Biología, Botánica, Genética y Zoología


Crustáceos


2ª AVALIACIÓN

 • GRUPO :

* INTRODUCCIÓN:

Para a segunda avaliación, o noso novo grupo elexiu o tema dos artrópodos; pero o comentarllo a Quique díxonos que era un tema moi extenso para adaptalo os tres folios que nos ten que ocupar como moito o traballo.

O que fixemos foi, elexir un de tódalas clases que existen:

* Arañas

ARTRÓPODOS. * Insectos

* Crustáceos

A clase de artrópodos que eleximos foron os crustáceos, a razón é que foi a idea que nos deu Quique, e ademáis porque era un tema que nos interesaba xa que o ser comestibles queríamos coñecer máis cousas deles que simplemente o seu sabor.

Ben, despois de decidirnos, quedamos unha tarde, (22- 02- 2001 ), para organiza-la busca de información, imaxes, ...

-ORGANIZACIÓN:

Diego: Organización do mural e explicación deste.

Lucía: Busca de información e imaxes, pasa-lo a ordenador e axuda no mural.

David: Busca de información e imaxes, pasa-lo todo a borrador e axuda no mural.

Tania: Subraiado do máis importante da información e axuda no mural.

Cando xa tiñamos información suficiente como para facer o traballo de tres folios, fumonos pasando o traballo para ir facendo cada un o que habiamos plantexado.

-DIARIO:

*Entre o 22-24 de Febreiro: Buscamos información e imaxes individualmente.

*Día 24: Quedamos para darlle a información a Tania e que fora subraiando o máis importante.

*Día 26: O traballo foi pasado a David para que fora ordenando por títulos, exemplos... e o escribira a borrador.

*Día 2 de Marzo: David entrégalle o traballo a Lucía para que ésta o vaia pasando a ordenador.

*Entre o 3- 5: Lucía pasou o traballo a ordenador.

*Entre o 7- 10: Dedicámonos máis o mural, buscando todo tipo de información, imaxes, textos,....

*Día 14 : Ensinámoslle o traballo escrito a Quique e puxémonos a preparar o mural.

*Día 16 :Quedamos pola tarde para comezar a preparar o mural entre todos mentres Diego buscaba a mellor forma de expoñe-lo cara a clase. Coa idea de expoñelo o luns 19, co tempo xusto xa que a evaluación, é o martes.

***

* CONTEXTO:

1º Introducción;

Crustáceos, nome común dos menbros dun subfilo de artrópodos fundamentalmente acuáticos, dotados de mandíbulas e dous pares de anteas, como o cangrexo, a langosta e a quisquilla. Estes animais dominan os mares, en gran medida. A maioria dos animais do mundo son crustáceos mariños pertencentes a subclase Copepoda que incluye os copépodos. Os crustáceos tamén tiveron éxito na auga doce. A maioria son pequenos e teñen diferentes formas corporais e hábitos. O subfilo contén unhas 26.000 especies coñecidas.

*Subfilo: É unha categoría sistemática situada por debaixo do filo ou phylum.

2º Estructura;

a.)Esqueleto externo:(exoesqueleto).É o seu corpo, está formado por unha serie de seg_

mentos; cada un deles soen levar un par de patas bifurcadas. No transcurso da evolución, os segmnetos e outras partes do corpo foronse especializando.

b.)Cabeza: Está fusionada cunha serie de segmentos posteriores formando unha rexión

chamada cefalotorax, que vai seguida do abdomen. Unha parte do corpo ou a súa totalidade está cuberta por unha coraza chamada caparazón. Na cabeza distinguense duas partes: Antenas e Maxilas. A cabeza soe levar un par de ollos compostos, un ollo impar ou ambalas cousas.

c.)Cefalotorax: Soen ter extremidades, que se emplean na locomoción e na respiración.

caparazón sreve como cubierta protectora das branquias, que forman parte

das extremidades. El telson, é unha parte da cola na que vai o ano, usase nalgunhas ocasións para a natación.

d.)Ap. circulatorio: É o que impulsa a sangue por un corazón dorsal.

e.)Ap. Dixestivo: É un tubo recto, a menudo cunha especie de trituradora gástrica que

emplea para desmenuza-la comida.

f.)Cerebro: Adopta a forma de ganglios próximos os órganos sensoriais, e abaixo nos

intestinos encóntranse unha serie de ganglios e nervios impotantes.

3º Historia natural:

A reproducción é sexual. O único tipo de reproducción asexual que se pode dar é entre partenoxénesis (desarrollo a partir de ovos non fecundados). Os sexos son seprados, alguns parásitos e a maioría dos percebes, son hermafroditas. Hai crustáceos que cambian o sexo o ir envellecendo.

Os crustáceos mariños, as suas crias pasan por varias fases larvarias. Os crustáceos de tipo pequeño o máximo que poden chegar a vivir son uns días, pero os de tipo grande poden vivir décadas.

4º Clasificación científica.

Clases:

 • Cephalocarida: Contén unhas poucas formas: pequenas, escasas e primitivas.

 • Branchiopoda: Está formada por catro ordes de animais polo xeral pequenos que se alimentan de materia en auga doce.

 • Artemina: Vive en lagos e estanques de auga salgada.

 • Ostracoda: Ten o corpo protexido por un caparazón de dous valvas.

 • Maxillopoda: Tipos:

 • * Copepoda: pequenos animais que abundan en auga doce e salgada a

  maioría parásitos.

  * Branchiura: formado por ectoparásitos de peces mariños e de auga doce.

  * Cirripecha: formado por percebes e algún parásito.

 • Malacostraca: 1- Eumalacostraca: a.)Hoplocaridea: está formado polas quiquillas mantis,

 • Animais depredadores e grandes.

  b.)Peracarida: esta formado por crustáceos malacostráceos

  *Isopoda_ está formado polas cochinillas a especies afins.

  *Amphipoda_ está formado polas pulgas de mar.

  c.)Eucarida: dous órdenes:

  *Euphausiacea_está formado por animais que abundan no mar e forman o Krill.

  *Decapoda_ son os animais formados por dez patas.

  * EXEMPLOS DE CRUTÁCEOS:

  Os exemplos de crutáceos que máis se poden resaltar, son os seguintes:

  --O CANGREXO:

  É o nome común de cualquier artrópodo pertencente a dous grupos, o infraordenes de crustáceos. Os dous grupos teñen un corpo similar, caracterizado pola reducción do abdomen e o ensanchamento e aumento de tamaño da parte dianteira do corpo.

  *Tipo de cangrexos:

  a.)_ Cangrexo ermitaño: Ten o abdomen desprotexido e ten que vivir en conchas abando_

  nadas. Ten un número reducido de patas locomotoras e unha gran pinza dereita para se defender. Algúns destes cangrexos viven terra adentro excepto cando aparean, e teñen cámaras con branquias que actúan como pulmóns.

  b.)_Os verdadeiros cangrexos: Son tan numerosos que solo é posible mencionar unhas pou

  cas familias que sexan importantes:

  1º-Cangrexos araña: patas largas e corpo estreito.

  2º-Cangrexo comestible: corpo ancho e ovalado.

  3º-Cangrexo nadador: ten as patas modificadas en forma de remo.

  4º-Cangrexo violinista: son escavadores, cunha gran pinza para o apareamiento e combate.

  5º-Cangrexo playa: son abundantes o nivel da auga, e nas costas.

  6º-Cangrexo de terra: son omnivoros, e van o mar a liverar as larvas.

  * Clasificación científica: Os cangrexos pertencen a orde Decapoda, subfilo Crustácea. Os cangrexos ermitaños compoñen a infraorde Anomura. Os verdadeiros cangrexos compoñen a infraorde Brachyura.

  --A LANGOSTA:

  Nome común de certos crutáceos decápodos mariños emparentados de cerca cos cangrexos de río. As especies de langosta considéranse como un manxar delicioso e son moi importantes para a pesca comercial. As langostas Americanas e Europeas caracterízanse por ter o seu par de pinzas moi grande.

  Nas langostas verdadeiras estas pinzas son: unha delas soe ser máis pesada para aplastar e outra máis pequena e mordedora. Na cabeza ten dous pares de anteas; os ollos e a cola en abanico.

  As hembras poñen moitos ovos pero só unha vez o ano. Todas as langostas teñen unha característica común, que son carroñeiras.

  * Tipos de langosta:

  a.) Langosta noruega: abundante nas costas de Francia, Escocia, Islandia e España.

  b.) Langosta europea: captúrase sobre todo nas costas de Turquía, illas Británicas, Francia, Italia, Noruega e Portugal.

  c.) Langosta americana: só se captura na costa oriental de Norteamérica.

  d.) Langosta espinosa ou de roca: carece de grandes pinzas. Estas capturanse en África, Australia, Nova Celandia, Francia, Japón, Brasil, Cuba, EE.UU, México e As Bahamas.

  * Clasificación científica : As langostas pertencen o suborden Reptantia, orden Decapoda. E a langosta noruega es Nephrops norvegicus, a europea Homarus gammarus e a americana é Homarus americanus. Pero en común a maioría delas pertencen ó xénero das Panulirus.

  -- A QUISQUILLA:

  Este término abargue dende un pequeño insecto ata un de polo menos 20 cm. Para as especies grandes empregase o nome camarón. Este exemplo de crustáceo vive en auga doce e salgada e de pouca profundidade, alí alimentase de prantas e de pequenos animais. O seu aspecto pode ser transparente, ou de cor verde ou castaño. A carne da quisquilla e bastante cotizada na industria costeira.

  Ten unha estructura de abdomen grueso e musculoso que emprega para desprazarse, ten oito pares de apéndices de tórax: os tres dianteiros, chamados maxilipedios; os cinco traseiros, chamados peripodios que lle serven para camiñar. No abdomen ten cinco pares de extremidades natatorias, chamadas pleopodios.

  * Clasificación científica : As quisquillas pertencen a orde Decapoda.

  * BIBLIOGRAFÍA:

  BAS Peired. Carlos. La vida maravillosa de los animales. “Invertebrados”_ Tomo 2º /

  Inst. Gallach . Barcelona 1.977.

  ENCARTA . Microsoft Corporation . 1.993 - 1.999.

  GRISPERT . Carlos. El mundo de los animales . / Inst. Gallach

  Barcelona . 1.998.

  MSN . Buscador . www. msn . com / Internet

  VARIOS . “ Ciencias de la Naturaleza” _ 1º B.U.P / Ed. Anaya

  Madrid . 1.992

  VARIOS . Enc. “Más Actual” _ Tomo - 4 º / Ed. Aglo .

  Madrid . 1.990.

  YA . Buscador . www. ya . com / Internet.

  1

  1

  *ARTROPODOS. ( Crustáceos )*
  Descargar
  Enviado por:Myali16
  Idioma: gallego
  País: España

  Te va a interesar