Economía


Contabilidad


EXAMEN DE CONTABILITAT

Una empresa comercial (PIME) té els següents elements patrimonial a 01/01/01:

Moneda: Euro

Maquinaria 5.000

A.A.I.M.Maquinaria 500

Mobiliari 800

A.A.I.M. Mobiliari 80

Elemets de Transport 24.000

A.A.I.M. Transport 3500

Reserva Legal 700

Benefici del exercici anterior 8.030

Prèstec a llarg Termini 3.000

Mercaderies 3.000

Proveidor d´immobilitzat c/t 5.000

Proveidors 2.000

Clients 1.600

Deutes per efectes descontats 700

Clients efectes descontats 700

Banc 18.000

Despeses de constitució 2.400

Capital ¿?

Durant l´exercici s´efectuen les següents operacions:

 • Assentament d´apertura

 • Compres a crèdit per 9.000 + 16% iva

 • Vendes a credit per 25.000 + 16% iva

 • Pagament per banc als proveidors d´immobilitzat

 • Distribució del resultat exercici anterior: 10% reserva legal, 40% reserva voluntaria i la resta en dividends.

 • Els efectes descontats han estat atesos al seu venciment

 • Girem una lletra a cobrar en 90 dies a un client per 6.000 euros

 • Descontem la lletra anterior per banc, ens abonen 5.580 i ens carreguen 400 en concepte interesos i 20 en concepte comissio

 • Rebut de lloguer de local de 300 + 16% iva - 15% irpf per banc

 • Comprem ordinador per 4.000 (iva inclos). EL proveidor ens gira una lletra a 90 dies

 • Pagament per banc de nómines, brut 1.800, s.s. de la empresa 540, s.s. treballador 125, irpf 144

 • Venda elements transport per 18.500 + 16% iva, cobrat per banc, data de venda 31/10/01

 • Rebut llum 155+ 16% iva pagat per banc

 • Amortitzacions: Despese constitució: 20% (valor inicial 3000), Maquinaria 10%, Mobiliari 10%, Elelmets de transport 16%, Ordinador 25%(data d´adquisicio 01/05/01)

 • Existencies finals 2.900

 • Liquidació IVA

 • Confeccionar Major i Balanç de Comprobació de sumes i saldos

 • Regularitzacio de perdues i guanys. Liquidacio impost de societat

 • Balanç de situcio final
 • Descargar
  Enviado por:El remitente no desea revelar su nombre
  Idioma: catalán
  País: España

  Te va a interesar