Filosofía


Creació del Món


Arjè: és un concepte de l'antiga Grècia, on van aparèixer els primers filòsofs, que significa origen.

Racionalitat = Abstracte (imaginació)

Tales de Mileto (640-545 a.C) -Escola Jònica-

És considerat el primer filòsof de l'historia. A l'època de Tales, el principi de l'univers s'explicava a través de mites amb herois i deus com a fundadors. L'aigua era el que Tales considerava com la causa de la creació de l'univers. Aquesta va ser la primera teoria de la formació de l'univers en la que no apareixia la mitologia. Afirmava que l'aigua era la substancia primordial sobre la que convivien tots els elements que formen la fisis.

Les principals raons per les quals l'aigua es l'arjè:

 • Tota matèria esta formada per aigua.

  • Els humans som en un 66% aigua.

  • Les plantes estan formades per aigua.

 • La terra reposa sobre aigua. (En forma de disc)

 • La calor (ambiental), es creada per la humitat.

Sòlid

TRES ESTATS: Líquid

Gasos

Tot es aigua, en un estat o en un altre. L'aigua es per a Tales = Deu com a sinònim de vida.

FÍSIC

AIGUA DETERMINAT

LIMITAT

Anaximandre (610-545 a.C) -Escola Jònica-

És deixeble de Tales. Pel que fa a l'arjè, Anaximandre tenia un altre teoria i això va fer progressar la filosofia. Per ell l'arjè és apeiron, no matèria, abstracte, la traducció literal “l'indeterminat”. És sempre actiu i etern.

L'apeiron és l'iniciï i el fi de tota substancia secundaria, tot comença i acaba al mateix lloc seguint un cicle circular i necessari. No hi ha cap material dels anteriorment plantejats com a arjè que ho siguin doncs l'aperion és considera com la causa de la generació i la destrucció de tot, les substancies busquen l'equilibri entre elles mitjançant la contraposició d'elements. També hi ha substancies que no són considerades provinents de l'apeison perquè si ho fossin a l'hora d'equilibrar-se es destruirien unes a les altres, aquestes substancies són procedent del destí. Un exemple podria ser l'aire es fred, l'aigua humida, etc.

Anaximandre; - Propulsor de la teoria evolucionista de Darwin.

- Pas cap a la racionalitat a partir de l'abstracte.

- Defensava el canvi però de forma oposada.

FÍSIC = Matèria sense determinar

AIGUA INDETERMINAT

LIMITAT

Anaxímenes (585-524 a. C.) -Escola Jònica-

Va ser company de Anaximandre però a diferencia d'ell, Anaxímenes creu que l'arjè es l'aire, el principi vital i l'origen del cosmos. En la seva decisió influeix les diverses observacions que va realitzar sobre l'ésser humà i la importància que te la respiració per aquest.

Anaxímenes afirma la seva idea mitjançant dos processos per els quals l'aire es transforma en diferents elements; la dilatació i la condensació.

 • La rarefacció genera el foc

 • La condensació genera el vent, els núvols, la pluja (aigua), la pedra i la terra

 • A partir d'aquetes substancies es genera la fisis

 • L'anima és un principi de vida format per aire.

AIRE DIL·LATAT = Calent AIRE CONDENSAT= Ferd

Anaxímenes; -Pas enrere d'Anaximandre, busca un element físic.

FÍSIC

AIRE DETERMINAT

ILIMITAT

 Pitàgores, Escola Pitagòrica ( Cap a 530 a.C) -Sud d'Itàlia-

Pitàgores i les seves escoles (dos concretament) creien que l'arjè eren els número. Aquest no era una matèria sinó tot el contrari, era una forma abstracte, una ciència matemàtica. La fisis esta composta per números, com tots els seus components, aquests expliquen tota la realitat.

 • El cosmos compost per cossos celestes però aquests estaven ordenats de forma matemàtica.

 • Van ser els pitagòrics, els primers que van mantenir l'idea de la terra en forma esfèrica i que els plantes i el sol no estaven al centre de l'univers sinó que giraven al voltant del número 1.

Característiques de l'escola de Pitàgores:

- Podien haver dones.

- Eren vegetarians i vestien amb robes simples.

- No podien agafar els que els hi queia.

- No menjaven el cor, d'un animal.

- No portaven anells.

'Creació del Món'

Arjé = Nombre No té caràcter abstracte i formal com avui en dia, els números pels pitagòrics tenen un caràcter massa místic i religiós i massa lligat a les coses concretes. Els pitagòrics no parlen d'un sol, sinó d'un foc central encara que la influencia de la religió Òrfica també afecta a la consciencia.

L'arjè explica la fisis de forma: racional / necessària / ordenada / objectiva

Respecte a l'escola de Miles, aquest arjé serà més abstracte. Plató quedarà molt influenciat per les matemàtiques dels pitagòrics i serà ell qui els hi donarà un caràcter més abstracte i formal al relacionar amb les idees.

L'estudi de les matemàtiques té com a finalitat la purificació de l'ànima. (dualisme entre anima / cos)

Influencia en Plató

La influencia que els pitagòrics van tenir sobre Plató:

- Religió; Òrfica alliberament d'ànima i cos.

- Política; forma d'entendre la política en contra de la democràcia.

- Intel·lectualment; les matemàtiques no influeixen intel·lectualment.

Heracli -Jònica- Tot canvia

S.VI - V a.C

Parmènides -Magna Grecia- Res canvia

Visions antagòniques. Aquests filòsofs tindran una clara influencia en Plató, ell criticarà la teoria de Heràcli i defensarà Parmènides.

Empèdocles (~484 - 424 a.C.) - Agrigento, Sicilia-

'Creació del Món'
Empèdocles afirmava com arjè de la fisis els quatre elements: l'aire, l'aigua, la terra i el foc. Aquests es barregen mitjançant moviments d'unificació i de diversificació causats per l'amor i l'odi. Els quatre elements sempre estan en constant canvi, aquest és un cicle repetitiu.

L'home era considerat com un microcosmos, resum complet de l'univers. La realitat es manifesta mitjançant una esfera, amb aquesta concepció Empèdocles s'apropa a Heràcli i els seus constants canvis.

Hi ha elements irracionals com són l'amor i l'odi.

Els 1 elements són les arrels

Anaxàgores (~500 - ~428 aC )

'Creació del Món'
Anaxàgores explica l'arjè de la fisis des de l'aspecte qualitatiu. No són quatre els elements sinó un seguit d'infinits elements. Doncs tota aquesta quantitat d'ells esta present en tot, tot esta present en tot.

L'ésser no s'acaba ni es regenera, sinó que fa una barreja o una separació del infinits elements. Cada un d'aquests elements conté l'eternitat i la propietat de l'estabilitat, no canvia el seu estat. Els objectes són fruit d'aquests elements diversos amb major o menor quantitat d'ells.

Cites celebres: “Es preciso suponer que en todo lo que se combina hay muchas cosas de todas clases, y semillas de todas las cosas, que tienen formas diversas y colores y sabores diferentes.”

A Anaxàgores se li atribueixen explicacions i descobriments diversos:

 • Els astres eren pedres incandescents.

 • Descobrí que la Lluna rep la llum del Sol i explicà els eclipsis de Sol i de

Lluna.

 • S'ocupà també de temes biològics i psicològics.

Llavors (elements) = homeomeries

Homeomeries

Nous: causa intel·ligent que combina les diverses llavors i dóna explicació dels canvis. Aquest NOUS serà criticat per Plató perquè considera que aquesta explicació intel·lectual està molt lligada a la matèria.

Atomistes (Leucip i Demòcrit )

L'arjè dels atomistes són els àtoms. Aquestes són partícules indivisibles (pels moments de l'estudi) y de vuit.

Tot és resultat de l'agregació de diferents d'àtoms, mitjançant l'atzar. Aquest és l'ordre de l'univers. Els àtoms en moviment eternament y dels seus xocs fruits de l'atzar és produeixen les diferents coses. El naixement i la mort es deu a les diferents combinacions. Aquesta és una explicació materialista de l'arjé. La diferencia entre els cossos es deu a la forma, quantitat d'àtoms i posició que tenen dintre un cos.

Els científics també creuen que l'arjè de la fisis són els àtoms, per això han creat l'accelerador de partícules LHC.

La solució dels pluralistes no convencerà a Plató que la considerarà una explicació massa materialista i física. Ell intentarà buscar una solució més intel·lectual i abstracte a la fisis.

Plató buscarà la solució al problema del canvi mitjançant la teoria de les idees.

Pàgines Web:

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia

http://www.canalsocial.net

http://www.lavanguardia.es

http://www.enciclopedia.cat

http://amarsabiduria.blogspot.com

http://www.enciclopedia.cat

http://www.webdianoia.com/presocrat/anaxagoras.htm

6

“El acelerador de partículas LHC empieza a funcionar hoy en Suiza”

El objetivo: simular el big bang a pequeñísima escala, la explosión que ocurrió hace 15.000 millones de años y que dio origen al universo. De esta manera, los 10.000 científicos de 85 países que trabajan en el LHC esperan resolver las grandes cuestiones: de dónde viene todo y cómo hemos llegado hasta aquí, de qué está hecho el mundo y por qué todo es como es.
Descargar
Enviado por:María García Foz
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar