Arquitecto Técnico


Construcció


Índex

Residus de construcció i demolició

Separació en l'origen

En el lloc de construcció, els obrers quan acaben la seva jornada laboral netejen la zona, abocant els residus generats en contenedors de 20-30m3, llogats a empreses dedicades a l'evacuació.

Es coneix poc sobre l'economia real de la separació realitzada ene ls llocs de construcció, encara que les ventatges pel constructor serien: la posibilitat de disminuir costos dels materials i operatius, i la possibilitat d'oferir el reciclatge de residus.

Materials de construcció que habitualment poden reutilitzar-se o vendre's

Mercats i comercialització

El mercat més accesible és el projecte de construcció sobre el que es treballa, així es minimitzen els costos de transport, processament i emmagatzematge.

Material

Ús en obra

Montants de parets,altres qualitats de fustes de construcció

Armadura temporal o permanent i construcció en general

Fusta contraxapada

Encofrats,protecció de terres, contraxapats..

Totxanes i teules usades

Façanes decoratives

Equips elèctrics

Equip elèctric

Materials reciclables en les obres de construcció

Material

Mercats típics

Residus fusta

Fusta combustible,construcció nova,remodelació,paisatgisme,jaços d'animals,taulers de conglomerat,encofrats,…

Paviments asfàltics

Paviment asfàltic

Formigó

Pedres de cimentació, construcció de carreteres

Mamposteria

Pedres de cimentació, construcció de carreteres

Totxanes

Façanes decoratives

Acer estructural

Acer reforjat,Acer estrcutural,altres

Alumini

Fabricants d'alumini

Mercats típics per reciclables de construcció i desconstrucció

Mètodes per reciclar residus de construcció

Material

Pràctica

Equip

Formigó

Separació manual,Trituració

Eines manuals,rasador,trituradora de roca

Acer estructural

Separació manual

Eines manuals

Residus de fusta

Separació manual, Trituració

Eines manuals,trituradora de roca

Metalls no ferris

Separació manual

Eines manuals

Materials de teulades

Separació manual

Eines manuals

Acer

Separació magnètica,separació manual

Separador magnètic,eines manuals

Mètodes per reciclar residus en construcció i desconstrucció
Descargar
Enviado por:Ake
Idioma: catalán
País: España

Te va a interesar