniciació A ( per a nens de 4 a 7 anys )

UD: “Juguem a l'aigua”

Tenint com a objectiu principal que el nen assoleixi el procés de familiarització, i en el millor dels casos, que el nen aprengui a flotar i desplaçar-se per l'aigua.

Partirem de nivell 0. És el nivell indicat per als nens que no saben nedar, i que fins i tot no s'han banyat encara en una piscina. En aquest nivell d'iniciació A, els nens prendran el primer contacte amb l'aigua, l'exploraran, es mouran per ella, rebent aixi diferents sensacions i aprenentatges mitjançant diferents jocs i activitats lúdiques.

 • Nivell Iniciació B ( per a nens de 8 a 12 anys )

 • UD: “Aprenem a nedar millor”

  Tenint com a objectiu principal que el nen comenci a tenir les primeres nocions de la tècnica de l'estil crol.

  Partirem de que l'alumne ja sap nedar, i que te assolit el procés de familiarització. És el nivell indicat per als nens que ja han pres contacte amb l'aigua i que ja saben nedar. En aquest nivell d'iniciació B, els nens realitzaran exercicis d'iniciació de la tècnica de crol i jocs lúdics on hauran d'aplicar les tècniques que hagin après anteriorment.

  Tot aquest ventall d'activitats planificades es durant a terme a les instal·lacions municipals de Sant Quirze del Vallés.

  OBJECTIUS

  Grup A:

  1- Objectius generals: Que l'alumne assoleixi el nivell de familiarització , que tingui

  confiança dins l'aigua.

  2- Objectius específics: Que l'alumne es mogui amb llibertat i amb la màxima

  confiança per l'aigua, ja sigui amb material de reforç o sense

  3- Objectius didàctics: Que l'alumne aprengui a nedar/desplaçar-se per l'aigua amb

  llibertat i confiança.

  Grup B:

  1- Objectius generals: Que l'alumne aprengui a nedar l'estil crol.

  2- Objectius específics: Que l'alumne aprengui les diferents habilitats i destresses

  del estil crol.

  3-Objectius didàctics: Que l'alumne assimili i aprengui les diferents parts que

  formen l'estil crol ( respiració, flotació, acció de braços, acció de cames etc )

  .

  INSTAL.LACIONS

  Totes les activitats programades en el curset d'estiu 2009 es duran a terme en el Complex esportiu de Sant Quirze del Vallès. Compost de 4 pistes de tennis, 1 camp de futbol de sorra i un de gespa artificial, un rocodrom, una pista de básquet, un gimnas, 2 piscines cobertes i 2 al aire lliure.

  De totes aquestes instal.lacions, utilitzarem exclussivament les dues piscinas cobertes i els vestuaris.

  Piscines: Disposem de dues piscines:

 • “Piscina gran” de 25m de llargada, i de 2m amb 20cm d'alçada.

 • “Piscina petita” de 15m de llargada, i que va dels 60cm fins a 1m i 20cm

 • Vestuaris: Les instal.lacions disposen de vestuaris masculins i femenins, els quals tenen 10 dutxes individuals amb aigua calenta i taquilles.

  (si es vol taquilla cal demanar la clau a recepció)

  Normes

  Que hem de fer quan arribem?

  Quan arribem els dies del curset a la instal.lació, hem d'esperar dabant de recepció, cada monitor hanirà a busca el seu grup.

  Es prega que els nens vinguin esmorzats, i que ho hagin fet com a mínim una hora abants de l'activitat per evitar ensurts.

  Circulació a l'interior:

  Del distribuidor es passarà als vestuaris, i dels vestuaris a la piscina.

  Normes generals de la instal.lació:

 • No es pot menjar.

 • No es pot córrer. Hem de circular caminant i amb ordre.

 • No es pot cridar.

 • Respectar a tots els usuaris. No som els únics.

 • S'ha de respectar el material que ens dona el monitor.

 • S'han de respectar les instal.lacions.

 • Respectar als companys i monitors.

 • Normes d'us especifiques piscina Roberta:

  1- Es obligatori lus de banyador, barret de bany i ulleres de piscina.

  2- Respectar els espais destinats a diferents activitats

  3- Nedar sempre circulant x la dreta i no atravessa karrers

  'Curset Nataci # Curso de natacin'

  (vista aèria de la piscina gran)

  'Curset Nataci # Curso de natacin'

  (taquillas del vestuari)

  METODOLOGIA

  Tenint en conte que la metodologia és sinònim de conjunt de formes i mètodes d'ensenyança, i que tenim dos grups de diferents edats i diferents nivells, utilitzarem diferents mètodes segons nivells.

  - Grup A: Amb el grup d'iniciació utilitzarem una metodologia basada en la paciència i amb la màxima dinamització de les activitats, per tal de fer possible que l'alumne assoleixi el procés de familiarització de la millor manera possible, evitant qualsevol petit accident que pugui marcar-li la por a l'aigua. Per tant, utilitzarem mètodes de comandament directe, buscant sempre la progressió més indicada per als nens, i així vagin agafant confiança amb ells mateixos, al conjunt de monitors, i als diferents materials, elements flotants i lúdics que utilitzarem durant el curset. Partint del punt 0, anirem avançant, a poc a poc, i sense forçar-los a res que no vulguin, però animan-los i fent-lis veure, a base de l'ensenyament guiat, que a l'aigua estàn segurs i que disposen de materials que els faran flotar sempre que s'utilitzin com es degut. Conluïnt, direm que com a base pedagogica utilitzarem jocs i activitats on el nen es diverteixi, que experimenti sensacions noves i agradables així per tant tingui ganes de tornar-hi, sense deixar de banda l'aprenentatge d'aquests.

  - Grup B: Amb el grup avantçat o d'iniciació al crol, utilitzarem com a base el comandament directe, marcant diferents activitats i exercicis que iniciin una progressió a l'estil crol, partin de 0, però amb el nivell de familiarització ja assimilat.

  La progressió serà la següent:

  Respiració-flotació-acció de braços-acció de cames-simultanietat

  Les sessiones estaràn dividides envers als objectius, pero els 2 primers pasos de la progressió sempre hi seràn, es a dir, que quan aprenguin l'acció de braços o cames, també hauràn d'aplicar la respiració i flotació apresa en les sessions anteriors.

  L'acció de braços i cames, inicialment l'aplicaran sempre per separant, exceptuanat ja les dues ultimes sessions que començaran a posar-ho tot en practica, dient-li aixi “simultanietat d'accions”

  En aquest grup B, també aplicarem la tècnica de l'ensenyament guiat, per tal de que el nen apliqui i desembolupi la seva creativitat.

  CONTINGUTS

  - Continguts Conceptuals: Que l'alumne demostri que hagi après els diferents conceptes que sel's i transmetrà al llarg dels dies de curset. Que assimili i identifiqui els diferents jocs i activitats que farem.

  - Continguts Procedimentals: Que l'alumne demostri que sap organitzar les seves accions per aconseguir una acció motriu, ja sigui per realitzar un joc, activitat o qualsevol objectiu marcata. Es el que mes es valorarà a l'hora de l'avaluació.

  - Continguts Actitudinals: Que l'alumne mostra motivacions, i respon als estímuls proposats. Te una abona actitud, mostra respecte tant a monitors i companys. Participa i col.labora en accions de grup.

  TEMPORITZACIÓ

  Grup A

  Nombre sessió

  Objectiu

  Contiguts

  Avaluació

  Sessio nº 1

  (avaluació inicial)

  Coneixen's

  -Presentacions

  Sessio nº 2

  Que l'alumne es familiaritzi amb l'aigua i es diverteixi.

  -Exercicis i jocs lúdics.

  Sessio nº 3

  Que l'alume es familiaritzi amb l'aigua i jugui dins amb confiança.

  -Exercicis i jocs lúdics.

  Sessio nº 4

  Que l'alume es familiaritzi i coneixi materials flotants, aixi mateix els hi agafi confiança.

  -Jocs lúdics.

  -Exercicis que mostren i fan agafar confiança als diferents elements flotanas.

  Sessio nº 5

  -Que l'alumne comencé l'apropament a la part que cobreix

  -Jocs i exercicis que ens faran apropar a la paart que comensa a cobrir.

  Sessio nº 6

  -Que l'alume estigui a la part que cubreix sense el monitor.

  -Jocs i exercicis que faràn que l'alumne agafi confiança estant sol a la part que cobreix.

  Sessio nº 7

  -Que l'alumne es tiri a l'aigua sense por.

  -Exercicis que ajuden a l'alumne a tirar-se a l'aigua.

  Sessio nº 8

  -Que l'alumne agafi confiança com per sumergir-se sencer.

  -Exercicis que ajuden a l'alumne a agafar confiança a sumergir-se.

  Sessio nº 9

  -Que l'alumne es mogui amb llibertat i confiança.

  -Exercicis que ajuden a l'alumne ha agafar confiança

  Sessio nº 10

  (despedida-diplomes)

  -Mostrar als pares el que hem après.

  -Que s'ho hagin passat be i bulguin tornar.

  -Portes obertes als pares.

  -Jocs.

  -Mostració del ball que hem après.

  Grup B

  Nombre sessió

  Objectiu

  Contiguts

  Avaluació

  Sessio nº 1

  (avaluació inicial)

  - Coneixen's els uns als altres.

  -Presentacions

  - Jocs i exercicis per coneixen's.

  Sessio nº 2

  - Aprenentatge de la respiració.

  -Exercicis que treballen l'aprenentatge de la respiració.

  Sessio nº 3

  - Millora de la respiració i flotació.

  - Aprenentatge d'una bona flotació.

  -Exercicis i activitats que treballen la millora de la respiració i flotació.

  -Exercicis que treballen l'aprenentatge de la flotació.

  Sessio nº 4

  -Millora de la respiracio i flotació.

  - Aprenentatge de l'acció de braços i mans.

  -Exercicis que treballen la millora de la respiracio i flotacio.

  -Exercicis per treballar l'aprenentatge de l'acció de braços i mans.

  Sessio nº 5

  - Millora de l'acció de braços.

  -Exercicis que treballen la millora de l'acció de braços.

  Sessio nº 6

  -Aprenentatge de l'acció de cames.

  -Exercicis que treballen l'aprenentatge de l'accio de cames.

  Sessio nº 7

  -Millora de l'acció de cames.

  -Exercicis que treballen la millora de l'accio de cames.

  Sessio nº 8

  -Aprenentagte de la simultanietat

  Exercicis que treballen l'aprenentatge de la simultanietat d'accions.

  Sessio nº 9

  -Millora de la simultanietat

  -Exercicis que treballen la millora de la simultanietat d'accions.

  Sessio nº 10

  (despedida-diplomes)

  -Mostrar als pares el que hem apres.

  -Que es quedin amb ganes d'un altre.

  -Sessió de portes obertes als pares.

  -Repàs de la tènica i petita cursa.

  -Entrega diplomes.

  FITXES SESSIONS

  1- Grup A

  Sessio 1 -Grup A “Avaluació Inicial “

  Objectius: Coneixen's

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material: Tot el material per mostrar-lo.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5'

  5'

  10'

  10'

  5'

  5'

  5'

  5'

  10'

  -Presentació dels monitors.

  -Explicació generalitzat del curset.

  -Preguntar si s'han banyat algun cop. Si es així que ens expliquin les seves experiències.

  -Ens posarem a les dutxes de la piscina, i ens mullarem per veure com reaccionen.

  -Ens tirarem globus daigua.

  -Anirem a la nostre piscina i la rodejarem, observar com reaccionen.

  -Omplirem pistoles d'aigua a la nostre piscina desde fora i jugarem.

  -Ensenyar-li's tot el material que utilitzarem.

  -Posar-lis els manguitos i posar-los de que es banyin, per veure qui es més desidit i qui menys. Observar reaccions.

  Sessio 2 - Grup A

  Objectius: Familiarització amb el material i el medi aquatic.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material: Inflables, cons, aros, pilotes.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  10'

  5'

  10'

  10'

  5'

  20'

  -Asseurem els nens a la pedra de la piscina. Es tracta de que esquitxin al monitor de dins. ( amb peus i mans ).

  -Baixarem ala piscina per les escales, i per la part que no cobreix, i agafats de la pedra rodejarem la piscina exclusivament per la part que no cobreix.

  -A la part que no cobreix jugarem al « Simon diu » ( els i direm que corrin, que es toquin el genoll, els peus, que saltin, etc.

  -Els i donarem pilotes i que juguin a passar-se-les.

  -Posarem uns cons inflables a l'aigua i repartirem anelles, es tracta de llençar-los i que caiguin sobre els cons.

  -Pujarem a les barques inflables, amaques inflables, pilotes gegants, flotadors gegants, i diferents inflables.

  Sessio 3 - Grup A

  Objectius: Familiarització ( començar a summergir el cap )

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material: Inflables, pilotes, aros-no flotants.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5'

  10'

  10'

  15'

  5'

  5'

  5'

  5'

  -Entrarem ala piscina per la part que no cobreix.

  -Ens esquitxarem tots. Al monitor i entre companys.

  -Jugarem amb pilotes. Les llençarem, les aniràn a busca, se les pasaran etc.

  -Posarem una canasta inflable, i canastarem les pilotes.

  -Tirarem objectes no-flotans i els hauran d'intentar agafar, de manera que hauran de començar a summergir el cap dins l'aigua.

  -A la de 3 ens posarem de genolls summergint-nos.

  -Posarem el cap dins l'aigua i obrirem els ulls.

  -Posarem el cap dins l'aigua i treurem aigua molt fort.

  Sessio 4 - Grup A

  Objectius: Familiarització. ( introducció d'elements flotants i apropament a la part que cubreix ).

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Inflables, pilotes, manguitos i xurros.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5'

  10'

  10'

  5'

  5'

  5'

  10'

  10'

  -Esquitxar al monitor i entre copanys.

  -Canasta Inflable hi es tracta de encistellar pilotes.

  -Porteria de waterpolo petita i inflable, i es tracta de marcar gol.

  -Tocar-nos els genolls, els peus, el terre de la piscina. Asseuren's al terre de la piscina.

  -Obrir ulls i treure aire sota a l'aigua.

  -Repartimenta de manguitos.

  -Repartimenta de xurros i ens posarem pancha amunt, provanta el material, familizaritzant-nos amb el material flotant.

  -Ens agafarem de la pedra de la piscina, i farem una bolta sencera, amb els manguitos posats.

  Sessio 5 - Grup A

  Objectius: Familiarització. ( Apropament a la part que cubreix)

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Inflables, manguitos i pilotes.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5'

  10'

  10'

  10'

  10'

  15'

  -Entrar a l'aigua, esquitxar-nos i mullar-nos

  amb pistoles d'aigua.

  -Jugarem a piarates i soldats. Agafarem dues barques inflables i farem dos equips. Un equip per barca. Es tracta de disparar-nos amb les pistoles d'aigua.

  -Agafats de la pedra, rodejarem la piscina. Amb manguitos.

  -Faraem un tren, el monitor dabant. Ens agafarem dels ombros i aniarem per tota la piscina.

  -Desde la part que no cobreix, anirem caminant fins que no toquem amb els peus a terre.

  -Donarem molts inflables i pilotes. Temps lliure.

  Sessio 6 - Grup A

  Objectius: Familiarització. ( que l'alume es comensi a quedar sense el monitor a la zona que cubreix.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Xurros, manguitos, inflables i corxera inflable.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5'

  15'

  15'

  10'

  5'

  10'

  -Joc inicial de pilla pilla, pero per pillar tirarem una pilota.

  -Ens posarem els manguitos. S'enganxaran tots a una corxera inflable, i un monitor desde fora els moura per tota la piscina.

  -Ens posarem tots en barques inflables, i explicarem historieta.

  -Ens posarem els manguitos i agafarem un xurro. Anirem desplaçant-nos per tota la piscina.

  -Ens anirem desplaçant per tota la piscina només amb manguitos.

  -Nomes amb els manguitos, els i tirarem una pilota i l'ahuran d'ana a busca el més rapid posible.

  Sessio 7 - Grup A

  Objectius: Familiarització ( tirar-nos sense por a la piscine, amb tubogan i saltant.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Tubogan, pilota, manguitos.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  10'

  15'

  15'

  20'

  -Ens posarem a l'aigua i farem una rollana. Agafarem una pilota i ens l'anirem passant.

  -En rollana, girarem cap a la dreta, esquerre, saltarem tots junts, ens ajupirem, anirem al mig, ens abraçarem tots etc.

  -Ens posarem els manguitos i anirem ala part mitja de la piscina, i posarem un tobogant. Es tracta de que es vagin tirant, i a poc a poc, anirem movent el tobogan cap la part que cubreix.

  -Amb els manguitos i desde fora la piscina farem salts : de un en un, de dos en dos, tots junts, d'esquenes, endabant, saltar de cul, de pallillu, fent la bomba, a peu coix etc.

  Sessio 8 - Grup A

  Objectius: Familiarització ( que l'alumne agafi la suficient confiança com per sumergir-se sencer )

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Xurros, manguitos, objectes, radiocaset amb música.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  10'

  5'

  5'

  10'

  10'

  10'

  10'

  -Saltarem desde la pedra cap dins la piscina. Començarem per la part que no cobreix i anirem avantçant fins la part que cobreix.

  -Jugarem a perseguir al monitor, per tota la piscina.

  -Buscar objectes que estaràn al fons de la piscina.

  -Summergir-nos, per tota la piscina. Proposarem fer de tombarelles i els ajudarem. Sense forçar-los.

  -Amb els manguitos i xurros, treballarem l'acció de flotar boca amunt.

  -Posarem la canço de la bomba i farem un petit ball.

  -Posarem la canço de Aserejé i farem un petit ball.

  Sessio 9 - Grup A

  Objectius: Familiarització ( que l'alumne es mogui amb llibertat i confiança )

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Manguitos, tubogan, radiocaset amb música.

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5'

  5'

  10'

  15'

  10'

  10'

  10'

  -Joc del pilla pilla.

  -Joc simon dice per tota la piscina.

  -Joc Terra Mar i Aigua, la part que no cobreix sera terra, al mig de la piscina mar, i a la part que cobreix sera aigua.

  -Tirar-nos pel tobogan.

  -Ensenyar-lis les primeres noscions de com desplaçar-se amb una mica més d'eficacia per l'aigua.

  -Proposar una petita cursa.

  -Assaig del ball per l'ultim dia.

  Sessio 10 (Avaluacio final, despedida)

  Objectius: Despedida i entrega de diplomes.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Manguitos, radiocaset amb música.

  Temps

  Explicació.

  Representació grafica

  5'

  15'

  10'

  10'

  15'

  -Joc del mocador.

  -Ball de la bomba i asereje, preparats i assejats en les últimes dues sesions.

  -Xerrada i agraiments.

  -Entrega de diplomes.

  -Pica pica amb pares i nens

  2- Grup B

  Sessio 1-Grup B “Avaluació Inicial “

  Objectiu: Coneixen's

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material: 2 pilotes

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  5m

  5m

  5m

  10m

  -Presentació dels monitors.

  -Explicació del curset.

  -Repàs de les normes bàsiques durant el curset.

  -Esclafament : (tocar la cama dels altres sense que ens toquin la nostre. Estiraments de hombro, coll, triceps, cintura i cames.

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  10 m

  10m

  5m

  5m

  5m

  10

  -Ens posarem tots a l'aigua. Comprovarem que tots sapiguen nedar.

  -Juguem al pilla pilla, quan pillem algu ens hem de dir el nom amb ell. (pilla 1, pillen 2 etc)

  -Farem un cercle, tindrem una pilota al grup, un la llençarà al mig i dira un nom, qui sigui haurà d'ana a agafarla, dir un altre nom i tornar al seu lloc.

  -En cercle, un passa la pilota a un altre, aquest a de dir una cosa que li agradi i una que no, i passa la pilota a un altre.

  -Anirem nedant per la piscina, ala senyal es posaràn en parelles, trios etc.

  -Proposarem que nedin el millor que sàpiguen per tal d'observar el nivell del grup.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5m

  -Ens escamparem per la zona de joc, agafarem un xurro i ens posarem panxa amunt, amb els ulls tancats tractant de relaxarnos

  Sessio 2 - Grup B

  Objectius: Millora de la respiració.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material: Xurros

  Part inicial

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5

  5

  5

  -Exercicis d'escalfament ( a definir )

  -Estiraments dels grans grups musculars

  -Ens posarem un xurro entre les cames, en posició de cicilista, i jugarem al pilla pilla.

  Desembolupament

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  5'

  5'

  5'

  10'

  5'

  5'

  10'

  -Ens posarem tots a la pedra de la piscina, agafarem aire, ens sumergirme i el treurem dins l'aigua.

  -Anirem fent salts per dins l'aigua, agafarem aire i el treurem dins.

  -Agafarem aire, ens quedarems totalment quiets i anirem treient l'aire a poc a poc, veient que amb el buidatge dels pulmons ens sumergim.

  -El mateix però en parelles, trios i tot el grup.

  -Agafarem una pala amb les mans, i amb els braços totalment extensos es tractarà de nedar anant treien el cap al costat dret per tal de respirar.

  -El mateix però treurem el cap per el costat esquerre.

  -Agafarem una pala amb les dues mans, tenint els braços totalment estirats. Només farem propulsió amb els peus, i es tracta d'anar amb el cap dins l'aigua, tenint la mirada al dabant i anant treient el cap a un costat i laltre respirant.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  15'

  -Tractarem de fer el mort, boca amunt. Si cal, podem agafar un reforç material, com ara un xurro i posar-nos-el al coll, cintura etc.

  Sessio 3 - Grup B

  Objectius: Millora en la flotació.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material: Pull-boys i pales.

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  5

  5

  10

  -Individualment, ens distribuirem per la zona autoritzada, i boca amunt tractarem de treballar la flotació, controlant la respiració.

  -El mateix, pero en parelles, i grups.

  -Farem 2 grups i aveure qui fa la figura mes original, sense perdre la flotació

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  10

  10

  10'

  5'

  5

  -Nedar 25m amb els pulboys posats, buscant màxima extenció del tronc inferior. Força de braços.

  -Nedar 25 metres amb les pales als braços, buscant màxima extenció del cos. Força de peus.

  -En parelles, un agafa un pullboy i l'altre una pala. Un haurà d'agafar per les cames a l'altre. I nedar buscant màxima extenció. 5 minuts i canvi de rol.

  -El mateix pero en trios

  -El mateix, pero fent dos equips. Proposem fer una cursa.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  10'

  5'

  -Nedarem cadascú amb pala o pullboy ( a escollir) repasant els aspectes apressos de respiració i de flotació.

  -Treballarem la flotació boca terrosa o panxa amunt respirant a poc a poc.

  Sessio 4 - Grup B

  Objectius: Aprenentatge acció braços

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Pullboys

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  5'

  5'

  5'

  - Escalfament dins l'aigua : tumbarelles, tocar al terre i sortir fent un salt, tocar els peus dels companys.

  - Estiraments de braços, coll, cintura, quadriceps.

  - Petita cursa.

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  5'

  5'

  5'

  5'

  5'

  10'

  10'

  -Agafats ala pedra, farem braços de crol, fent una respiració cada 3 braçades. ( respiracio bilateral)

  -Agafats a la pedra, braços crol, i al treure el braç ens tocarem la cama i despres l'aixella amb el dit polze.

  -Agafarem una pala i un pullboy. Ens agafarem amb una ma ala pala i amb la ma lliure anirem fent braços de crol.

  -El mateix pero canviant els rols de les dues mans.

  -Amb les pales, nedarem 25m, amb simultanietat de braços. La mà ha d'entrar a l'aigua am el dit polze.

  -Provarem de fer-ho amb els dits de la ma oberts, la ma plana i amb els dits junts i fent una forma concava. Treurem conclusions.

  -Amb pullboy i sense la pala, nedarem repasant la tècnica correcte, de lacció de braços, l'entrada de la mà, i la forma correcte de la mà.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  15'

  -Joc final : Farem 2 equips i marcarem dues porteries amb dos cons, sobre la pedra. Jugarem a les 10 pasades, amb la condicio que per desplaçar-nos haurem de fer-ho utilitzant la tecnica del estil crol apresa fins el moment.

  Sessio 5 - Grup B

  Objectius: Millora de l'acció de braços.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Pullboys i pales.

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  5'

  10'

  - Joc d'escalfament : jugarem al mocador, però a l'hora de nedar només podrem utilitzar els braços.

  -Sortint de 2 en 2, de 3 en 3, i al final tot el grup.

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  5

  5

  10

  5

  5

  5

  10

  -Nedar agafant una pala amb una mà, de manera que treballarem l'acció amb un braç.

  -El mateix canviant el braç.

  -Nedar amb una pala, i fent l'acció amb els dos braços.

  -Nedar amb la pala, a cada acció de braç, farem un punt mort.

  -Nedar amb un pullboy, fent l'acció només amb un braç. L'altre braç ha de quedar mort, amb la màxima extendió.

  -El mateix però amb l'altre braç.

  -Nedar amb el pullboy i fent l'acció amb els dos braços.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  15'

  Nedarem els ultims minuts, prenent conciència del que hem après, tenint en conte l'acció de braços, la respiració i la flotació.

  Sessio 6 - Grup B

  Objectius: Aprenentatge acció de cames.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Pales i aletes

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  5'

  10'

  -Agafats ala perdra de la picina, amb la màxima extenció, picarem amb els peus.

  -Agfats ala pedra picarem, pegant com una fuetada. L'acció ha de començar a la cintura

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  5'

  5'

  5'

  10'

  10'

  10'

  -Agafarem una pala amb els braços i nedarem, només fent l'acció amb les cames, però amb els peus picant per la superficie.

  -El mateix pero sense pala, sense moure els braços, amb màxima extensió.

  -El mateix pero amb les mans al cap.

  -Agafarem una pala, i treient mol poc els peus.

  -Ens posarem unes aletes, i amb la pala, nedarem, sense moure els braços.

  -El mateix però sense pala.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  15'

  -Farem un mini partit de waterpoolo, pero només podrem utilitza les mans per agafar la pilota. Per mouren's només podem utilitzar els peus, i amb aletes.

  Sessio 7 - Grup B

  Objectiu: Millora de l'acció de cames.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Pales, pullboys, xurros, marfegues.

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  5'

  5'

  5'

  -Agafats ala pedra de la piscina, pica fort amb les cames, treient-les per la superfície.

  -Agafats ala pedra de la piscina, pica mes fluix, treient mol poc els peus.

  -Jugarem al pilla pilla, però només podrem neda utilitzant les cames, i pillarem pican amb les cames a un company.

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  5'

  3'

  3'

  3'

  5'

  5'

  10'

  -Agafant una pala amb les mans, nedarem utilitzant només força de cames. Màxima extensió del cos, i extremitats.

  -Agafant una pala, ens posarem lateralment, i farem acció de cames.

  -Cap a l'altre costat.

  -Mirant cap amunt.

  -Agafarem una pilota, nedarem fent acció de cames.

  -Agafarem una pala i un pullboy, i farem acció de cames, amb la màxima flotació. Mirant que no es caigui el pullboy.

  -Sense material i sense moure els braços, nedarem utilitzan només l'acció de cames.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  15'

  -Donarem lliure elecció d'escollir el material que els sembli mes comode, entre, xurros, pales, marfegas, pullboys, pales.

  Posarem música relaxant.

  Sessio 8 - Grup B

  Objectius: Aprenentatge de simultanietat.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Pales i pullboys.

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  10'

  5'

  -Escalfament : nedar estil lliure.

  -Estiraments dins l'aigua de coll, tronc, cintura, extremitats.

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  5'

  5'

  10'

  `5

  5'

  10'

  -Nedar amb la pala, fent acció de peus. Maxima extensio.

  -Nedar am pullboy, fent acció de braços. Màxima extensió. Braços estirats sense moure's.

  -Nedar amb simultanietat d'accions; acció de braços, acció de peus. Màxima flotabilitat. Una respiració cada 2 cicles.

  -Nedar lateralment, fent l'acció de braços només amb un braç, i l'acció de cames amb les dues.

  -El mateix, pero l'altre costat.

  -Joc del mocador. Per desplaçar-nos haurem de nedar amb la tènica de crol.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  15'

  -Nedar repasant tots els aspectes que hem après. Si es posible fins el final de la sessió.

  Sessio 9

  Objectiu: Millora de la simultanietat.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Xurros

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  5'

  10'

  -Estiraments : coll, espatlla, dorsal, extremitats.

  -Nedar a lliure estil.

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  5'

  5'

  5'

  5'

  5'

  5'

  5'

  10'

  -Nedar amb constant acció de camés. Farem l'acció de braços també, però amb el puny tancat.

  -Nedar deixant un braç amb la màxima extensió. Nomes fem l'acció amb un braç, i constant acció de peus.

  -El mateix però amb laltre braç.

  -Nedar fent una pausa a cada braçada, deixant el braç amb la màxima extensió.

  -Màxima extensio del cos. Comensarem nedant només utilitzan l'acció de braços, faraem 2 brassejaades per braç, extendrem els braços, i picaraem 4 cops amb cada peu.

  -Ens posarem un churru a l'alçada de la cintura, i nedarem al crol.

  -Nedar crol, repasant aspectes tècnics.

  -Correccio dels errors. Nedar un altre cop

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  15'

  -Joc. Farem dos equips. Tirarem 30 anelles a l'aigua i a la de 3, les hauràn d'anar a buscar i portarles ala seva base. L'equip que mes en tingui guanya. (variants : en parelles agafats de la ma, en trios i l'equip sencer.)

  Sessio 10 (Avaluacio final) Grup B

  Objectius: Despedida, entrega diplomes.

  Instal.lació: Piscina municipal

  Material : Pales, pullboys

  Part inicial

  Temps

  Representació grafica

  5'

  5'

  5'

  -Nedar agafats de la pala. Fent acció de peus.

  -Nedar amb un pullboy, fent l'accio de braços.

  -Nedar sense material a estil crol.

  Desembolupament

  Temps

  Representació grafica

  5

  5

  10

  -Jugarem al mocador.

  -Jugarem a les 10 pases.

  -Petita cursa entre els nens.

  Part final

  Temps

  Explicació

  Representació grafica

  10'

  10'

  15'

  -Xerrada i agraiments.

  -Entrega de diplomes.

  -Pica pica amb pares i nens.

  FITXES DE SEGUIMENT I CONTROL DE LES SESSIONS

  Grup A

  Nom

  Progressa adequadament

  Necessita millorar

  Observacions

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  Grup B

  Nom

  Progressa adequadament

  Necessita millorar

  Observacions

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  AVALUACIÓ DE RESULT ATS:

  Grup A

  C.Conceptuals

  C.Procedimentals

  C.Actitudinals

  1.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  2.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  3.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  4.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  5.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  6.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  7.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  8.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  9.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  10.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  (marca amb una X l'opció desitjada)

  - Si marquem la opció SI, estem dient que SI a superat les competències bàsiques de l'apartat conceptual, procedimental o actitudinal.

  - Si marquem la opció NO, estem dient que NO a superat les competències bàsiques de l'apartat conceptual, procedimental o actitudinal.

  Grup B

  C.Conceptuals

  C.Procedimentals

  C.Actitudinals

  1.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  2.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  3.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  4.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  5.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  6.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  7.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  8.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  9.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  10.

  Si/No

  Si/No

  Si/No

  (marca amb una X l'opció desitjada)

  - Si marquem la opció SI, estem dient que SI a superat les competències bàsiques de l'apartat conceptual, procedimental o actitudinal.

  - Si marquem la opció NO, estem dient que NO a superat les competències bàsiques de l'apartat conceptual, procedimental o actitudinal.

  ANNEXOS

  Monitoratge: La distribució de monitors durant el curset serà la següent:

  • 2 monitors per el grup A, un que estarà dins l'aigua, i l'altre que controlarà desde fora.

  • 1 monitor per el grup B, que estarà fora de l'aigua.

  Material necessàri:

  - Cal que el nen porti un gorru de piscina, de latex o lycra, i exclusivament de color negre, ja que el monitoratge el portarà de color vermell, per tal de facilitar la localització d'aquests.

  - Banyador.

  - Toballola de bany

  Altres: En el curset del grup A, encare que no surti en tots i cada un dels exercicis, es dona per entès que el nen portarà manguitos sempre, ja sigui en la part que cobreix com a la que no, per motius de seguretat.

  BIBLIOGRAFIA

  • www.todonatacion.com

  • www.i-natacion.com

  • Power points de didàctica.

  • Fotocòpies i apunts de natació.

  • Fotocòpies i apunts de didàctica.

  • Hacia una natación educativa

  • Actividades aquaticas infantiles

  28
  Descargar
  Enviado por:Glassete
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar